Ljubljana, 10. 5. 2024

SVIZ sprašuje predsednika Vlade RS

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je na predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba te dni naslovil pismo v zvezi z vladnim pogajalskim predlogom o odpravi plačnih nesorazmerij in mu zastavil tudi nekaj vprašanj v tej zvezi.

Pismo sindikata premieru dr. Golobu najdete na povezavi in v nadaljevanju:


Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
dr. Robert Golob, predsednik
Gregorčičeva ulica 20–25
1000 Ljubljana

e-pošta: gp.kpv@gov.si

 

Ljubljana, 6. maja 2024


Vladni pogajalski predlog ne odpravlja plačnih nesorazmerij v vzgoji in izobraževanju

Spoštovani gospod predsednik,

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in Vlada Republike Slovenije sta 15. marca 2023 (Ur. l. RS, 24. 3. 2023) podpisala Stavkovni sporazum, s katerim je bila takrat zamrznjena splošna stavka v vzgoji in izobraževanju, ki jo je pred tem na neposrednem glasovanju podprlo 37.248 zaposlenih v vrtcih in šolah. Približno leto pozneje, 31. januarja 2024 (Ur. l. RS, 16. 2. 2024), sta na pobudo vlade podpisnika dogovorjeno dopolnila s Sporazumom o spremembah in dopolnitvah Stavkovnega sporazuma. V Stavkovnem sporazumu predstavlja eno od ključnih točk opredelitev, zapisana v prvem odstavku III. točke, v kateri Vlada RS eksplicitno »priznava porušena razmerja med plačami« zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na eni strani ter zaposlenimi v zdravstvu, socialnem varstvu in javni upravi na drugi. Vlada RS je na podlagi lastnih izračunov, ki se ujemajo z izračuni Sviza, v stavkovnem sporazumu potrdila dejstvo, da plače v vzgoji in izobraževanju zaostajajo za gibanjem plač v drugih dveh velikih dejavnostih javnega sektorja. Sistematično zaostajanje je očitno zlasti po letu 2015 in se nadaljuje do danes. Izračuni tako kažejo, da plače v vzgoji in izobraževanju vse bolj zaostajajo, če primerjamo povprečne plače v posameznih plačnih skupinah (graf o gibanju povprečnih bruto plač v javni upravi, zdravstvu in sociali ter izobraževanju glede na povprečno plačo, 2006–2022).

Graf: Bruto plače zaposlenih v javni upravi, zdravstvu in sociali ter izobraževanju glede na povprečno bruto plačo v državi

Zaostajanje se enako potrdi, ko primerjamo povprečne plače v plačnih podskupinah in ko primerjamo posamezne tarifne razrede v plačnih podskupinah. Povprečna plača na uradniških delovnih mestih (C2) z zahtevano univerzitetno izobrazbo (VII/2) je leta 2023 znašala 2.950 evrov bruto, pri policistih (C3) z visokošolsko strokovno izobrazbo (VII/1) 2.963 evrov bruto, pri vojakih (C4) z visokošolsko strokovno izobrazbo (VII/1) 3.611 evrov bruto, pri diplomiranih medicinskih sestrah (E3) z visokošolsko strokovno izobrazbo (VII/1) 2.763 evrov bruto, učitelji in drugi strokovni delavci (D2) z zahtevano univerzitetno izobrazbo (VII/2) pa so v povprečju prejeli najmanj, le 2.492 evrov bruto! Zaostajanje je očitno tudi pri povprečnih osnovnih plačah, saj učitelji za uradniki v povprečju zaostajajo za dobre štiri plačne razrede.

Navkljub poznanim dejstvom o očitnem zaostajanju plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, katerega posledice se kažejo v naraščajočem pomanjkanju strokovno usposobljenih učiteljic in učiteljev ter drugega strokovnega kadra v vrtcih in šolah, vladna pogajalska skupina v pogajanjih vztraja pri pasovnih dvigih plač, ki plačnih nesorazmerij ne odpravljajo, temveč le-ta zgolj prestavljajo na višjo raven. Vladni predlog plačnih nesorazmerij v vzgoji in izobraževanju sploh ne odpravlja, saj se je vlada – čeprav je, kot omenjeno, ugotovila in v stavkovnem sporazumu eksplicitno priznala, da nesorazmerja obstajajo –, zatekla v splošno povišanje plač in tako ponavlja zgodbo iz leta 2018. Izjema pri tem so plače direktorjev, kjer se vlada ne zateka k pavšalnim dvigom, temveč se skrbno loteva odprave plačnih nesorazmerij v razmerju do javnih uslužbencev in primerjalno med samimi direktorji.

V skladu z zapisanim vas, spoštovani gospod predsednik, vljudno prosimo, da nam posredujete vsebinske pisne odgovore na naslednja vprašanja:

1. Ali je Vlada RS odstopila od dogovorjenega cilja, da bomo v nov plačni sistem v javnem sektorju vstopili z odpravljenimi plačnimi nesorazmerji? Ali se je vlada odločila zavestno kršiti stavkovni sporazum, ki ga je podpisala s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije? Ali to pomeni, da bomo ugotovljena plačna nesorazmerja v vzgoji in izobraževanju, ki jih je vlada priznala, odpravljali takoj po vstopu v nov plačni sistem? Če bi v odgovoru morda zatrjevali, da vladni predlog plačna nesorazmerja odpravlja, pričakujemo natančno argumentacijo, kje je to razvidno?

2. Po sklepu vlade, da v zdravstvu prek posebnega vladnega projekta izboljša plače zaposlenim v plačni skupini J, se je neenakost v vrednotenju dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju razširila in poglobila tudi na te zaposlene. Do parcialnih in nesistemskih zvišanj plač v skupini J je prišlo tudi v nekaterih drugih dejavnostih javnega sektorja. V odgovoru na zahtevo Sviza, da se posebni projekt razširi tudi na plačno skupino J v vzgoji in izobraževanju, je minister za javno upravo mag. Franc Props 16. januarja 2024 zagotovil, da se bo očitna neenakost rešila na stebrnih pogajanjih, a se to do zdaj ni zgodilo. Sprašujemo vas, kdaj in kako bo vlada uresničila zagotovilo, da bo omenjena očitna neenakost med zaposlenimi v plačni skupini J odpravljena?

Ob koncu vas želimo, spoštovani gospod predsednik, spomniti, da se je Vlada RS v stavkovnem sporazumu, ki ga je sklenila s Svizom, zavezala, da bo pokrila vse stroške splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, če bo dogovorjeno kršila. In dejstvo, da Vlada RS ne odpravlja zaostankov pri vrednotenju dela v vzgoji in izobraževanju, je očitna kršitev stavkovnega sporazuma.

V pričakovanju, da nam boste pisno odgovorili na postavljena vprašanja, vas lepo pozdravljamo,

 

Marjana Kolar, predsednica Glavnega odbora Sviz

Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviz

 

V vednost:

- Klemen Boštjančič, minister, Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si
- mag. Franc Props, minister, Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si
- Jasna Rojc, državna sekretarka, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, gp.mvi@gov.si

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar