Ljubljana, 24. 1. 2020

SVIZ v celoti zavrača trditev staršev o vpletanju sindikata v vodenje šole

sporočilo za medije!

 
SVIZ V CELOTI ZAVRAČA TRDITEV STARŠEV O VPLETANJU SINDIKATA V VODENJE ŠOLE

Če starši menijo, da se SVIZ vpleta v vodenje šole, ker se je odločno postavil v bran svojemu sindikalnemu zaupniku, v temelju ne razumejo vloge sindikata v demokratični ureditvi.


Ljubljana, 24. januarja 2020 – Članice in člani Sveta staršev Srednje šole za oblikovanje Maribor (SŠOM) so, kot je mogoče razumeti iz njihovega pisma, na svojem sestanku 14. januarja letos z večino glasov potrdili »Odprto pismo medijem v znak podpore vodstvu SŠOM«. Pismo je bilo objavljeno (vsaj) na spletnih portalih Mariborinfo.com ter Lokalec.si. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) spoštuje pravico Sveta staršev SŠOM, da se do aktualnih dogodkov na šoli javno opredeli in podpre ravnateljico šole, obenem pa odločno zavrača eno od osrednjih trditev v odprtem pismu – namreč, da se SVIZ »prekomerno vpleta v vodenje šole in ravna neprimerno, glede na to, čemu je namenjen«.

SVIZ se v vodenje šole ni vmešal niti z enim dejanjem. Če starši menijo drugače, bi morali javnosti postreči z dokazi o tem. Če teh dokazov nimajo, SVIZ pričakuje, da bodo svoje neosnovane trditve javno preklicali. Na drugi strani pa drži, da se je ravnateljica SŠOM poskušala vmešavati v svobodo sindikalnega delovanja, ki jo pri nas varuje Ustava RS, ko je na Območnem odboru SVIZ Podravje poskušala vplivati na to, da Dejan Paska - ki ga je pozneje nezakonito odpustila - ne bi bil kandidat za sindikalnega zaupnika šole. Če starši menijo, da se SVIZ vpleta v vodenje šole, ker se je odločno postavil v bran svojemu sindikalnemu zaupniku, ki je bil nezakonito odpuščen, ker je opozarjal na nepravilnosti v ravnanju ravnateljice in se postavil po robu njenim grožnjam o odpuščanju, jih želi SVIZ opozoriti, da v temelju ne razumejo vloge sindikata v demokratični ureditvi, da ne razumejo »čemu je v osnovi namenjen«, če uporabimo njihove besede.

SVIZ opozarja še na nekaj »nerodnosti«, ki so se zapisale svetu staršev. Svet staršev izraža zadovoljstvo z vodstvom šole tudi v imenu dijakov, s čimer prekoračuje pristojnosti, saj je za mnenja dijakov pristojna dijaška organizacija na šoli. Trdijo, da sta, za razliko od vseh drugih medijev, le RTV Slovenija in BK TV poročala objektivno. Družbenik in direktor BK TV je gospod Boštjan Lesjak, član Sveta zavoda SŠOM, odgovorni urednik portala Lokalec.si, samostojni podjetnik na področju oglaševanja. Svetu staršev SVIZ predlaga, naj preveri opozorila, ki jih je prejel sindikat, in sicer da direktor BK TV in član sveta zavoda gospod Lesjak od šole vsak mesec domnevno prejema 122 evrov pavšala. Starši zatrjujejo tudi, da inšpekcijski nadzor ni pokazal nepravilnosti. To bi SVIZ sicer veselilo, a kot razume, postopki nadzorov in ugotavljanje sumov o nepravilnostih sploh še niso končani. Na podlagi česa torej starši trdijo, da nepravilnosti ni? 


X X X X X

 
Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Vse je igra
25.01.2020

Vztrajati pri javnem opravičilu ali postreči z dokazi o nasprotnem. Ti šolski organi so, žal, prevečkrat premalo avtonomni in se ne zavedajo svoje odgovornosti. Se bojijo zamer. Dokler je vse v redu, gre, ko se pa kaj zatakne, pa se sprožijo številne povezave in ozadja. Tako kot nasploh v slovenski "pravni" državi.

Vaš komentar