Ljubljana, 16. 3. 2020

SVIZ pisal novi ministrici za izobraževanje

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Simona Kustec Lipicer, ministrica
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

gp.mizs@gov.si; 

Ljubljana, 16. marca 2020

Spoštovana gospa ministrica,

v imenu Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) in v imenu 37.920 aktivnih članic in članov SVIZ vam čestitamo ob izvolitvi na odgovorno in zahtevno funkcijo ministrice za izobraževanje, znanost in šport ter vam želimo uspešno delo.

Tudi za nas je od razglasitve epidemije najpomembnejša naloga prispevati k upočasnitvi in omejitvi širjenja virusa COVID-19 in temu cilju bomo v prihodnjih tednih podredili vse drugo. Aktivno želimo prispevati k obvladovanju okužb. Hkrati menimo, da je pomembno, da se izobraževalni sistem v najkrajšem možnem času prilagodi izrednim razmeram, zato je ključnega pomena, kako hitro bomo sposobni razreševati posamezne (in obenem v teh trenutkih zelo številne) dileme. Najpomembnejše od njih bi lahko razrešili v tesni komunikaciji in sodelovanju z vami, zato predlagamo, da poskušamo poiskati jasne odgovore na naslednja vprašanja:

- Kako bo potekalo pedagoško delo na daljavo? Kako bo izvedeno odrejanje dela na domu?

-  Kako se bo preprečilo enostransko odrejanje dopustov?

- Preveriti zakonitost in doreči navodila za odrejanje dela v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov?

- Kateri ukrepi bodo potrebni za dokončanje letošnjega šolskega leta?

Seveda pričakujemo, da bo tudi vaša stran predlagala teme za pogovor. Glede na okoliščine bi bilo verjetno najbolj smiselno in edino pravilno izpeljati srečanje na daljavo, s pomočjo sodobne tehnologije. Glede te možnosti smo na SVIZ-u seveda prilagodljivi, si pa glede na zahtevnost in resnost položaja želimo, da bi to (e-)srečanje izpeljali čimprej.

Poleg omenjenega pa bi v SVIZ želeli z vami izmenjati tudi nekaj besed o vprašanjih, ki se ne vežejo neposredno na izredne razmere, a jih je treba razrešiti še pred začetkom prihodnjega šolskega leta. Eno od teh se nanaša na nujne spremembe Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev v nazive, s katerimi bomo uresničili stavkovni sporazum s konca leta 2018 in dogovor glede sprememb kariernega sistema strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga z vašim predhodnikom podpisali v prvih dneh tega leta.

Prosimo, da za dogovor o našem sestanku kontaktirate naše tajništvo (tajnistvo@sviz.si ali 01 244 09 00).

S spoštovanjem,

Jelka Velički, predsednica GO SVIZ Slovenije                                                           

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar