Ljubljana, 29. 3. 2021

SVIZ pred volitvami rektorja Univerze v Ljubljani z vprašanji kandidatom

sporočilo za medije!


SVIZ PRED VOLITVAMI REKTORJA UNIVERZE V LJUBLJANI Z VPRAŠANJI KANDIDATOM
 

Odgovori in opredelitve kandidatov bodo v pomoč odločanju zaposlenim na UL pri volitvah novega rektorja.Ljubljana, 29. marca 2021 – V luči bližajočih se volitev rektorja Univerze v Ljubljani (UL) za mandatno obdobje 2021–2025 je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) kot reprezentativni sindikat tudi v visokem šolstvu na vse štiri kandidate za rektorja naslovil nekaj vprašanj. SVIZ bo njihove odgovore sproti, kot jih bo prejemal, objavljal na svoji spletni strani, posredoval pa jih bo tudi svojim članicam in članom na UL, da se bodo lahko še pred volitvami 13. aprila seznanili s pogledi in stališči kandidatov, ki se potegujejo za vodenje najstarejše in največje slovenske univerze.

Uvodoma SVIZ od rektorskih kandidatov pričakuje njihove poglede glede obstoja in delovanja sindikatov na univerzi ter stališče o sodelovanju z njimi. Nadalje SVIZ poziva k opredelitvi do vprašanja morebitne izločitve zaposlenih na univerzah iz skupnega plačnega sistema javnih uslužbencev. Bi bilo za položaj zaposlenih ustrezno, če bi bile kolektivne pogodbe podpisane na ravni univerz, pogajanja pa bi tekla na ravni med sindikati na univerzi in vodstvom univerze? Sindikat želi od kandidatov izvedeti tudi njihovo podporo predlogu za spremembe Zakona o visokem šolstvu in Statuta UL na način, da bi vsi zaposleni smeli enakopravno voliti in sodelovati pri volitvah v organe članic UL in univerzitetne organe, vključno z volitvami rektorjev in dekanov.

Člani Upravnega odbora univerze so trenutno le moški, zato SVIZ zanima, kakšen je pogled rektorskih kandidatov na to vprašanje, kje vidijo razloge za navedeno ter kakšni so njihovi predlogi, da bi dosegli oziroma se približali enaki zastopanosti spolov. Nedavno je bila UL v središču pozornosti tudi zaradi prijav spolnih nadlegovanj študentk, zato želi SVIZ od kandidatov izvedeti, katere oblike nasilja prepoznavajo v akademskem okolju in katere ukrepe  morda nameravajo sprejeti/izvajati v primeru izvolitve, da bi bila prepoznavanje in preprečevanje vsakršnih oblik nasilja takojšnja.

Objavljeni programi vseh rektorskih kandidatov vsebujejo ambiciozne cilje, vendar se UL marsikje sooča s pomanjkanjem kadra, zato SVIZ zanima, na kakšen način kandidati načrtujejo doseči zastavljene cilje, brez da bi prišlo do prekomerne obremenitve zaposlenih.

V zaključku SVIZ kandidate za rektorja sprašuje še za njihovo mnenje glede ustanavljanja odcepljenih (spin-off ali spin-out) podjetij z vidika nevarnosti tihe privatizacije univerze ter podrejanja interesom zasebnega kapitala ter jih poziva tudi k jasni opredelitvi, ali podpirajo možnost, da se študijska dejavnost rednega študija prve in druge stopnje na javnih visokošolskih zavodih v celoti financira iz državnega proračuna ali pa so morda naklonjeni ideji uvedbe šolnin.

X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar