Ljubljana, 27. 1. 2023

Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije oziroma v njegovem okviru organizirana Sindikalna konferenca srednjih, višjih šol in dijaških domov je na temelju predlogov in razprave med članicami in člani na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 26. januarja 2023 posredovala predlog za spremembe Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol. Predloge sprememb, ki zadevajo administrativno in računovodsko-tehnične delavce, smo pripravili v sodelovanju s člani in predstavniki sekcije administrativno-tehničnih delavcev SVIZ.

Predlogi temeljijo na odzivih članov, zlasti povezanih s pozivom, da se čim prej odpravi neskladje oziroma sprejme predlog, po katerem bi bilo tudi v višjih strokovnih šolah (tako kot to velja v osnovnih in srednjih šolah) možno zaposlovati in sistemizirati delovna mesta poslovni sekretar VII/1 in poslovni sekretar VII/2, računovodja VII/1 in računovodja VII/2. V predšolski vzgoji je možnost zaposlovanja omenjenih delovnih mest obstajala že prej.

Sindikalna konferenca srednjih, višjih šol in dijaških domov je pripravila predlog novele Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol, s katerim se izenačujejo predpisani izobrazbeni pogoji za delovno mesto računovodja in tajnik VIZ VI oziroma poslovni sekretar z posameznimi drugimi dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jih določajo pravilniki o normativih in standardih, kot že pojasnjeno v predšolski vzgoji, v osnovnemu šolstvu in srednjemu šolstvu.

Prav tako smo predlagali, da se dvignejo izobrazbeni pogoj pri delovnem mestu referent VI na delovno mesto referent VII/1 ali opcijsko na delovno mesto samostojni strokovni delavec VII/1, saj so možne primerjave navedenega delovnega mesta s prej omenjenima delovnima mestoma, to sta poslovni sekretar VII/1 in računovodja VII/1. Po zbranih informacijah s strani naših članov večina zaposlenih na višjih strokovnih šolah, ki sedaj zasedajo delovno mesto referent VI, že ima izobrazbo VII/1, in glede na to, da gre za medsebojno absolutno primerljiva delovna mesta, bi bilo po naši oceni potrebno nujno prilagoditi ureditev.

Izpostavljamo, da predlagana novela v ničemer ne posega na vsebinska področja, ki so predmet pogajanj med SVIZ-om in Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje pri odpravljanju plačnih anomalij. Zaradi navedenega SVIZ predlaga, da se čim prej sprejme predlagana novela pravilnika ter se prednostno reši opisana problematika oziroma trenutne različne ureditve, za katere pa ne obstajajo utemeljeni razlogi.

Celoten SVIZ-ov predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol najdete na tej povezavi.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar