Ljubljana, 31. 5. 2019

SVIZ za šolo v Srbiji

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je ob svojih številnih dejavnostih doma že vsa leta od ustanovitve zelo aktivno vpet tudi v delovanje mednarodnih združenj učiteljskih sindikatov, kot sta Izobraževalna internacionala (Education International, EI) in Evropski odbor učiteljskih sindikatov (European Trade Union Committee for Education, ETUCE). Pod okriljem slednjega naš sindikat tudi trenutno sodeluje v nekaj pomembnih projektih, ki se tesno povezujejo s prizadevanji SVIZ v dobro vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ter zaposlenih na teh področjih – med drugim je vključen v dvoletni projekt, imenovan Evropski sektorski socialni partnerji za spodbujanje učinkovitega vključevanja migrantov in beguncev v izobraževanje (European Sectoral Social Partners in Education promoting effective integration of migrants and refugees in education). Projekt je bil vzpostavljen v luči množičnega prihajanja priseljencev v številne evropske države od konca leta 2015 naprej in ob tem upoštevaje zahtevne razmere, v katerih se je znašlo na tisoče migrantov in beguncev, ob njih pa seveda tudi zaposleni v vrtcih in šolah, ki se pri svojem delu z mladimi priseljenci srečujejo s številnimi izzivi, stiskami in težavami.

O tem, kako specifičen je vsakdan v šoli, ki jo obiskuje veliko priseljencev, smo se prepričali tudi na študijskem obisku v okviru projekta pri srbskih kolegicah in kolegih v Osnovni šoli Branka Pešića v Beogradu. Šola, ki je bila zgrajena leta 1872, je kot prva v državi v začetku leta 2016 začela v velikem številu vpisovati mladostnike migrante in begunce, na njej pa se jih vsako posamezno šolsko leto izobražuje približno sto. Trenutno imajo učenke in učence (ti prihajajo skozi vse šolsko leto, skoraj vsi pa so v Srbiji brez spremstva staršev ali drugih zakonitih skrbnikov) iz Afganistana, Pakistana, Irana, Iraka, Sirije, Gane, Kameruna, Senegala, Gvineje, pa tudi sicer velika večina tamkajšnjih šolark in šolarjev izhaja iz socialno in ekonomsko nepredstavljivo prikrajšanih okolij. Upoštevaje povedano si ni težko predstavljati, da se šola sooča s pomanjkanjem materialnih sredstev in da so zaposleni, kot pove ravnatelj Nenad Ćirić, primorani različne organizacije nenehno prositi za donacije, da lahko svojim učencem zagotovijo že zgolj najosnovnejše učne pripomočke, potrebne za pouk (učno gradivo, zvezke, pisala itd.), pa tudi obleko in obutev ter pripomočke za osebno higieno. Veliko truda vložijo tudi v to, da v dogovoru z okoliškimi ponudniki hrane (največkrat so to pekarne) učenkam in učencem v šoli zagotovijo vsaj manjšo malico, saj v srbskih šolah prehrana, kot jo poznamo pri nas, ni organizirana. Prav tako ni redko, da učiteljice in učitelji otroke spremljajo k zdravniku in jim pomagajo pri drugih obveznostih. A predstavniki šole so ob obisku poudarili, da predstavlja njihova šola otrokom migrantom in beguncem ter tudi vsem drugim učenkam in učencem, ki jo obiskujejo, »oazo normalnosti« v sicer zelo težkih življenjskih okoliščinah in da imajo z vključevanjem mladostnikov migrantov in beguncev zelo pozitivne izkušnje, četudi delo z njimi presega zgolj poučevanje in zahteva izjemno veliko dodatnega časa, empatije, predanosti, potrpežljivosti, soočanje z najrazličnejšimi stiskami …

Glede na predstavljene razmere je Izvršilni odbor SVIZ na svoji zadnji seji 30. maja 2019 potrdil pobudo, da SVIZ še pred koncem tega šolskega leta organizira dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za nakup najosnovnejših učnih pripomočkov za učenke in učence z Osnovne šole Branka Pešića v Beogradu. Članice in člani SVIZ ter drugi zaposleni v vzgoji in izobraževanju ste že velikokrat dokazali, da znamo »stopiti skupaj« in pomagati – tokrat bi z uspešno izpeljano dobrodelno akcijo pred novim šolskim letom pomembno razbremenili naše kolegice in kolege v Srbiji ter pripomogli h kakovostnejšemu pouku, hkrati pa bi ta gesta našega sindikata pomenila zelo pozitiven, koristen in opazen prispevek v okviru uvodoma omenjenega projekta ETUCE.


Sredstva, ki jih bomo, cenjeni sindikalni zaupnice in zaupniki, z vašo pomočjo, s pomočjo članic in članov ter drugih zaposlenih v vaših zavodih zbrali v dobrodelni akciji »SVIZ ZA ŠOLO V SRBIJI«, bo sindikat namenil izključno za nakup najosnovnejših učnih pripomočkov za učenke in učence z osnovne šole Branka Pešića v Beogradu. Vljudno vas prosimo, da dobrodelno akcijo predstavite v svojih zavodih, in se vam že vnaprej zahvaljujemo za vaš trud. Za vse dodatne informacije, ki bi jih morda potrebovali, nam lahko pišete na e-naslov info@sviz.si ali nas pokličite po telefonu 01 24 40 904 (pomočnica glavnega tajnika Nadja Götz). Ob zaključku akcije vas bomo o zbranih sredstvih in predaji le-teh srbskim kolegom tudi obvestili.

Dobrodelna akcija »SVIZ ZA ŠOLO V SRBIJI« poteka od petka, 31. maja 2019, do petka, 5. julija 2019. Vsa sredstva, ki jih bomo v tem času zbrali na transakcijskem računu SI56 0222 2025 7396 053, sklicna številka (00) 5454-2019 (SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana, koda vplačila po nalogu: »CHAR«, namen: Za šolo v Srbiji), pa bo SVIZ, kot rečeno, namenil izključno za nakup najosnovnejših učnih pripomočkov za učenke in učence Osnovne šole Branka Pešića v Srbiji.

Vnaprej iskreno hvala za vašo vnovično dobrodelnost! V solidarnosti in z lepimi pozdravi,
Tajništvo GO SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar