Ljubljana, 20. 9. 2021

SVIZ poslance poziva k sprejetju ZZRID

Sorodne objave

sporočilo za medije!
 


SVIZ POSLANCE POZIVA K SPREJETJU PREDLOGA ZAKONA O ZNANSTVENORAZISKOVALNI IN INOVACIJSKI DEJAVNOSTI

 

Zakon prinaša postopno povečevanje javnih sredstev za raziskave in razvoj ter je kot tak nujno potreben.Ljubljana, 20. septembra 2021 –Državni zbor bo na svoji seji, ki se je pričela danes, opravil prvo obravnavo predloga Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, o zakonu pa bo jutri potekal tudi posvet v Državnem svetu. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je v luči obeh dogodkov na poslanke in poslance DZ ter sodelujoče na posvetu DS naslovil poziv k sprejetju zakona.
Pismo oziroma poziv objavljamo v nadaljevanju.Poziv SVIZ-a poslankam in poslancem parlamentarnih strank

SPREJMITE NOVI ZAKON O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), edinem reprezentativnem sindikatu za področje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji, kljub nekaterim manjšim pomanjkljivostim predloga Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID) zelo podpiramo čimprejšnji sprejem omenjenega zakona. Zakon namreč omogoča postopno povečevanje javnih sredstev za raziskave in razvoj do višine enega odstotka BDP, blaži nihanja pri financiranju in hkrati zagotavlja nujno potrebno stabilnost financiranja znanosti na univerzah in raziskovalnih inštitutih. Vse navedeno v naši državi še kako potrebujemo, saj so nas nepremišljeni varčevalni ukrepi, ki so v času krize radikalno posegli v javna sredstva za znanost, potisnili na samo dno evropskih držav.

Usklajevanje zakona je bilo zelo zahtevno, pri posameznih vprašanjih tudi konfliktno, potrebni so bili številni kompromisi na vseh straneh. Na koncu smo se le uspeli uskladiti, ker smo se vsi – tako raziskovalke in raziskovalci, vodstva inštitutov, vodstva univerz, Svet za znanost Republike Slovenije, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, SVIZ, predstavniki Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije kot nenazadnje tudi predstavniki gospodarstva – dobro zavedali, da lovimo zadnji vlak za boljšo prihodnost, mednarodno konkurenčnost in odličnost slovenske znanosti. Ohranjanje obstoječega stanja bi pomenilo, da bi slovenska znanost tudi v prihodnje drsela proti nepomembnosti, da bodo najbolj talentirani mladi raziskovalci in raziskovalke še pogosteje in za dalj časa odhajali v tujino, da se bodo tisti, ki ostajajo, še bolj dušili v brezperspektivnosti, da se bodo raziskovalni inštituti in raziskovalni oddelki na univerzah še hitreje spreminjali v muzeje za odsluženo raziskovalno opremo.

Prepričani smo, spoštovani poslanke in poslanci Državnega zbora, da tudi sami dobro razumete, kako ključno je, da se zakon sprejme v tem mandatu še letos, da se odpravijo tveganja, ki jih prinašata odlašanje in prelaganje sprejetja v časovno neopredeljivo prihodnost. Prosimo vas, da v tem primeru opustite sicer legitimna preračunavanja o političnih točkah, ki so povezane z vašo odločitvijo, prosimo vas, da opustite pripenjanje zaslug za izglasovanje zakona in skupno storite, kar je nenazadnje v dobrobit vseh, ki živimo v tej državi. V SVIZ smo prepričani, da je novi zakon nujno potreben in da ga potrebujemo zdaj.

 

X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar