Ljubljana, 6. 4. 2023

Proti razreševanju vodstev mimo sveta zavoda

sporočilo za medije!

 

PROTI RAZREŠEVANJU VODSTEV VRTCEV IN ŠOL MIMO SVETA ZAVODA

SVIZ bo razpravljal o možnosti, da začne zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum, če bi bila novela Zakona o zavodih v Državnem zboru morda sprejeta.

 

Ljubljana, 6. aprila 2023 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki zastopa več kot 36.000 zaposlenih v omenjenih dejavnostih, kategorično nasprotuje noveli Zakona o zavodih, ki ustanovitelju na državni ali lokalni ravni daje pravico, da razreši direktorja, ki ga je imenoval svet zavoda.

Takšna prisvojitev moči s strani ustanovitelja, da mimo sveta zavoda razrešuje direktorja, bi razvrednotila pristojnost in odgovornost sveta zavoda pri imenovanju in razreševanju direktorja ter ustvarila pogoje za neposredne posege vladajoče politike, državne ali lokalne, v vodenje javnih zavodov. Za javne vrtce in osnovne šole bi to pomenilo, da bi lahko državna ali občinska oblast mimo volje zaposlenih in mimo volje staršev razreševala ravnatelje in ravnateljice, ki so bili imenovani s soglasjem navedenih in uživajo njihovo podporo. Ker ravnatelji niso le direktorji, ampak so hkrati tudi pedagoški vodje, bi si ustanovitelj hkrati prisvojil pravico, da razreši strokovnjaka, ki vodi pedagoški proces. Pristojnost, da ustanovitelj razreši direktorja, če se svet zavoda ne odzove pravočasno na njegov poziv o razrešitvi, je dodatno  v nasprotju z 59. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki pravi, da lahko ravnatelja razreši le tisti, ki ga je imenoval, torej svet vrtca, šole ali dijaškega doma.

SVIZ je v času prejšnje vlade proti noveli ZOFVI, katere namen je bil s spremembo v sestavi sveta zavoda v korist ustanovitelja (s povečanjem števila predstavnikov slednjega s tri na pet v 11-članskem svetu) izrazito okrepiti vpliv ustanovitelja na izbor ravnatelja, izključno med zaposlenimi v vrtcih in šolah pridobil 24.248 podpisov. Spremembi je sindikat nasprotoval, ker je povečevala vpliv politike na imenovanje ravnateljev, ki ga je obstoječa sestava svetov desetletja omejevala in politiko učinkovito držala pred vrati vrtcev in šol. SVIZ je prepričan, da je prav omejevanje vpliva politike na imenovanje ravnateljev eden od razlogov, da naši javni vrtci in šole delujejo stabilno, brez večjih pretresov ter da naše učenke in učenci, dijakinje in dijaki v mednarodnih primerjavah znanja, kot so TIMSS, PISA in PIRLS, izkazujejo nadpovprečne rezultate.

Zdajšnji predlog, da bi ustanovitelj lahko razreševal ravnatelja mimo volje sveta zavoda, je celo radikalnejši od spremembe v sestavi omenjenega organa, ki jo je vsilila prejšnja vladajoča koalicija. Pri tem najbolj čudi, da je ta sporni predlog pripravila aktualna koalicija, ki je pred tem vrnila sestavo svetov v  prvotno obliko, kar je med učiteljstvom naletelo na odobravanje. Predlog novele Zakona o zavodih je bil »potiho« sprejet na seji vlade in poslan v Državni zbor, kot so v nasprotovanju noveli izpostavile že sindikalne centrale, zato SVIZ nima več časa, da bi nasprotovanje nesprejemljivim spremembam izrazil z množičnim podpisovanjem. Zagotovo pa bo sindikat v prihodnjih dnevih razpravljal o možnosti, da začne zbirati podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, če bi bila novela Zakona o zavodih v državnem zboru morda sprejeta.

X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar