Ljubljana, 12. 5. 2020

SVIZ z zahtevo za nujni sestanek

sporočilo za medije!
 


SVIZ NA MINISTRICO ZA IZOBRAŽEVANJE NASLOVIL ZAHTEVO ZA NUJNI SESTANEK O PONOVNEM ODPIRANJU VRTCEV IN ŠOL

Srečanje bo izvedeno jutri, 13. maja.

 

Ljubljana, 12. maja 2020 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je včeraj ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec poslal zahtevo za nujni sestanek o ponovnem odpiranju vrtcev in šol ter vračanju otrok in zaposlenih v vzgojno-izobraževalne ustanove. Ministrica se je že odzvala in srečanje sklicala za jutri, 13. maja, v prostorih MIZŠ s pričetkom ob 11.30 uri.
 

Odzivi članic in članov SVIZ na okrožnice MIZŠ o odprtju vrtcev in šol ter na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so številni in v večjem delu burni. To ne pomeni, da so mnenja predvsem odklonilna – četudi tudi takih ni malo –, a prevladujejo predvsem zahteve po dodatnih pojasnilih in odgovorih, ki jih v okrožnicah ni mogoče pridobiti. Za nekatera navodila iz okrožnic obstaja celo dvom, ali so sploh izvedljiva.  SVIZ je tako ocenil, da je takojšnji pogovor z ministrico in njenimi sodelavci nujen, zato je predlagal izvedbo sestanka še pred napovedanim začetkom vnovičnega delovanja zavodov. Z nekaterih so namreč celo začela prihajati opozorila zaposlenih, da niso pripravljeni začeti z delom, če ne bodo dobili jasnih zagotovil in odgovorov na ključne dileme.
 

Čeprav je MIZŠ v okrožnici izpred tedna dni zapisalo, da bo vse dokumente – torej tudi navodila o organizaciji dela v vrtcih in šolah ob njihovem ponovnem odprtju – pripravilo v sodelovanju tudi s predstavniki SVIZ, do tega doslej še ni prišlo. SVIZ je sicer imel priložnost izraziti svoje pripombe in je pred dnevi na ministrstvo naslovil tudi pomisleke, opozorila in izpostavil tista vprašanja, na katera bi bilo nujno jasno odgovoriti oziroma podati ustrezna navodila pred ponovnim odpiranjem vrtcev in šol (npr. glede izvajanja priporočil NIJZ v praksi, oblikovanja učnih skupin in organizacije dela v njih, poteku drugega dela, pravic in dolžnosti učencev, ki ostajajo doma, delovnih obremenitev in statusa zaposlenih v podpornih dejavnostih, izjav staršev …). Nejasno pa je, ali bo ministrstvo vse omenjeno tudi preučilo in upoštevalo. Zato je SVIZ na ministrico torej naslovil poziv za nujno srečanje, saj je za sindikat ključnega pomena, da se še pred obnovitvijo delovanja šol in vrtcev razjasnijo omenjene dileme in tudi vprašanja, ki so povezana z verjetnimi dodatnimi obremenitvami zaposlenih, zakonskimi omejitvami iz tega naslova in s plačilom oziroma načinom plačila povečanega obsega dela.

X X X X X

 
Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar