Ljubljana, 12. 2. 2020

SVIZ solidaren z odpuščeno sindikalno zaupnico

sporočilo za medije!
 

SVIZ SOLIDAREN Z ODPUŠČENO SINDIKALNO ZAUPNICO


V primeru dr. Urše Opara Krašovec gre za povsem jasno kršitev zakonsko zagotovljene zaščite sindikalnih zaupnikov, zato tudi SVIZ zahteva preklic odpovedi delovnega razmerja.
 


Ljubljana, 12. februarja 2020 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki zastopa približno 38.000 članic in članov, izraža odločno podporo odpuščeni sindikalni zaupnici na Fakulteti za elektrotehniko Univerze Ljubljani, znanstveni svetnici dr. Urši Opara Krašovec. Tudi po oceni SVIZ gre v konkretnem primeru za očitno nezakonito odpoved, ki grobo krši z zakonom zagotovljeno zaščito sindikalnih zaupnikov in zaupnic v naši državi. Gledano širše je odpoved neposredno uperjena tudi proti ustavno zagotovljeni svobodi sindikalnega delovanja. SVIZ dekana fakultete prof. dr. Gregorja Dolinarja zato poziva, naj takoj prekliče odločbo o prekinitvi delovnega razmerja in sindikalno zaupnico pozove, naj se vrne na svoje delovno mesto. SVIZ izraža solidarnost s konfederacijo Pergam, ki se bori proti nezakoniti odpovedi sindikalne zaupnice.

V odpustitvi dr. Urše Opara Krašovec SVIZ prepoznava nadaljevanje vzorca, ki je SVIZ-u že dobro poznan, saj je na Delovnem sodišču v Mariboru v zaključni fazi postopek, v katerem SVIZ dokazuje nezakonitost odpovedi svojega sindikalnega zaupnika Dejana Paske. Slednji je s strani ravnateljice Srednje šole za oblikovanje v Mariboru prejel odpoved delovnega razmerja zgolj zato, ker je skrbno opravljal delo sindikalnega zaupnika in ščitil interese zaposlenih.

Iz obeh primerov je očitno, da delodajalci preskušajo meje, do kam lahko gredo pri svojih poskusih discipliniranja sindikatov ter sankcioniranju sindikalnih zaupnikov in zaupnic. Nobenega dvoma ni, da je bila ta meja v obeh omenjenih primerih grobo prekoračena.

Vsak izrek odpovedi delovnega razmerja sindikalnemu zaupniku ali zaupnici ali nezakonita odpoved kateremu koli delavcu ali delavki – neodvisno od tega, v kateri organizaciji se zgodi – sam po sebi kliče k strnitvi sindikalnih vrst in enotni solidarnosti. SVIZ se bo tudi v prihodnje odločno postavil za vsakega sindikalnega zaupnika in za vsakega protizakonito in krivično odpuščenega delavca ali delavko.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar