SVIZ kongres 2018

Volitve sindikalnih zaupnikov in v organe sindikata 2018

 

Ljubljana, marec 2018Spoštovane sindikalne zaupnice, cenjeni sindikalni zaupniki, dragi članice in člani SVIZ,


Glavni odbor SVIZ je na redni spomladanski seji, ki je bila izpeljana konec marca, po dnevnem redu obravnaval tudi priprave na 10. kongres sindikata, ki bo potekal 19. in 20. novembra letos v Portorožu. V okviru te točke so članice in člani GO SVIZ sprejeli razpis volitev in določili mandat organom sindikata, določili število delegatov na kongresu, imenovali kandidacijsko-volilno komisijo GO SVIZ, razpisali zbiranje predlogov za kandidate za glavnega tajnika/glavno tajnico sindikata, Nadzorni odbor ter Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ. Določili so tudi rok za zbiranje predlogov za spremembe in dopolnitve Statuta sindikata ter potrdili razpis za podelitev posebnih priznanj članom sindikata.


SINDIKALNI ZAUPNIKI IN ORGANI SINDIKATOV ZAVODOV

Aktualni mandat sindikalnim zaupnikom, izvršilnim odborom sindikatov zavodov in nadzornim odborom sindikatov zavodov poteče 31. maja letos. Nov mandat začne teči s 1. junijem 2018 in traja do 31. maja 2022.


Rok za volitve za sindikalnega zaupnika, izvršilni odbor sindikata zavoda in nadzorni odbor sindikata zavoda je april in maj 2018. Za potrebe izvedbe volitev sindikalnih zaupnikov vam v prilogi pošiljamo Navodila za volitve sindikalnih zaupnikov in zaupnic SVIZ Slovenije ter nekatere druge potrebne dokumente.


Ob tem naj izpostavimo še nekatere druge volilne roke, povezane z novembrskim kongresom. Junija bodo potekale volilne aktivnosti na območnih odborih, septembra in oktobra pa bomo izpeljali volitve za sindikalne konference in sekcije. Volitve predsednikov in predsedstev sindikalnih konferenc bodo potekale septembra, volitve predsednikov sekcij pa oktobra letos. Podrobnosti o teh volilnih opravilih bomo objavili pravočasno, vseeno pa naj že ob tej priložnosti opozorimo, da bodo lahko na volitvah na območnih odborih sodelovali le novoizvoljeni zaupniki in da v primeru, če v aprilu in maju na vašem zavodu ne boste izvolili sindikalnega zaupnika, ne bo mogel pozneje pri volitvah na ravni območnega odbora nihče zastopati vaših pravic.DRUGI POMEMBNI ROKI

Poleg omenjenih volitev v aprilu, maju, juniju, septembru in oktobru so pomembni še naslednji roki: do 8. novembra letos bo novoimenovana Kandidacijsko-volilna komisija sprejemala predloge o kandidatih za glavnega tajnika SVIZ/glavno tajnico SVIZ, Nadzorni odbor SVIZ ter Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ.

Rok za zbiranje predlogov za spremembe in dopolnitve Statuta je 30. junij 2018.

GO SVIZ je sprejel tudi razpis za podelitev priznanj SVIZ Slovenije. Rok za zbiranje predlogov je 30. oktober 2018.


Če bi imeli v zvezi z volitvami sindikalnih zaupnikov ali drugimi volilnimi opravili še kakršno koli vprašanje, se lahko obrnete na pomočnika glavnega tajnika SVIZ Marjana Gojkoviča – marjan.gojkovic@sviz.si ali po telefonu 01 244 09 04. Dokumenti in obrazci za izvedbo volitev sindikalnih zaupnikov so objavljeni tudi na SVIZ-ovi spletni strani na naslovu www.sviz.si/SVIZkongres2018 .Lep pozdrav!Tajništvo GO SVIZ


 

Priloge:
- Navodila za volitve sindikalnih zaupnic in zaupnikov SVIZ Slovenije (.DOC, .PDF)

- Zapisnik o izvolitvi sindikalnega zaupnika SVIZ Slovenije (.DOC, .PDF)

- Obvestilo sindikata delodajalcu o izvolitvi sindikalnega zaupnika SVIZ Slovenije (.DOC, .PDF)

- Soglasje h kandidaturi za izvolitev v organe SVIZ Slovenije (.DOC, .PDF)

- Pravilnik o volitvah (.DOC, .PDF)