Ljubljana, 6. 3. 2019

SVIZ že pripravlja tožbe

Sorodne objave

SVIZ je v sredo, 6. marca 2019, na svojem sedežu pripravil novinarsko konferenco, na kateri je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj predstavil stališča in oceno sindikata glede dosedanjega izvajanja nove ureditve delovnega časa učiteljev, kritično pa se je odzval tudi na poziv predsednika Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije članom združenja k bojkotu vpisovanja nadomeščanj v aplikacijo in posledičnem neizplačevanju le-teh učiteljem.  V nadaljevanju novinarske konference je strokovna sodelavka sindikata za pravne zadeve Jadranka Zupanc spregovorila še o tistih področjih v okviru nove ureditve delovnega časa, ki so se doslej pokazala kot najpomembnejša oziroma ki povzročajo največ nerazumevanja in nesporazumov.

Kot je SVIZ opozoril že nedavno in je to glavni tajnik ponovil tudi na današnji novinarski konference, bi šlo pri bojkotiranju vpisovanja opravljenih nadomeščanj v posebno aplikacijo za neposredno kršenje Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS. SVIZ bo zato proti šolam oz. ravnateljem, ki bodo sledili pozivu osnovnošolskega združenja ravnateljev za nevpisovanje ur nadomeščanj, sprožil kolektivni spor zaradi kršitev KP, ki je že v pripravi. Glavni tajnik je novinarkam pojasnil tudi, da naj bi MIZŠ v kratkem sklicalo sestanek vseh treh vpletenih strani ter da si SVIZ od srečanja obeta konstruktiven pogovor in dogovor, kar vključuje tudi umik poziva združenja osnovnošolskih ravnateljev k bojkotu. Vabimo vas k ogledu videoposnetka prvega dela novinarske konference, v katerem je Branimir Štrukelj povedal še, da je sindikat nedavno izpeljal seminar za zaupnice in zaupnike iz osnovnih šol, na katerem so le-ti z veliko večino izrazili podporo novi ureditvi delovnega časa učiteljev, a ob hkratnem zavedanju, da sistem ima nekaj anomalij, ki pa jih je mogoče in tudi treba razrešiti.

V drugem delu srečanja z mediji je sodelavka SVIZ za pravne zadeve Jadranka Zupanc predstavila tista področja, ki v novi ureditvi puščajo največ odprtih vprašanj. Gre za iLDN, vodenje evidenc delovnega časa in vprašanje nadomeščanj. Z glavnim tajnikom sta se odzvala tudi na predlog ravnateljev, da bi se nadomeščanja »poračunala« ob koncu šolskega leta. Omenjeni predlog bi pomenil kršitev ZOFVI, saj je v njem obveznost učiteljev opredeljena na tedenski ravni.

Povsem ob koncu novinarske konference ta glavni tajnik in pravnica SVIZ odgovarjala še na novinarska vprašanja, in sicer o tem, kdaj bi naj prišlo do prej omenjenega trilateralnega srečanja (MIZŠ, SVIZ, Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva) in kdaj bo sindikat začel vlagati tožbe proti ravnateljem, ki bodo morda sledili pozivu po bojkotu in kršitvi veljavnih predpisov. Odgovorila sta tudi na vprašanje v zvezi z dvojnim plačevanjem oziroma dvojnim štetjem časa. Več pa videoposnetku!

Vabljeni tudi h komentiranju obravnavane teme!

 

Komentarji
Tajništvo GO SVIZ
05.04.2019

Spoštovana ga. Selan,

vaše vprašanje naslovite neposredno na enega od naših pravnikov (ustrezni kontaktni podatki so tukaj: https://www.sviz.si/pravno-svetovanje/), saj boste morali vprašanju priložiti tudi kakšne dokumente (npr. plačilno listo, morda pogodbo o delu ...), česar pa seveda tukaj ne morete.
Lep pozdrav!
Tajništvo GO SVIZ

Tatjana Selan
04.04.2019

Nadomeščanja sem dobila izplačano pri februarski in marčevski plači.
Iz plačilne liste ni razvidno kaj in koliko sem dobila izplačano.
Na vprašanje računovodstvu sem dobila odgovor, da so ure pouka plačane 1.3.... PB pa 1.05 od moje osnove plačilnega razreda.
Za koliko ur je to... Je bil odgovor, da zakonsko ni obvezno, da se na plačilno listo listo to zapiše.
Sama pa menim da je moja pravica da to izvem.
Za odgovori se zahvaljujem in prosim za obširno razlago.

Lp Tatjana

Vaš komentar