Ljubljana, 10. 5. 2021

SVIZ poziva MIZŠ k zagotovitvi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah


sporočilo za medije!
 

SVIZ POZIVA MIZŠ K ZAGOTOVITVI IZPLAČILA DODATKA ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH


Sindikat želi takojšnjo zagotovitev izplačila ter tudi pojasnila ministrice o vzrokih za zamudo pri tem.

 


Ljubljana, 10. maja 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je minuli petek, 7. maja, na ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec naslovil poziv k zagotovitvi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah za zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja. SVIZ ministrico kot odgovorno za zakonito delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov poziva, da takoj zagotovi izplačilo dodatka v skladu z 11. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor ter obenem v roku osmih dni zaposlenim tudi javno pojasni, zakaj pri izplačilih prihaja do tako velikih zamud.

Pismo sindikata v celoti najdete v nadaljevanju.

-----------------------------------------------------------------------------


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
prof. dr. Simona Kustec, ministrica
Masarykova 161000 Ljubljana
e-pošta: gp.mizs@gov.si

Ljubljana, 7. maja 2021

 

 


Zadeva: Poziv k zagotovitvi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah za zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanjaSpoštovana gospa ministrica,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo marca in aprila 2021 prejeli številna opozorila članstva glede zamud pri izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS). Opozorila so se še okrepila v zadnjih nekaj dnevih, saj so zaposleni v dejavnosti vzgoje in izobraževanja upravičeno pričakovali, da bodo ob plači za mesec april 2021 prejeli tudi poračun sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah od januarja 2021 naprej.

Zaposleni v dejavnosti vzgoje in izobraževanja svoje delo skrbno in vestno opravljajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih od 4. januarja (osnovne šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami) oziroma od 26. januarja 2021 (vrtci v celoti, pred tem so ves čas nemoteno zagotavljali nujno varstvo, osnovne šole – prvo triletje) oziroma od 15. februarja 2021 (osnovne šole v celoti, srednje šole izmenično) z namenom, da bi vzgojno-izobraževalni proces čimbolj nemoteno potekal za vse otroke, učence in dijake. Pri tem pa so kljub spoštovanju vseh higienskih ukrepov in varnostnih meril ter navkljub temu, da se epidemija covida-19 postopno umirja, še vedno dnevno izpostavljeni tveganjem za morebitno okužbo.

Ob zapisanem je nedopustno, da država v skladu s svojo obveznostjo iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) ni zagotovila pravočasnega in sprotnega izplačila dodatka za dejavnost, katere nemoteno delovanje tudi v času epidemije covida-19 je nujno potrebno za normalno delovanje družbe kot celote.

Kot resorno ministrico, odgovorno za zakonito delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, vas zato pozivamo, da takoj zagotovite izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko 39. člena KPJS, in sicer tako izplačilo od meseca januarja naprej kot tudi za izplačilo dodatka za tekoče mesece. Prav tako vas pozivamo, da vsem zaposlenim javno pojasnite, zakaj prihaja pri izplačilih do tako velikih zamud. Vaš pisni odgovor pričakujemo najpozneje v roku 8 dni.

Z lepimi pozdravi,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

 

V vednost:

- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za javno upravo
- Vlada RS

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar