Ljubljana, 17. 2. 2021

SVIZ za pripravo skupnih meril za vrednotenje dela v rizičnih razmerah

sporočilo za medije!

 

SVIZ ZA PRIPRAVO SKUPNIH MERIL ZA VREDNOTENJE DELA V RIZIČNIH RAZMERAH

 

Sindikati in vlada bi se dogovorili o merilih ter jih kot priporočila poslali delodajalcem.

 

Ljubljana, 17. februarja 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je na predsednika Vlade RS naslovil poziv k pripravi skupnih meril za vrednotenje dela v rizičnih razmerah v vrtcih in šolah. Merila bi nato posredovali delodajalcem v vzgoji in izobraževanju kot priporočila.

Izkušnje glede vrednotenja dela v rizičnih razmerah za zaposlene v zdravstvu, v sociali, v vrtcih, v policiji in drugih dejavnostih kažejo na nerazumno velike razlike v izplačilu dodatka pri posameznih delodajalcih za povsem primerljive naloge, ki jih zaposleni opravijo v primerljivem času. SVIZ z veliko zanesljivostjo predvideva, da se bodo te težko pojasnljive in neopravičljivo velike razlike z razširitvijo dela v vrtcih in obnovitvijo dela v šolah ponovile in poglobile, to pa bo nedvomno stopnjevalo nezadovoljstvo zaposlenih in povečevalo možnost konflikta med zaposlenimi in delodajalcem (ravnateljem, ravnateljico). Čeprav se z razlago 11. točke 39. člena KPJS, ki je bila sprejeta s preglasovanjem in proti volji sindikalne strani, SVIZ ne strinja, pa je vseeno prepričan, da bi skupna priporočila Vlade RS in reprezentativnih sindikatov s področja vzgoje in izobraževanja delodajalcem zmanjšala neopravičljivo velike razlike v izplačilu dodatkov za primerljiva dela v nevarnih pogojih. Sindikat zato predlaga, da bi se Vlada RS in reprezentativni sindikati dogovorili o skupnih merilih za vrednotenje dela v rizičnih razmerah in jih kot priporočila poslali delodajalcem v vzgoji in izobraževanju.

Čeprav takšna, med vlado in sindikati usklajena, priporočila za delodajalce vseeno ne bi bila zavezujoča, je SVIZ temu navkljub prepričan, da bi pripomogla k izrazitemu zmanjšanju razlik med izplačili v posameznih javnih zavodih za povsem primerljiv čas trajanja in primerljive naloge, ki jih javni uslužbenci opravijo v nevarnih razmerah. Delo v šolah in vrtcih je izrazito normirano, pogoji in organizacija dela so zato enostavno primerljivi tako za strokovne delavke in delavce kot tudi za tehnično, administrativno in računovodsko osebje, zato bi bili skupni kriteriji, ki bi jih opredelila socialna partnerja, razumna rešitev, hkrati pa bi delodajalci še vedno lahko opredelili posebnosti posameznega vrtca ali šole in jih artikulirali v sklepih za vrednotenje dodatka.

SVIZ je sicer že v začetku decembra lani na MIZŠ posredoval svoj predlog glede priprave dogovora o priporočilih delodajalcem za vrednotenje dodatka po 11. točki 39. člena KPJS, vendar ni prejel  nikakršnega dogovora, zato je zdaj isti predlog za dogovor o priporočilih naslovil še na predsednika Vlade RS.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ)

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar