Ljubljana, 30. 6. 2020

SVIZ ob 30. obletnici z donacijo 30.000 evrov

                                                                                                    sporočilo za medije!


SVIZ OB 30. OBLETNICI Z DONACIJO 30.000 EVROV

Temelj uspešnega delovanja sindikata je že vse od ustanovitve leta 1990 načelo medsebojne solidarnosti.
 

Ljubljana, 30. junija 2020 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je sredi letošnjega maja obeležil 30 let, odkar organizirano uspešno zastopa zaposlene na omenjenih področjih in v javnem sektorju nasploh. Od 15. maja 1990, ko je bila sprejeta odločitev o oblikovanju samostojnega sindikata in v zametkih že sprejet tudi statut, se je SVIZ okrepil kot visoko reprezentativen predstavnik interesov več kot 37.000 delavk in delavcev ter v tem času poskrbel za pomembno izboljšanje položaja zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. Njihove pravice so bile prav ves čas delovanja SVIZ na preizkušnji, letošnja 30. obletnica največjega sindikata v javnem sektorju v Sloveniji pa je v luči epidemije covid-19 minila sredi intenzivnih prizadevanj za ohranitev položaja delavk in delavcev, v preprečevanju kršitev iz delovnih razmerij ter v še povečani skrbi za varnost in zdravje zaposlenih na njihovih delovnih mestih.

Tudi ob 30. letnici ustanovitve je SVIZ v skladu s temeljnimi načeli in cilji svojega delovanja namesto slovesnosti ob obeležitvi obletnice – enako, kot je to storil tudi ob prejšnji okrogli obletnici pred desetimi leti – po sklepu z junijske redne seje izvršilnega odbora sindikata namenil simbolno vsoto sredstev svoji članici, ki se je po dveh požarih v stanovanju znašla v veliki finančni stiski, in nekaterim organizacijam, ki so jih posamezni območni odbori SVIZ prepoznali kot pomembne za dobrobit posameznikov in njihovih družin oziroma za dobro širše skupnosti. Iz donacije v skupini višini 30.000 evrov je tako za njihovo dejavnost SVIZ prispeval sredstva še Zvezi prijateljev Mladine Ljubljana Moste-Polje za projekt Botrstvo v Sloveniji, Anini zvezdici, društvom Rdeči noski, Sožitje, UP-ornik in Humanitarček, domu za prostočasne dejavnosti Štorkljina hiša, humanitarnemu zavodu Vid Kranj, Udarniku MC Velenje, območnemu združenju Rdečega križa Postojna–Pivka, društvu za delo z mladimi v stiski Žarek, fundaciji Drevo za Cerje, spletnemu časopisu Alternator, društvu  prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, invalidskemu društvu Kengurujček Slovenije. Državni večstopenjski šoli s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavel Petričič iz Špetra v Benečiji pa je sindikat pomagal z nakupom izbranih knjižnih naslovov v slovenskem jeziku za tamkajšnje vrtčevske otroke ter osnovnošolce in srednješolce.  
 

X  X  X  X  X

 

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije