Ljubljana, 15. 5. 2020

SVIZ 30 let za interese zaposlenih

SVIZ ŽE 30 LET USPEŠEN PREDSTAVNIK INTERESOV ZAPOSLENIH

Vloga sindikata in pomen socialnega dialoga pridobivata na pomenu in bosta nedvomno ključna tudi pri premagovanju posledic ekonomske in socialne krize, ki spremljata aktualno epidemijo.

Ljubljana, 15. maja 2020 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na današnji dan obeležuje 30 let, odkar organizirano uspešno zastopa zaposlene na omenjenih področjih in v javnem sektorju nasploh. Od 15. maja 1990, ko je bila sprejeta odločitev o oblikovanju samostojnega sindikata in v zametkih že sprejet tudi statut, se je SVIZ okrepil kot visoko reprezentativen predstavnik interesov več kot 37.000 delavk in delavcev ter v tem času poskrbel za pomembno izboljšanje položaja zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. Njihove pravice so bile prav ves čas delovanja SVIZ na preizkušnji, svojo 30. obletnico pa največji sindikat v javnem sektorju v Sloveniji v luči aktualne epidemije obeležuje sredi intenzivnih prizadevanj za ohranitev položaja delavk in delavcev v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, v preprečevanju kršitev iz delovnih razmerij ter v še povečani skrbi za varnost in zdravje zaposlenih na njihovih delovnih mestih.

Potrjuje se, da se pomen socialnega dialoga in vloga sindikata skozi čas tako nista zmanjšala, temveč še pridobivata na pomenu in bosta nedvomno ključna tudi pri premagovanju posledic ekonomske in socialne krize, ki sta pospremili epidemijo. SVIZ bo tudi tokrat z vsemi sredstvi, ki so mu na voljo, odločno nastopil proti morebitnim nameram po zniževanju stroškov v javnem sektorju, zmanjšanju števila zaposlenih in privatizaciji javnega sektorja, proti katerim se je bil sindikat primoran vztrajno boriti tudi po zadnji veliki krizi leta 2008. Trenutne okoliščine epidemije covid-19, ko je na področjih delovanja SVIZ resničnost postala šola na daljavo, ko so kulturne ustanove zaprla svoja vrata, ko imamo priložnost spremljati, kako pomembna je vrednost znanosti in znanstvenega raziskovanja, sindikat utrjuje v prepričanju, da ni mogoče spregledati dragocenosti kakovostnih javnih storitev, ki jih v Sloveniji nedvomno imamo vzpostavljene. SVIZ bo tudi naprej usmerjal vse svoje znanje in trud v to, da se bodo javne službe kot nenadomestljivo skupno javno dobro še okrepile.  

SVIZ je z aktivno podporo svojega članstva v času od ustanovitve pred 30 leti že ničkolikokrat dokazal, da se je kot visoko organiziran sindikat z odločnostjo, medsebojnim sodelovanjem, solidarnostjo in strpnostjo sposoben uspešno spoprijeti z najtežjimi izzivi. Tudi v trenutni preizkušnji bo SVIZ v skladu s temeljnimi načeli in cilji svojega delovanja – enako, kot je to storil tudi ob prejšnji okrogli obletnici pred desetimi leti – po sklepu s seje Izvršilnega odbora SVIZ namenil solidarnostna sredstva svojim članicam in članom, ki potrebujejo pomoč, in nekaterim organizacijam, ki delujejo na področjih, povezanih z dejavnostjo sindikata.