Ljubljana, 8. 7. 2022

SVIZ se pridružuje kritiki ravnanja ARRS

Sindikat vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki združuje mnoge raziskovalke in raziskovalce, že dlje časa spremlja in opozarja na sporna ravnanja javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), ki v zadnjem času žal niso usmerjena v podporo naši znanosti, prej nasprotno. Tako je bil v minulih dneh ponovno prestavljen datum prejema recenzijskih ocen za Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 in s tem tudi čas, predviden za odziv prijaviteljev na oceno.

Skladno z Javnim razpisom za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 in objavljenim rokovnikom na spletni strani ARRS je bil prvotni rok za odziv raziskovalcev in raziskovalk na oceno predviden v mesecu juniju. S slednjim so bili raziskovalci in raziskovalke seznanjeni, tako so temu ustrezno prilagodili tudi izrabo svojega letnega dopusta. Nenadno, netransparentno in povsem potihoma je ARRS tik pred izpolnitvijo svoje zapisane obveznosti rok za odziv na oceno premaknila v mesec julij, o spremembi pa prijaviteljev ni obvestila.

Ob tem, da sprememba rokovnika niti ni bila objavljena na način, da bi ustrezala minimalnim standardom obveščanja stranke v postopku, npr. vsaj v sklopu novic oziroma zadnjih obvestilih ARRS, temveč je zakasnitev roka moč najti šele globoko v podstrani. Kot da bi bila dolžnost prijaviteljev biti stalno na preži in ves čas spremljati spletno stran oz. podstrani ARRS, in kot da agencija ne bi bila seznanjena, da je izvedba odzivov na recenzije ena izmed najbolj pomembnih točk v fazi javnega razpisa, ki je za prijavitelje ključnega pomena.

Opozarjamo, da nihče tekom izrabe letnega dopusta oz. upravičene odsotnosti z dela, ki je namenjena regeneraciji, ni dolžan spremljati spletne strani v povezavi s svojim delom.  Še manj pa letni dopust iz razloga priprave odziva na recenzijo nenadno prekiniti. Za uresničevanje pravice do letnega dopusta je bistveno, da gre za prekinitev opravljanja delavčevih delovnih obveznosti zaradi počitka ter izrabe prostega časa v skladu z njegovimi potrebami in potrebami njegove družine. Letni dopust služi pridobitvi odmika od službe, oddihu in skrbi za učinkovito zaščito delavčeve varnosti in zdravja.

SVIZ v luči napisanega podpira pobudo Visokošolskega sindikata (VSS) za spremembo komunikacije ARRS s prijavitelji in se pridružuje pozivu v delu:

- tako za ta razpis kot naj se prijavitelje v bodoče ustrezno seznanja s spremembami rokov,

- prijaviteljem naj se omogoči odziv na ocene, tako da jih v primeru prestavitve rokov, zlasti v obdobju letnih dopustov, pisno seznani vsaj 2 tedna vnaprej s točnim datumom prejema ocen,

-  roka za odziv naj se podaljša s 7 na 14 dni.

Pobuda VSS »Zahtevamo, da ARRS raziskovalcem omogoči možnost odziva na ocene projektnih predlogov!« , ki jo podpira tudi SVIZ, se v celoti nahaja na tej povezavi.

Skupaj v solidarnosti!

 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar