Ljubljana, 15. 10. 2018

SVIZ predal 16.000 evrov za pomoč dvojčkoma

sporočilo za medije!


SVIZ PREDAL 16.000 EVROV ZA POMOČ DVOJČKOMA

V zadnji akciji sindikat zbiral sredstva za zdravljenje sinov članice, sicer pa je medsebojna solidarnost tudi sicer v ospredju delovanja SVIZ: za članice in člane subvencije za izobraževanje, štipendije, Svizova čebelica, solidarnostna in finančna pomoč …

Ljubljana, 15. oktobra 2018 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) se je s pozivom k zbiranju sredstev za 13-letna brata Aida in Amarja pridružil dobrodelni akciji, ki so jo letos poleti za dvojčka organizirali na Osnovni šoli 8 talcev Logatec, kjer je na delovnem mestu čistilke zaposlena njuna mama, tudi članica SVIZ. Sindikatu je uspelo na računu njegovega Lizinega zdravstvenega sklada s pomočjo sindikatov zavodov in številnih posameznikov zbrati 16.059,24 evra, ki smo jih minuli petek za pomoč dvojčkoma nakazali Zvezi prijateljev Slovenije Ljubljana Moste-Polje. SVIZ z zadovoljstvom ugotavlja, da mu je tudi tokrat uspelo učinkovito angažirati članstvo ter da je tako svoji članici in njunima sinovoma nekoliko olajšal življenje, ki je osredotočeno na nenehno blaženje in zdravljenje težkih zdravstvenih težav obeh otrok.

V SVIZ je tudi sicer že vsa leta obstoja medsebojna solidarnost pomembna značilnost delovanja sindikata. S pomočjo članstva je sindikat tako aprila letos zbral 15.000 evrov, s katerimi je članici in njeni družini omogočil, da je obdržala hišo, ki se je v okviru stečajne mase znašla na dražbi. Zgolj v letu 2017 in v prvi polovici tega koledarskega leta pa je Glavni odbor SVIZ za solidarnostne in finančne pomoči članicam in članom v stiski razdelil 115.534,82 evra, izključno za humanitarne namene pa sindikat preda tudi vsa sredstva, ki jih na svojemu računu skladno z Zakonom o dohodnini zbere od davčnih zavezancev in zavezank iz naslova donacij 0,5 odstotka dohodnine. V okviru SVIZ je aktiven tudi Lizin zdravstveni sklad, prek katerega je sindikat svojim članicam in članom ter njihovim družinskim članom, ki imajo zdravstvene težave, v letu 2017 in prvih mesecih tega leta zagotovil 29.159,24 evra. SVIZ je z Lizinim zdravstvenim skladom tudi edini sindikat v Sloveniji in v Evropi, ki ima ustanovljen zdravstveni sklad z namenom pomagati svojemu članstvu in njihovim otrokom pri zdravljenju, operativnih posegih, nakupu terapevtske opreme ali prehranskih dopolnil, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krije iz obveznega ali dodatnega zdravstvenega zavarovanja oseb.

V skladu s programskimi usmeritvami bo SVIZ tudi v študijskem letu 2018/19 kot že 11 let zapored zagotovil svojim članicam in članom subvencioniranje izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe, in sicer bo razdelil 52 subvencij v višini po 500 evrov. Otrokom članic in članov SVIZ vrsto let namenja tudi enoletne štipendije za šolanje ali redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture, za šolsko leto 2018/19 jih bo podelil skupno 12. Od začetka letošnjega leta pod okriljem SVIZ pri Delavski hranilnici deluje tudi blagajna vzajemne pomoči – Svizova čebelica, ki  jo je sindikat vzpostavil v pomoč članicam in članom, ki prejemajo plačo, nižjo od 1.500 evrov bruto, in zaidejo v finančne težave ter potrebujejo hitro pomoč. Skladno s sklepom Glavnega odbora SVIZ pa je sindikat z 10.000 evri za leto 2018 podprl še delovanje Delavske svetovalnice, ki je namenjena zagovorništvu, varstvu, promociji ter razvoju delavskih, socialnih in statusnih pravic delavcev in ostalih ranljivih skupin.