Ljubljana, 30. 10. 2020

SVIZ pozval poslance k zagotovitvi dodatnih sredstev

sporočilo za medije!

 

POZIV SVIZ-a POSLANCEM K ZAGOTOVITVI DODATNIH SREDSTEV

Dodatna vlaganja v sistem vzgoje in izobraževanja so nujno potrebna.

Ljubljana, 30. oktobra 2020 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je skladno z nedavnim sklepom svojega Glavnega odbora včeraj na poslanke in poslance uradno naslovil poziv k dopolnitvi predloga sprememb proračuna RS za prihodnje leto. Gre za zahtevo sindikata, naj Vlada RS za obvladovanje epidemije ter zagotavljanje stabilnega in kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa v proračunu za leto 2021 nameni dodatna namenska sredstva v višini 90 milijonov evrov, in sicer za financiranje osebne varovalne opreme in razkužil, nakup strojne in programske opreme ter financiranje tehničnih prilagoditev, plačilo dodatnih prevozov za učence in dijake, za dodatne začasne zaposlitve administrativno-tehničnega in strokovnega osebja in za zagotovitev dodatne strokovne pomoči učencem, ki zaradi slabših materialnih in socialnih pogojev nimajo enakovrednih pogojev za pridobivanje znanja.

Zdaj je ne le pravi, temveč skrajni čas in kritični trenutek za dodatna vlaganja države zlasti v izobraževalni in zdravstveni sistem, obenem pa tudi za jasen in javen premislek družbe kot celote o prioritetah, smereh in prihodnosti, ki si je želimo.

Stališče SVIZ, ki zastopa interese več kot 38.000 zaposlenih v izobraževanju, znanosti in kulturi, je, da je stabilno delovanje vrtcev in šol v času epidemije nujni temelj za ohranjanje osnovne gospodarske aktivnosti in tudi eden od bistvenih pogojev za vzdrževanje normalnega delovanja celotne družbe. Temu pritrjuje tudi mednarodna stroka; regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Kluge tako izpostavlja, da morajo države storiti vse, kar je v njihovi moči, da ohranijo šole odprte, ob iskanju rešitev in sprejemanju odločitev pa bi morale prisluhniti javnosti. Če je torej naš temeljni cilj, da v pogojih epidemije ohranjamo vrtce in šole odprte, seveda ob sočasnem zagotavljanju čim manjše stopnje tveganja, tega cilja brez dodatnih vlaganj v sistem vzgoje in izobraževanja nikakor ni možno uresničiti.

Pri nas je iz sporočil šolarjev in staršev očitno, da si velika večina otrok, učencev, dijakov, študentov ter njihovih staršev želi, da vrtci in šole ne bi bili zaprti. Zaposleni v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, od vrtcev in šol do univerz, dnevno dokazujejo, da so zahtevni del naloge, ki je na njihovih ramenih, pripravljeni izvesti po najboljših močeh. A zgolj dobre želje ne bodo dovolj, če si kot družba želimo, da bi izobraževalni sistem v trenutnih skrajno neobičajnih okoliščinah čim dlje deloval varno, stabilno in kakovostno. Sistemu in zaposlenim v njem je nujno potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva. Strogo namenska sredstva so potrebna za dodatne začasne zaposlitve, za tehnične, organizacijske in programske prilagoditve načinov vzgojno-izobraževalnih in študijskih procesov, za zagotavljanje varnosti in zdravja udeleženih v učnem procesu, preprečevanje okužb in za ustrezno pomoč ranljivim skupinam oziroma depriviligiranim učencem, dijakom in študentom. Skladno s tem je, kot omenjeno že uvodoma, SVIZ poslanke in poslance Državnega zbora pozval, naj za obvladovanje in nevtralizacijo epidemije koronavirusa ter zagotavljanje stabilnega in kakovostnega vzgojno-izobraževalnega in študijskega procesa v proračunu za prihodnje leto zagotovijo namenska sredstva v višini 90 milijonov evrov.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar