Ljubljana, 7. 5. 2019

SVIZ z ministrom za kulturo na prvem srečanju

Po tistem, ko je mag. Zoran Poznič v prvi polovici letošnjega marca zasedel mesto ministra za kulturo, mu je SVIZ skladno s svojo ustaljeno prakso ob začetku mandata čestital ob izvolitvi na odgovorno in zahtevno ministrsko funkcijo ter mu predlagal uvodni spoznavno-vsebinski sestanek, na katerem bi si izmenjali poglede na razmere v kulturi in se dogovorili o načinih sodelovanja. Za teme sestanka smo predlagali problematiko financiranja zavodov na področju kulture, izmenjavo informacij o načrtovanih spremembah zakonodaje in ostalih predpisov na področju kulture ter pogovor o medsebojnem sodelovanju v aktualnem mandatu. Na izobraževalnem seminarju za sindikalne zaupnike SVIZ v kulturi v začetku aprila, na katerem je sodelovala tudi državna sekretarka z MK mag. Petra Culetto, pa smo izpostavili tudi vprašanje pridobivanja nazivov v dejavnosti varstva kulturne dediščine, zato smo naknadno za prvo srečanje z ministrom Pozničem predlagali še izmenjavo informacij in stališč o tej problematiki.

Prvo srečanje med vodstvom SVIZ-a (glavni tajnik, pomočnica glavnega tajnika, strokovna sodelavka za pravne zadeve za področje kulture, predsednica ter članice in člani predsedstva Sindikalne konference kulturnih organizacij) z ministrom za kulturo in njegovimi najtesnejšimi sodelavci se je odvilo v torek, 7. maja. Predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ mag. Mojca Jenko je ministru uvodoma predstavila sindikat in glavna področja aktivnosti oziroma tiste dejavnosti, ki jih pokriva SVIZ ter ima v njih svoje članstvo. Nadaljevala je z navedbo pereče problematike finančne in kadrovske podhranjenosti kulture, ki se vleče že vse od začetka krize in še dlje. Med zaposlenimi v kulturi je tudi vse več izgorelosti in bolniških odsotnosti, kader se stara, ne nazadnje pa se ne vlaga niti v potrebno opremo stavb in njihovo obnovo, tako da so sama delovišča nevarna za zaposlene.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je v svojih uvodnih besedah izpostavil dosedanje dobre izkušnje z aktualno ekipo ministrstva (državna sekretarka je, denimo, sodelovala že na aprilskem izobraževalnem seminarju SVIZ za sindikalne zaupnike v kulturi in pokazala ustrezno pripravljenost za sodelovanje ter nakazala ustrezne poti za to). To je dober nastavek za uspešen, enakovreden socialni dialog, kjer bi sindikat želel imeti možnost vplivanja na oblikovanje zakonodaje, prispevati predloge, biti slišan. Na ta pričakovanja se je minister mag. Poznič odzval pozitivno. Izpostavil je sicer še, da je pred njim in ekipo zahtevna naloga, saj je resor v vse prej kot zavidljivem stanju po več kot desetih letih zanemarjanja, zapostavljanja in odvzemanja proračunskih sredstev. Optimizem mu vlivajo koalicijske zaveze, ki kulturo prepoznavajo kot temeljni gradnik družbe. Minister je v nadaljevanju naštel še nekaj glavnih aktivnosti ministrstva za prihodnje mesece (obnova ljubljanske Drame, projekt NUK2, mariborska knjižnica, arhiv, projekti na Ptuju in Obali …). Ministrstvo se bo posvetilo tudi problematiki samozaposlenih v kulturi, področju razpisov, nevladnih ustanov, uprizoritvenih dejavnosti … Minister je izpostavil zavedanje, da njega in celotno ekipo čaka veliko dela, ki pa ga ne bodo zmogli opraviti sami, pač pa zgolj ob vključevanju in sodelovanju deležnikov, med njimi tudi SVIZ-a. Pri tem so mu predstavniki sindikata pritrdili, namreč ponudili sodelovanje in podporo, zlasti pri prizadevanjih za več sredstev v kulturi. Člani sindikata pa so obenem tudi člani različnih strokovnih društev in združenj, tako da minister lahko podporo pričakuje tudi po tej strani.

Predstavniki SVIZ-a so v nadaljevanju izpostavili problematiko sestave svetov zavodov v kulturi, kjer si sindikat že leta prizadeva za več predstavnikov zaposlenih v njih. Določba sicer govori o njihovem številu do ene tretjine in najmanj enem predstavniku, in številni zavodi se držijo ravno slednjega, torej imajo v svetu zavoda kot člana zgolj enega predstavnika zaposlenih. Minister je prepoznal opisano problematiko in omenil pravilnik v tej zvezi, ki je v pripravi, obenem pa sindikat povabil k sodelovanju v delovni skupini, ki se bo lotila teh vprašanj in iskanja rešitev. Nekaj časa so se zbrani zadržali pri vprašanju sodelovanja zaposlenih pri sprejemanju odločitev, tudi pri tem, da zaposleni v kulturi nimajo niti možnosti izraziti svojega mnenja, ko se izbira novo vodstvo njihovih ustanov.

SVIZ-ovi predstavniki so ministru predstavili še idejo oziroma pobudo o ustanovitvi specialistične zdravstvene ambulante za zaposlene v kulturi. Poklici v kulturi so namreč podvrženi specifičnim težavam in boleznim (npr. delo s kemikalijami, prah, klice, prisilna drža …), zato bi bilo več kot smiselno, da bi imeli posebno ambulanto in prek nje hiter dostop do specialističnih ambulant. Tudi tej ideji so bili minister in sodelavci naklonjeni, zato je bilo dogovorjeno, da SVIZ na ministrstvo za kulturo posreduje podrobnejši predlog.

V zaključku srečanja, ki je po oceni SVIZ-a minil v pozitivno-optimističnem vzdušju ob jasno izraženi volji za dialog, sodelovanje in obojestranski skrbi za področje kulture, so predstavniki sindikata omenili še potencialno nevarnost zaposlovanja igralcev za določen čas (t. i. mandatne zaposlitve), o čemer se že pojavljajo nekatere ideje in čemur bo SVIZ ostro nasprotoval. Kolegica iz Slovenske filharmonije je omenila tudi, da ima pravilnik, ki določa merila in kriterije za napredovanje v prvake in vrhunske glasbenike, številne pomanjkljivosti, zato bi ga bilo treba ustrezno prenoviti. Minister je zagotovil, da bo prisluhnil pripombam sindikata in z nami tudi uskladil potrebne spremembe.