Ljubljana, 22. 2. 2019

SVIZ poziva ministra Pikala k zagotovitvi izvajanja KP VIZ

Sorodne objave


sporočilo za medije!

SVIZ POZIVA MINISTRA PIKALA K ZAGOTOVITVI IZVAJANJA KP VIZ
 
Sindikat opozarja, da ravnateljsko združenje napeljuje svoje člane h kršitvi Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

 

Ljubljana, 22. februarja 2019 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je včeraj na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala ob zadnjih zapletih v zvezi z izvajanjem nove ureditve delovnega časa učiteljev in (ne)plačevanjem ur nadomeščanj naslovil pismo s pozivom, naj zagotovi spoštovanje veljavnih predpisov.

Pismo SVIZ ministru dr. Jerneju Pikalu objavljamo v nadaljevanju.

 

 

X X X X X

 

 


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Jernej Pikalo, minister
Masarykova cesta 16

1000 Ljubljana
e-pošta: gp.mizs@gov.si

 

 

 

Ljubljana, 21. februarja 2019

 

 


Poziv k zagotovitvi izvajanja Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS


Spoštovani gospod minister,

Republiški odbor Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije je v minulih dneh vodstva šol pozval, naj Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ne posredujejo evidenc o urah nadomeščanj, ki so jih učiteljice in učitelji opravili v tem šolskem letu. Združenje ravnateljice in ravnatelje tako napeljuje, naj kršijo 44. c člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, ki učiteljem zagotavlja plačilo za dodatno opravljeno učno obveznost, ki presega zakonsko predpisano tedensko učno obveznost. Podpisnik kolektivne pogodbe je ministrstvo, ki ga vodite, zato vas pozivamo, da ravnateljice in ravnatelje, ki nameravajo slediti pozivu, opozorite, da opustitev ravnanja v skladu s predpisi, ki opredeljujejo plačo in druge prejemke, pomeni kaznivo dejanje po 196. členu Kazenskega zakonika.

Povsem nesprejemljivo je, da ravnateljsko združenje izsiljuje odgovor MIZŠ na svoj dopis z pozivom, da dokler le-tega ne bodo prejeli, ne bodo zagotovili izplačil za opravljeno delo. »Za talce« tako niso vzeli le vseh učiteljic in učiteljev, ki so delo opravili, a jim nameravajo plačilo zanj nezakonito odvzeti, temveč tudi vse učence in učenke v osnovnih šolah. Ni namreč mogoče pričakovati, da bodo učitelji še naprej opravljali delo, za katero bi morali biti dodatno plačani, če tega plačila ne bo. V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) zato – če učitelji plačila za nadomeščanje ne bodo prejeli – poleg tožb proti posameznim ravnateljem in ravnateljicam, ki bi omenjenemu pozivu sledili, ne izključujemo niti odločanja o tem, da bi pozvali k prenehanju izvajanja vseh plačljivih nadomeščanj. Odgovornost za morebitno takšno skrajno situacijo bo moral prevzeti predlagatelj poziva, naj ravnateljice in ravnatelji ministrstvu ne posredujejo evidenc o opravljenih nadomeščanjih.

V SVIZ smo sicer že nekajkrat opozorili, da splošno obremenjevanje učiteljic in učiteljev s povečano tedensko učno obveznostjo ni v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (124. člen), ki eksplicitno navaja omejene razloge, ko je takšno dodatno tedensko obremenjevanje dopustno. Nasprotujemo praksi, ki se je v zadnjih letih izrazito okrepila, da se 124. člen zakona zlorablja za trajno in splošno obremenitev učiteljstva prek tedenske učne obveznosti, ki jo kot največjo dovoljeno v posameznem tednu prav tako zapoveduje taisti zakon (120. člen). A ker se ravnateljsko združenje v zvezi s prekomernim obremenjevanjem učiteljev sklicuje na navodila, ki jih je šolam posredovalo vaše ministrstvo, v SVIZ pa jih ne poznamo, vas prosimo za pojasnila, kdaj so ravnateljice in ravnatelji ta navodila prejeli ter kakšna je njihova vsebina. Sprašujemo se, ali naj razumemo, da tudi ministrstvo meni, da veljavnih predpisov ni več treba spoštovati.


S spoštovanjem,

 

 

 

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Andreja Škorjanc Gril
24.02.2019

Zanima me, kakšen je, po vaših informacijah, odstotek plačljivih nadomeščanj v primerjavi z neplačljivimi. Na predmetni stopnji na naši šoli zelo majhen - za večino predmetov, ki jih nadomeščamo nismo usposobljeni. ???

Vaš komentar