Ljubljana, 31. 3. 2021

SVIZ s podporo za spremembe normativov v svetovalni službi


sporočilo za medije!


SVETOVALNI DELAVCI MIZŠ POZIVAJO K SPREMEMBI NORMATIVOV

Izčrpani svetovalni delavci sporočajo, da je takojšnja sprememba normativov nujna.Ljubljana, 31. marca 2021 - Po poprejšnji soglasni potrditvi Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) in ob široki podpori področnih strokovnih organizacij sta Sekcija svetovalnih delavk in delavcev SVIZ ter Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije na ministrico za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simono Kustec naslovila zahteve po takojšnjih spremembah v svetovalni službi v vzgoji in izobraževanju, ki že vsebujejo tudi predloge za spremembe pravilnikov na področju normativov za svetovalno delo. Kot so v pozivu ministrici zapisali zaposleni v vrtčevskih in šolskih svetovalnih službah, je dejstvo, da svetovalno delo nikoli ni (bilo) rožnato z vidika problematike, s katero se svetovalni delavke in delavci vsakodnevno srečujejo, zagotovo pa ni bilo še nikoli v takšnem položaju, kot je v teh časih, zato terja takojšnje ukrepanje in spremembe.

Svetovalni delavke in delavci ministrico pozivajo k nujnim spremembam na področju izjemno kompleksnega in raznolikega dela šolske svetovalne službe. Svetovalno delo v vrtcih in šolah namreč predstavlja edinstveni sistem znotraj vzgoje in izobraževanja, s katerim se Slovenija večkrat pohvali v tujini, žal pa nikoli niso bili izpolnjeni pogoji, da bi tako kakovosten sistem v popolnosti zaživel tudi v praksi. Normativi so bili namreč, kot opozarjajo zaposleni v šolskih svetovalnih službah, že ob prelomu tisočletja daleč od tistih, ki so priporočeni v omenjenih programskih smernicah in se od takrat skorajda niso spremenili. Predstavnice sekcije opozarjajo, da je treba svetovalno službo okrepiti, da bi lahko nudila bolj kakovostno preventivno podporo – tako neposredno otrokom, učencem in dijakom (individualno, skupinsko delo) kot tudi posredno prek podpore njihovim učiteljem in vzgojiteljem (soizvajanje vsebin, razbremenilni pogovori ipd.). Sistematično preventivno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter domovih in zavodih predstavlja po njihovem mnenju tudi edini način, kako preprečiti popoln zlom sistema zdravstvene pomoči na področju duševnega zdravja. SVIZ se v celoti strinja, da nosi institut svetovalne službe v slovenskem šolstvu izjemen potencial, a se v aktualnih pogojih ne more realizirati.

Tudi ob dejstvu, da se stiske med otroki in mladostniki stopnjujejo in da smo po dolgih mesecih šolanja na daljavo priča še novonastalim težavam, je GO SVIZ svetovalnim delavkam in delavcem v vzgoji in izobraževanju izrazil odločno podporo v zahtevah po ureditvi njihovega položaja, ki so bile — tudi ob široki podpori strokovne javnosti— včeraj posredovane Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V dokumentu na tej povezavi se nahaja celoten dopis ministrici za izobraževanje, znanost in šport z utemeljitvijo potreb in zahtev ter s pozivom k takojšnjemu ukrepanju in ustrezni spremembi normativov za svetovalne delavce.

 

 

X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

 

Komentarji
Maja Štrucl
01.04.2021

Pozdravljeni,

se popolnoma strinjam z znižanjem normativov svetovalnim delavcem. Bi pa seveda tudi predlagala, da se znižajo normativi tajnikom VIZ in računovodjem - moj predlog je, da se iz 20 oddelkov zniža na 16 oddelkov (tako kot ima hišnik). Na naši šoli se viša število učencev, po drugi strani pa zmanjšujejo oddelki. Tako se nam niža delež zaposlitve, obseg dela pa ostaja nespremenjen.
Prosim vas, da se tudi v tej smeri začnejo zadeve urejat. Hvala za razumevanje in vam želim prijeten dan.

Maja Štrucl, tajnik VIZ

Lučka Šantl
31.03.2021

Pozdravljeni,
podpiram znižanje normativov svetovalnih delavcev na vseh nivojih izobraževanja, tudi v dijaških domovih.
Vse dobro
Lučka

Vaš komentar