Ljubljana, 11. 3. 2018

SVIZ vztraja in bo vztrajal

sporočilo za medije!

SVIZ VZTRAJA!

Ljubljana, 11. marec 2018 – V ponedeljek popoldne, 12. marca, bo Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) odločal o zadnji ponudbi za sklenitev stavkovnega sporazuma o zahtevah SVIZ, ki jo bo vlada pred za sredo napovedano splošno stavko v vzgoji in izobraževanju prinesla na pogajalsko mizo.  Glavni stavkovni odbor SVIZ bo imel izjemno odgovorno nalogo, saj bo moral vladno ponudbo skrbno pretehtati in se odločiti, ali je ta pri ključnih zahtevah zadostna in ustrezno naslavlja oziroma izpolnjuje stavkovne zahteve do mere, da bi bilo za sredo napovedano stavko dopustno preložiti, ali pa jo, nasprotno, zavrniti in 14. marca nadaljevati s sindikalnimi aktivnostmi in izvesti stavko.

V tem trenutku in pred ponedeljkovim zadnjim krogom pogajanj ter stavko sredi prihajajočega tedna je vladna ponudba nesprejemljiva v dveh bistvenih točkah – Vlada zgolj minimalno zmanjšuje razliko pri zaostajanju vrednotenja izobraževalnega dela vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev na delovnih mestih z univerzitetno izobrazbo za primerljivimi delovnimi mesti z enako izobrazbo v državni upravi. V primerjavi z uradniki so povprečne plače na teh mestih v vzgoji in izobraževanju za skoraj 500 evrov bruto nižje, vladni predlog pa te razlike znižuje zgolj za nekaj deset evrov. In še, vladni predlog zavrača višino zahteve SVIZ pri vrednotenju razredniškega dela, ki po prepričanju sindikata najbolje ilustrira stališča odločevalcev do pomembnosti vzgoje in izobraževanja ter razvrednotenje pedagoškega dela.

Za SVIZ je problematično, da vlada svojo ponudbo – ob dejstvu petodstotne gospodarske rasti v lanskem letu – veže na podaljšanje varčevalnih ukrepov, in sicer na neizplačilo delovne uspešnosti, pri čemer lahko privarčuje 100 milijonov v prihodnjem letu, in na zamik uveljavitve napredovanj, pri katerih bi privarčevala 50 milijonov evrov, a kar spet najbolj »kaznuje« izobraževalke in izobraževalce, ki napredujejo v strokovne nazive. To obenem pomeni, da je strošek zahtev za toliko nižji, kot ga prikazuje vlada.

Če v ponedeljek vladajoča koalicija strank in njena vlada ne bodo sprejeli zahteve SVIZ po vrednotenju razredniškega dela in ne bo pripravljena znižati zaostankov pri vrednotenju dela izobraževalk in izobraževalcev za delom uradnikov, bo pogajalska skupina sindikata Glavnemu stavkovnemu odboru SVIZ predlagala nadaljevanje in dodatno zaostritev stavke. Od predsednikov koalicijskih strank, dr. Mira Cerarja, Karla Erjavca in Dejana Židana, SVIZ pričakuje, da se bodo tudi javno ter v imenu strank, ki jih vodijo, opredelili do zahtev sindikata in očitkov o razvrednotenju izobraževalnega dela.