Ljubljana, 13. 5. 2022

SVIZ pristojne opozoril na kršitve pravic delavcev iz delovnega časa, ki opravljajo delo v šoli v naravi

Sorodne objave

V SVIZ-u že od leta 2020 zaznavamo kršitve pravic delavcev v povezavi z razporejanjem delovnega časa v dnevih in tednih dela na terenu (to je pri izvajanju šole v naravi ali drugih podobnih večdnevnih bivanj z učenci na terenu). V zvezi s tem je bila januarja 2020 med člani osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom izvedena tudi anketa, ki je naslavljala problematiko zagotavljanja pravice do dnevnega počitka med dvema zaporednima delovnima dnevoma in problematiko odrejanja pripravljenosti na delo, praviloma v nočnem času. Ugotovljeno je bilo, da je bila v več kot 90 % primerov delavcem kršena pravica do 11-urnega strnjenega počitka med dvema zaporednima delovnima dnevoma. Največkrat tako, da je bila v nočnem času delavcem odrejena pripravljenost na delo, v obsegu od 3 do 6 ur.

Sedaj je SVIZ z ugotovitvami iz ankete ter iz številnih opozoril članstva seznanil tudi pristojne. Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Inšpektorat RS za delo in Združenje ravnateljev osnovnega šolstva smo posredovali dopis (najdete ga na tej povezavi), v katerem pristojne opozarjamo na številne kršitve pravic delavcev v povezavi z razporejanjem delovnega časa v dnevih in tednih dela na terenu (to je pri izvajanju šole v naravi ali drugih podobnih večdnevnih bivanj z učenci na terenu) ter jih pozivamo k ustreznemu ukrepanju.  

 

Komentarji
Karamela
26.05.2022

Lepo, da je bila izvedena anketa za ŠVN... čeprav je sama nisem imela prilike izpolniti, pa bi jo z veseljem.

Morda v prihodnje izvedete še kakšno anketo o verodostojnosti III. stebra, ki je polomija... pa astronomsko povečanim številom uram učne pomoči, ki jim nikakor ni videti konca... pa o nerazporejem delovnem času , ki je "po koroni" popolnoma izgubil kompas o pomenu "prostega časa" učitelja... mobing na delovnem mestu...

Vaš komentar