Ljubljana, 9. 1. 2018

Svizova čebelica – blagajna vzajemne pomoči

Glavni odbor SVIZ je na svoji seji novembra 2017 sprejel sklep o ustanovitvi Blagajne vzajemne pomoči (Svizova čebelica). Deluje od začetka leta 2018 in je namenjena vsem članicam in članom sindikata s plačo nižjo od 1.500 evrov bruto, ki zaidejo v finančne težave in potrebujejo hitro pomoč.

Članica ali član, ki je kreditno sposoben ter včlanjen v SVIZ vsaj tri mesece, lahko enkrat na leto (oz. po odplačilu pretekle obveznosti) zaprosi za od 300 do 600 evrov pomoči, ki jih nato vrne v (največ) 12 mesecih. Pomoč se ne obrestuje.

Primer: Član/članica zaprosi za 480 evrov pomoči.

a) Odplačilna doba eno leto: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 40,00 evrov.

b) Odplačilna doba 10 mesecev: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 48,00 evrov.

c) Odplačilna doba 8 mesecev: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 60,00 evrov.

d) Odplačilna doba 6 mesecev: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 80,00 evrov.

Kaj morate storiti za pridobitev pomoči?

Članica oziroma član SVIZ-a mora izpolniti prošnjo za kredit, kreditno pogodbo (v dveh izvodih), odstopno izjavo (če bo odplačevanje urejeno s trajnikom; v dveh izvodih in potrjena s strani delodajalca) ali upravno izplačilno prepoved, če gre za odtegovanje od plače (izpolnjena mora biti v dveh izvodih in potrjena s strani delodajalca). Izpolniti in  posredovati je treba še vprašalnik o politični izpostavljenosti stranke in DH samopotrdilo. Vlogi je treba priložiti fotokopijo osebnega dokumenta (če vlagatelj ni državljan RS, je obvezna priloga še potrdilo o stalnem prebivanju v RS) ter fotokopije bančne kartice in treh zadnjih plačilnih list.

Podpisano vlogo s potrebnimi prilogami se pošlje na naslov SVIZ-a (GO SVIZ, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana), s pripisom »Svizova čebelica«. Pomoč se odobri kot kredit, ki se ne obrestuje in član/članica zanj ne plačuje nobenih stroškov. Pogodba je sicer sklenjena med posameznim članom/članico in Delavsko hranilnico. Svetujemo, da k vlogi priložite tudi svoje kontaktne podatke (telefonsko številko, e-naslov), da bi v primeru morebitnih nejasnosti ali pomanjkljivo izpolnjene dokumentacije te težave rešili čim hitreje.

Vloge bodo obravnavane vsaj dvakrat mesečno in prosilci bodo sredstva na svoje račune – ob izpolnjevanju pogojev in ustrezno izpolnjeni vlogi – prejeli v najkrajšem možnem času.

Več informacij o Svizovi čebelici in pogojih za pridobitev finančne pomoči dobite pri vašem predsedniku/predsednici območnega odbora ali če pošljete e-pošto na naslov cebelica@sviz.si.


DOKUMENTI, POTREBNI ZA ODDAJO VLOGE:

- Prošnja za kredit
- Kreditna pogodba (izpolniti v dveh izvodih)
- Odstopna izjava oziroma Upravna izplačilna prepoved (izpolnjena v dveh izvodih in potrjena s strani delodajalca)
- Vprašalnik o politični izpostavljenosti stranke
- DH samopotrdilo
- fotokopija osebnega dokumenta (če vlagatelj ni državljan RS, je obvezna priloga potrdilo o stalnem prebivanju v RS)
- fotokopija bančne kartice
- fotokopije treh zadnjih plačilnih list

Komentarji
Mateja Siter
05.12.2018

Pozdravljeni!

Pišem vam, ker ne najdem odgovora na moje vprašanje.
Decembra lani oz. januarja letos sem zaprosila za pomoč v okviru sviz čebelice.
Sklenila sem pogodbo za 500 evro, v vrnitvi 10 krat po 50 evro.
Izplačala sem vseh 10 obrokov, vendar imam pri sedanji decembrski plači še vedno odtegljaj za 50 evro.
1. obrok sem plačala februarja 2018, tako naj bi z novembrom izplačilo zaključila.

Lepo prosim za pojasnitev oz. ureditev situacije.

Že v naprej hvala in lep pozdrav! Mateja Siter

roza
11.01.2018

Lepa gesta, saj sindikat , konec koncev, poudarja solidarnost ter spoštovanje svojih članov, ljudi in družbe...

Vaš komentar