Ljubljana, 15. 1. 2018

SVIZ podpira zahteve za zvišanje minimalne plače nad prag revščine

sporočilo za medije!

 

 

SVIZ PODPIRA ZAHTEVE ZA ZVIŠANJE MINIMALNE PLAČE NAD PRAG REVŠČINE

Za nujno potrebne spremembe Zakona o minimalni plači do zdaj ni bilo večinske politične volje, SVIZ tudi zato s stavkovno zahtevo za višji regres za letni dopust za vse zaposlene, ki so pod minimalno plačo.
 

Ljubljana, 15. januar 2018 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki zastopa 38.000 zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, podpira zahtevo, naj se minimalna plača ob letošnjem usklajevanju zviša nad prag revščine in naj znaša 855 evrov bruto. Dobički podjetij so se leta 2016, še bolj pa lani, izrazito povečali, masa sredstev od davkov in prispevkov je bila v preteklem letu za milijardo višja kot leto poprej, zato bi tako država kot podjetja z zvišanjem minimalne plače zgolj priznala prispevek zaposlenih, ki prejemajo plačo, nižjo od minimalne, k izboljšanju ekonomskega položaja naše države.

Zvišanje minimalne plače v tem trenutku bi bilo upravičeno in pravično. SVIZ je med tistimi, ki že nekaj časa opozarjajo, da je treba reformirati Zakon o minimalni plači. Ena od nujnih sprememb – a ne edina – se nanaša na nadaljnje izločanje dodatkov iz minimalne plače, kar še zlasti velja za dodatka na delovno dobo in delovno uspešnost. Zaposleni, ki prejemajo plače, nižje od minimalne, za razliko od vseh drugih zaposlenih v naši državi omenjenih dodatkov ne dobijo pri plači, ker  se »izgubita« v minimalni plači. SVIZ se zavzema, da se dodatki v celoti izločijo iz minimalne plače.

Prav zaradi zavedanja, da za nujno potrebne spremembe zakona do zdaj ni bilo večinske politične volje, je SVIZ med svoje stavkovne zahteve za ustrezno vrednotenje izobraževalnega dela vključil tudi zahtevo, da se vsem zaposlenim v javnem sektorju, ki so pod minimalno plačo, v letošnjem letu za letni dopust izplača višji regres od minimalnega, tj. 1.200 evrov bruto (minimalni znaša 804 evrov bruto). SVIZ se zaveda, da to ni sistemski ukrep in dolgoročna rešitev, a bi vsaj letos delno nevtraliziral dejstvo, da se prejemki zaposlenih z minimalno plačo z lanskimi dvigi do 26. plačnega razreda niso prav nič izboljšali. Ob napovedanih drugih stavkah je presenetljivo, da nobena od številnih stavkovnih zahtev po izboljšanju materialnega položaja zaposlenih v javnem sektorju – niti tiste, ki so najbolj splošne – ni usmerjena k izboljšanju plač delavk in delavcev, ki so in ostajajo pod minimalno plačo; izjema je predlog SVIZ za višji regres. Glede na to, da nobena od zahtev drugih sindikatov ne učinkuje na plače zaposlenih, ki so pod minimalno plačo, SVIZ pričakuje, da bodo ti podprli stavkovno zahtevo SVIZ, ki velja za vse te zaposlene v javnem sektorju.