Ljubljana, 6. 1. 2021

SVIZ za čimprejšnjo, a varno vrnitev v vrtce in šole

sporočilo za medije!


SVIZ ZA ČIMPREJŠNJO, A VARNO VRNITEV V VRTCE IN ŠOLE

Sindikat je v celoti pripravljen sodelovati v aktivnostih za ponovno odprtje vzgojno-izobraževalnih zavodov.
 

Ljubljana, 6. januarja 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je v luči priprav na današnje srečanje predstavnikov vzgoje in izobraževanja s predsednikom Vlade RS v torek, 5. januarja, na daljavo izpeljal sejo svojega Glavnega odbora kot najvišjega organa sindikata. Članice in člani GO SVIZ so pozdravili dejstvo, da je SVIZ po skoraj desetih mesecih končno dobil priložnost, da premieru predstavi stališča in poglede več kot 70 odstotkov vseh zaposlenih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ki so včlanjeni v SVIZ, na aktualne razmere v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru.

SVIZ se zavzema za čimprejšnjo vrnitev v vrtce in šole, ki pa mora biti pripravljena tako, da bodo tveganja za zaposlene in druge udeležence vzgojno izobraževalnega procesa pod nadzorom in še sprejemljiva. Na vzgojiteljice in njihove pomočnice v vrtcih, na učiteljstvo ter drugo strokovno in tehnično osebje v šolah se starši, učenci, dijaki in javnost lahko zanesejo, da se bodo dela lotili zavzeto, odgovorno in z veseljem. Jasno je, da tveganj ni mogoče povsem izločiti, a je treba hkrati izpostaviti, da Vlada RS v času enega od najdaljših zaprtij šol v Evropi ni storila nič, da bi bile naše vzgojno-izobraževalne ustanove v zdajšnjih razmerah bolje pripravljene na ponovno odprtje: nič ni bilo urejenega glede dodatnega prezračevanja prostorov, niso bile, denimo, postavljene pleksi pregrade ali druge fizične prilagoditve v razredih, ni zagotovljenih dodatnih prostorov, ki bi omogočili omejiti stike, ni enojnih miz, medtem ko se na vse zahtevne naloge, ki vse vpletene čakajo pri saniranju negativnih učinkov izobraževanja na daljavo, še niti ne pomisli. 

Vlada je bila do pozivov in stališč učiteljev praktikov, do znanja in praktičnih izkušenj, ki jih le-ti imajo, do zdaj povsem brezbrižna. Opozorila sindikata in predloge je skoraj v celoti prezrla. Niti spomladi, ko so se vrtci in šole zaprli, niti junija, ko so se spet odprli, vlada SVIZ-a ni vprašala nič. Enako se je ponovilo ob ponovnem jesenskem zaprtju vzgojno-izobraževalnih ustanov. Jasno je, da je ta podcenjujoči odnos vlade, nespoštovanje do praktikov v vrtcih in šolah, prispeval h krepitvi nezaupanja do oblasti, kjer največjo odgovornost za izjemno visoko stopnjo nezaupanja med šolniki, od vrtcev do univerz, od ravnateljev, strokovnega in tehničnega osebja nosi resorna ministrica dr. Simona Kustec.

A aktualne razmere so preresne, da bi gojili zamere – čeprav je premier tudi na današnjem srečanju načrtno zavajal in ponavljal neresnice glede pozivov o (ne)nošenju mask ter manipuliral s posnetkom glavnega tajnika SVIZ, ko je ta po zgledu (ne)odstopljenega notranjega ministra zgolj pokazal, kako »težko je govoriti z masko« ne le zgolj nekaj minut, temveč v šoli vsakodnevno več ur –, zato je SVIZ pripravljen sodelovati z vlado pri odpiranju šol; vrtci so tako odprti. SVIZ bo, v dobro vseh v naši družbi, prispeval vse, kar je v njegovi moči, da bo obnovitev delovanja šol in vrtcev varna, vzgojno-izobraževalni proces pa izpeljan kakovostno. Glede tega je sindikat tudi pripravljeni prevzeti odgovornost in konstruktivno sodelovati z vlado. Ni pa pripravljeni prevzemati odgovornosti za samo odločitev o odprtju šol in vrtcev. Slednjo mora nase v celoti prevzeti vlada in ni dopustno, da jo poskuša del prevaliti na ravnatelje in zaposlene v vrtcih in šolah! Skupne izjave o postopnem ponovnem vračanju v vzgojno-izobraževalne ustanove v času covid-19 razmer v obliki, kot jo trenutno predlaga MIZŠ, SVIZ ne more podpisati, ker je izpraznjena vsebine, je pa sindikat k njej posredoval dopolnitve – tudi o ovrednotenju varnostnih tveganj za zaposlene, o prostovoljnosti testiranj in dodatnih sredstvih, ki jih izobraževanje potrebuje za kadre, za prilagoditve izobraževanja, za dodatne prostore.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) oziroma strokovno skupino epidemiologov, infektologov in mikrobiologov za zajezitev obvladovanja epidemije covid-19 SVIZ poziva, naj takoj javno oceni varnostna tveganja in tveganja za zdravje, ki bodo nastopila po obnovitvi delovanja šol in vrtcev v celoti. Takšna ocena bi bila potrebna že pred obnovitvijo pedagoških procesov za otroke s posebnimi potrebami. SVIZ stroki in znanosti v celoti zaupa, zato pričakuje objektivno evalvacijo razmer, v katerih bomo pred odprtjem vrtcev in šol.

 

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Igor Gruden
13.01.2021

Popolnoma se strinjam z Jano, res pa je, da se dajmo osredotočiti na našo delavsko problematiko v zvezi z epidemijo, ne pa da se ukvarjamo z načinom izvedbe pouka, kar je vprašanje verjetno precej bolj za epidemiologe.

Mojci R. pa le toliko: Tudi jaz spoštujem H. Arendt in jo občasno berem, ne razumem pa povezave te navedene izjave z mojim pisanjem. Če naj bi jaz bil tisti, ki naj bi kot mali človek brez duše in možganov, ki povzroča zlo, se mi zdi to celo žaljivo. Ne gre za pozivanje k cepljenju, ampak za standardno delovanje šolskega sistema (kar si vsi želimo), to pa je precej lažje z zelo priporočenim cepljenjem, katerega upravičenost je strokovno podprta. Vsak se bo seveda odločil sam, kot je bilo zapisano, kaj je pa bolj prav, pa najbrž govori zdrava pamet in malo dejanskega, iskrenega altruizma.

Jana Sepič
10.01.2021

Tudi jaz se strinjam z večino zapisanih stališč SVIZ-a, ki so bila predstavljena na srečanju s predsednikom vlade RS. Menim, da je glavni tajnik dovolj jasno predstavil, da se SVIZ ne zavzema za vračanje v šole za vsako ceno. Manipulacijo predsednika vlade z video posnetkom glede nošenja mask med njegovim izvajanjem ocenjujem za popolnoma neprimerno. Trdno upam in si želim, da bomo pri predstavljenih stališčih tudi vztrajali.
Razumem zavzemanje za čimprejšnjo vrnitev v šole, vendar ne brez upoštevanja tveganja, ki je glede na slabšanje epidemiološke situacije trenutno zelo veliko. Ne moremo se sprenevedati, kot da ni nič in nezrelo navijati za čim prejšnjo vrnitev, kar žal opažam s strani premnogih kolegic in kolegov. Ugotovljeno je, da šole na varno vračanje v takšnih razmerah niso pripravljene. Glede na ugotovitve, da se virus širi in prenaša predvsem z aerosoli, ni bilo nič storjenega za boljše prezračevanje učilnic, za zaščito učiteljev niso bile postavljene pleksi pregrade, kvalitetne ffp2 maske niso zagotovljene za vse učitelje, dodatne maske za dijake (učence) ne vemo, če bodo zagotovljene (Upam, da ne bo spet kdo neodgovorno odločil, da jim jih ni potrebno nositi)... Menim, da je vse navedeno nujno zagotoviti pred vrnitvijo v šole.
In še glede cepljenja. Tisti, ki želimo biti cepljeni, zahtevamo, da nam je to omogočeno pred vračanjem v šole, to je pred ponovno izpostavljenostjo visokemu tveganju za zdravje, kar velja še zlasti za starejše od 60 oziroma 50 let.

Jana Sepič

Mojca Rožman
08.01.2021

Ob tem pozivu na cepljenje lahko posredujem samo odlično misel filozofinje Hannah Arendt.

“Večine zla na tem svetu ne povzročijo ljudje, ki bi izbrali zlo, pač pa mali ljudje, ki so se odtrgali od svoje človeške narave in ne razmišljajo.”

O tem, kdaj se bom cepila, se bom odločila kar sama.

Igor Gruden
06.01.2021

Z večino zgoraj zapisanih stališč in zahtev se strinjam, menim pa, da je prav, da v kontekstu varnostnih ukrepov, ki niso (še) zagotovljeni (in vprašanje, v kakšni meri bodo), nujno omenimo čimprejšnje cepljenje zaposlenih ali vsaj učiteljev, ki je po sedanjem poznavanju zelo kompleksne situacije, daleč najbolj učinkovit ukrep - ne le po mnenju NIJZ, ampak številnih strokovnjakov z različnih področij.
Ne gre za dilemo, katero cepivo in kdaj, pa da "se jaz nikoli ne cepim", pa da ni preverjeno, pa stranski učinki itd. Vem, da je strah prisoten, a precej večji strah je, da na trebuhu obležiš v intenzivi, če imaš srečo, da te splohsprejmejo. Mislim, da gre enostavno za dilemo, ali se 1. cepiš in to čim prej, ali pa 2. tvegaš okužbo in resen potek bolezni (za učitelja ali njegove svojce, ki so v veliko primerih tudi ogrožene skupine) ter poleg tega še prenos na sodelavce, dijake.
Trenutno menda poteka "rezervacija" cepljenj le po zdravstvenih domovih, za razmisliti je, če bi to izvedli bolj organizirano kar po šolah - razgovor z MIZŠ, NIJZ.
Tega komentarja ne pišem le v svojem imenu, ampak tudi nekaterih starejših kolegic in kolegov (50+, 60+), s katerimi sem govoril in ki enostavno ne razumejo omejenosti, nerazgledanosti in sebičnosti (pre)mnogih naših rojakov. Tako glede nepotrebnega druženja kot testiranja in cepljenja. Gre (zg. kolegom) jim izključno za zdravje in zagotavljanje pogojev, pod katerimi se pa res lahko varneje vrnemo v šole.
Bodimo konkretni, zahtevajmo realno (ne nemogoče) in dajmo se že končno posloviti od neokusno kvaziromantičnih izjav besnega dela učiteljstva ("Vrnimo se vendar v šolo!, smrk, smrk"), ki ponavlja floskule brez neke resne argumentacije in pogojevanja naše vrnitve, kar bi bil "low budget joke", če ne bi bilo žalostno, da take pavšalne izjave slišiš od izobraženih ljudi. Kot da se kdo ne bi želel vrniti v šolo - a storimo to pod določenimi pravimi! pogoji.
Od prve bojne vrste SVIZ-a torej kar nekaj članstva pričakuje še kakšen korak naprej, še kakšno konkretno zahtevo več. Vem, da so boji z anemičnim MIZŠ in destruktivno vlado, vse prej kot lahki., a vendarle je treba iti naprej. Nekateri boji prepričevanja pa bodo gotovo potrebni tudi s članstvom (in nečlanstvom) tako glede testiranja kot cepljenja in še česa.

Vaš komentar