Ljubljana, 16. 12. 2019

SVIZ za spoštovanje zakonodaje o minimalni plači

sporočilo za medije!

SVIZ ZA SPOŠTOVANJE ZAKONODAJE O MINIMALNI PLAČI

Vlada RS bi morala poskuse zniževanja plač v nasprotju z namenom novele Zakona o minimalni plači obsoditi in hkrati raziskati, ali je bilo delovanje GZS zakonito.

Ljubljana, 16. decembra 2019 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) najostreje zavrača delovanje Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki z navodili podjetjem, kako prilagoditi plačni sistem, da bi izničila učinke novele zakona o minimalni plači na dobiček, delodajalcem povsem nesprejemljivo narekuje, naj zaobidejo temeljno pridobitev te novele, tj. izključitev vseh dodatkov iz minimalne plače. Slednja se sicer z omenjeno novelo z januarjem 2020 zvišuje z 886,63 na 940,58 evra bruto, hkrati pa novela iz nje izloča vse dodatke.

SVIZ se ne bi mogel bolj strinjati z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in stranko Levica, da GZS s svojimi predlogi ukrepov, kako naj poskušajo podjetja svoje delavce tudi po 1. januarju 2020 prikrajšati za dodatke, delodajalce dobesedno napeljuje h kršitvi zakonodaje. Odveč je poudarjati, kako zavržno je, da si zbornica prizadeva preprečiti izborjeno zboljšanje življenjskega standarda najslabše plačanih delavk in delavcev v Sloveniji, in to ob dejstvu, da več kot 50.000 zaposlenih živi pod pragom revščine, hkrati pa na drugi strani dobički podjetij rastejo. Za sindikat je ob tem povsem nedoumljivo, da Vlada RS poskusov zniževanja plač v nasprotju z namenom Zakona o spremembah Zakona o minimalni plači ni nemudoma ostro javno obsodila, vsekakor pa od oblasti pričakuje tudi, da bo sprožila postopke, ki so v njeni pristojnosti, ter raziskala, ali je bilo delovanje GZS zakonito. Prav tako se SVIZ pridružuje pozivu, naj Inšpektorat RS za delo takoj začne nadzor nad spremembami izplačil plač v podjetjih, ki izplačujejo minimalne plače, ter z letom 2020 začne tudi z nadzorom nad izvajanjem Zakona o minimalni plači.

SVIZ tudi svoje članice in člane, ki prejemajo minimalno plačo – teh je v dejavnostih, ki jih zastopa sindikat, približno 4.500 –, opozarja, naj natančno spremljajo svoje plačne liste, predvsem ob izplačilu januarske plače pa preverijo, ali jim je bila izplačana minimalna plača v ustreznem znesku ter so bili iz nje izvzeti prav vsi dodatki, kot to izhaja iz Zakona o spremembah Zakona o minimalni plači.   

X X X X X