Ljubljana, 23. 12. 2020

Vsebinsko prazna izjava, ki zgolj prikriva nesposobnost MIZŠ

sporočilo za medije!

 

VIDEZ ENOTNOSTI BREZ VSEBINE NE MORE PRIKRITI VSEH SLABOSTI PRI POSKUSIH MIZŠ ZA SICER NUJNO OBNOVITEV DELOVANJA VRTCEV IN ŠOL


Ministrstvo deležnikom ponuja v podpis skupno izjavo, ki pa je povsem prazna in katere namen je nejasen.Ljubljana, 23. decembra 2020 – Minuli teden je SVIZ, skupaj z drugimi deležniki v vzgoji in izobraževanju, od ministrice za izobraževanje dr. Simone Kustec prejel predlog  »Izjave o skupnem prizadevanju za varno vračanje otrok, učencev in dijakov v vrtce in šole«. Izjavo naj bi sopodpisali z ravnateljskimi združenji, z Zvezo aktivov svetov staršev in drugimi reprezentativnimi sindikati. Vsebinsko je izjava povsem prazna. Razen da na deklarativni ravni izraža željo po čim prejšnji vrnitvi otrok, učencev in dijakov v vrtce in šole ter zavezuje k spoštovanju varnostnih priporočil, ni v njej ničesar drugega, oprijemljivega. Skromnih nekaj stavkov omogoča celo interpretacijo, da se zaposleni in ravnatelji do zdaj pravil niso držali; to seveda ni res, zdaj pa naj se k temu posebej zavezujemo (?!). SVIZ na ustvarjanje videza enotnosti, ki dobesedno beži od nerazrešenih težav in vseh neodgovorjenih vprašanj ob napovedi obnovitve delovanja vrtcev in šol, preprosto ne more in ne želi pristati. Skladno s soglasnim sklepom Izvršilnega odbora SVIZ izjave ne bo podpisal.

Ministrici je SVIZ predlagal, da bi skupaj storili vse, da se bodo otroci, učenci in dijaki lahko varno vrnili v vrtce in šole; da zmanjšamo in omejimo negativne učinke izobraževanja na daljavo, ki znatno presegajo zgolj šolsko polje; da dorečemo stopnjo varnosti, ki ne bo dopuščala ekscesnih tveganj. V resnici je sindikat ministrici predlagal, da za dobro vseh prizadetih in zavoljo čimprejšnje vrnitve v kolikor toliko običajne razmere pozabimo, kaj vse od pomladi in prek poletja ni bilo narejeno, kaj vse in kako je šlo do zdaj narobe – in da se torej obrnemo naprej. Konkretneje: SVIZ je predlagal ustanovitev začasnega posvetovalnega telesa pri ministrstvu, sestavljenega pluralno (z učitelji praktiki, ravnatelji, starši, akademsko stroko), ki bi ukrepe, preden bi bili ti uveljavljeni, skupaj premislilo, jih spremljalo in predlagalo prilagoditve ali boljše rešitve. SVIZ je predlagal tudi, da se ob postopnem vračanju v šole izpelje analiza znanja, ki je bilo oziroma ni bilo pridobljeno v času pouka na daljavo. Dobiti je treba vpogled, kako močno so neenake materialne in kulturne razmere v družinah vplivale na pridobivanje znanja, na razvoj otrok in mladostnikov. Izjemno potrebni bi namreč bilo, da bi na podlagi pridobljenih podatkov o primanjkljajih, ki so posledica pouka na daljavo, pripravili programe dodatne strokovne pomoči za vse, ki to potrebujejo. SVIZ je predlagal še, da se za zaposlene zagotovi prednostna, prostovoljna možnost cepljenja, kar bo prispevalo k stabilnejšemu delovanju vzgojno-izobraževalnega sistema. Sindikat ponavlja tudi poziv oblasti, naj zagotovi sredstva za dodatne začasne zaposlitve ter pomoč kolegic in kolegov, ki bi lahko na nekoliko drugačen način opravili pripravništvo. Posebej je izpostavljeno, da morajo biti ukrepi za zagotovitev varnosti enoznačni in izvedljivi, a hkrati tudi, da se za zaposlene v vrtcih, šolah, dijaških domovih in na univerzah pravično ovrednoti njihova tveganja.

Nič od navedenega ni bilo sprejeto. Namesto da bi se v času zaprtja šol in vrtcev, ki je pri nas eno najdaljših v Evropi, zavzeto pripravljali na ponovni zagon vrtcev in šol, da bi zagotovili učinkovito prezračevanje, namestitev pleksi stekel za razmejevanje učiteljev od učencev in dijakov, najemali dodatne prostore v funkciji zmanjšanja učnih skupin, utrdili stabilno delovanje sistema z začasnim zaposlovanjem dodatnega strokovnega in podpornega osebja, dorekli protokole za razdeljevanje hrane in prevozov, pripravili navodila za prilagoditev pouka pri posameznih predmetih, se pripravili na odpravljanje učnih primanjkljajev …, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pod vodstvom dr. Simone Kustec v podpis ponuja izpraznjeno izjavo, ki prekriva in prikriva popolno nesposobnost šolskih oblasti. SVIZ nasprotuje ustvarjanju videza enotnosti, ki poskuša odvrniti pogled javnosti stran od nerazrešenih vprašanj pred napovedano obnovitvijo delovanja vrtcev in šol! Zato je SVIZ podpis skupne izjave z MIZŠ, ravnateljskimi združenji in predstavniki starševskih skupin zavrnil.
 

X X X X X

 

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar