Svizov zdravstveni sklad

Glavni odbor SVIZ Slovenije je ustanovil Lizin zdravstveni sklad na svoji seji dne 18. 3. 2008. Preimenoval ga je v Svizov zdravstveni sklad na seji dne 11. 12. 2018.

SVIZOV ZDRAVSTVENI SKLAD

TRR: SI56 0222 2025 5564 305

Svizov zdravstveni sklad, katerega namen je finančno pomagati članicam in članom Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) in njihovim otrokom, ki so sicer v zdravstveni obravnavi v Sloveniji, a njihovo zdravljenje po določenem času ne napreduje zadovoljivo ali pa ni mogoče podati natančne diagnoze, je bil osnovan na pobudo članice SVIZ kot mame otroka s posebnimi potrebami, njegovo ustanovitev pa je 18. marca 2008 s sklepom potrdil Glavni odbor SVIZ.

Svizov zdravstveni sklad je nastal spričo nesoglasja, do katerega je prišlo med starši otroka in zdravniškim konzilijem, ker slednji ni hotel odobriti posega v tujini, kljub temu da je bila nujnost takšne obravnave utemeljena z obsežno zdravstveno dokumentacijo iz tujine, ki so jo pridobili starši otroka. Skladno s 44.a členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ima sicer zavarovana oseba pravico do pregleda, preiskave ali zdravljenja v tujini oziroma do povračila stroškov teh storitev, če so v Republiki Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja, s pregledom, preiskavo ali z zdravljenjem v tujini pa je utemeljeno pričakovati ozdravitev ali izboljšanje ali preprečitev nadaljnjega slabšanja zdravstvenega stanja.

S podobnimi primeri se članice in člani SVIZ srečujejo tudi zdaj. Zgodi se, da so po mnenju zdravniškega konzilija v Sloveniji še niso izčrpane vse možnosti zdravljenja, a stanje obolelega ni izboljšano. Članice in člani SVIZ želijo zase ali za svoje otroke v takih primerih pridobiti tudi mnenja iz tujine, vendar zaradi nestrinjanja zdravniškega konzilija s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) niso upravičeni do povračila stroškov, ki nastanejo ob tovrstnih poteh v tujino in morebitnem zdravljenju.

V Svizovem zdravstvenem skladu preko povezav s tujimi zdravstvenimi ustanovami pomagamo poiskati druga mnenja, omogočiti preglede, zdravljenje, ki nakazujejo najboljšo pot do čim bolj zadovoljivega zdravstvenega stanja članic in članov SVIZ in njihovih otrok ter tako s finančno pomočjo vsaj malo izboljšati njihovo kakovost življenja.

V letih, odkar Svizov sklad deluje, smo pomagali številnim svojim članicam in članom ter njihovim otrokom z zbiranjem in doniranjem finančnih sredstev, s svetovanjem o zakonodajnih možnostih, z osveščanjem javnosti o namenu našega zdravstvenega sklada ter s spodbujanjem širšega socialnega okolja k donacijam. V veliko pomoč so nam posamezniki, članice in člani SVIZ, in organi sindikata – predvsem območni odbori –, ki redno donirajo sredstva v Svizov zdravstveni sklad, kadar gre za zbiranje namenskih sredstev, za nakup nujno potrebnih in dragih zdravstvenih pripomočkov.

O prošnjah in predlogih za finančno pomoč ter o načinih zbiranja denarja sklepa Izvršilni odbor SVIZ.

Delovanje Svizovega zdravstvenega sklada nadzoruje Glavni odbor SVIZ Slovenije, ki v sklopu sprejemanja rednega vsakoletnega finančnega poročila o delovanju SVIZ natančno preuči seznam pomoči in poročilo potrdi.

TRR Svizovega zdravstvenega sklada: SI56 0222 2025 5564 305Kratka navodila za obiske pri zdravniku


Želite nameniti del dohodnine Svizovemu zdravstvenemu skladu?


Obrazec "Podatki o davčnem zavezancu"  (v obliki .PDF)


Kdo je upravičen do zdravljenja, nakupa zdravil in pripomočkov v tujini