Svizova čebelica – blagajna vzajemne pomoči

POMEMBNA NOVOST – OSEBNA IDENTIFIKACIJA KREDITOJEMALCA

Pred sklenitvijo kreditne pogodbe je od jeseni 2019 obvezno, da se kreditojemalec osebno identificira (v eni izmed 39 poslovalnic Delavske hranilnice). Skladno z Zakonom o potrošniških kreditih lahko le registrirani kreditni posredniki zainteresiranim za najem kredita predstavljajo ali ponujajo kredite hranilnice ali jim pomagajo v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe. Torej – članica ali član SVIZ, ki želi pridobiti kredit v obliki Svizove čebelice, se mora pred oddajo vloge osebno zglasiti v eni izmed poslovalnic Delavske hranilnice (seznam poslovnih enot in poslovalnic DH – klik!). Stranke izpolnjeno vlogo (vse potrebne dokumente) prinesejo osebno v katerokoli poslovalnico Delavske Hranilnice, uslužbenci hranilnice identificirajo stranke ter prevzamejo kreditno dokumentacijo.

Glavni odbor SVIZ je na svoji seji novembra 2017 sprejel sklep o ustanovitvi Blagajne vzajemne pomoči (Svizova čebelica). Deluje od začetka leta 2018 in je namenjena vsem članicam in članom sindikata z bruto plačo nižjo od 1.500 evrov bruto, ki zaidejo v finančne težave in potrebujejo hitro pomoč.

Članica ali član, ki je kreditno sposoben ter včlanjen v SVIZ vsaj tri mesece, lahko enkrat na leto (oz. po odplačilu pretekle obveznosti) zaprosi za od 300 do 600 evrov pomoči, ki jih nato vrne v (največ) 12 mesecih. Pomoč se ne obrestuje.

Primer: Član/članica zaprosi za 480 evrov pomoči.

a) Odplačilna doba eno leto: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 40,00 evrov.

b) Odplačilna doba 10 mesecev: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 48,00 evrov.

c) Odplačilna doba 8 mesecev: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 60,00 evrov.

d) Odplačilna doba 6 mesecev: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 80,00 evrov.

Kaj morate storiti za pridobitev pomoči?

Članica oziroma član SVIZ-a mora izpolniti vlogo za odobritev kredita fizični osebi, kreditno pogodbo (v dveh izvodih, .DOC), odstopno izjavo (če bo odplačevanje urejeno s trajnikom; v dveh izvodih in potrjena s strani delodajalca) ali upravno izplačilno prepoved, če gre za odtegovanje od plače (izpolnjena mora biti v dveh izvodih in potrjena s strani delodajalca) in potrdilo o plači. Izpolniti in  posredovati je treba še vprašalnik o politični izpostavljenosti stranke in DH samopotrdilo. Vlogi je treba priložiti fotokopijo osebnega dokumenta (če vlagatelj ni državljan RS, je obvezna priloga še potrdilo o stalnem prebivanju v RS) ter fotokopije bančne kartice in treh zadnjih plačilnih list.

POMEMBNA NOVOST – OSEBNA IDENTIFIKACIJA KREDITOJEMALCA

Pred sklenitvijo kreditne pogodbe je od jeseni 2019 obvezno, da se kreditojemalec osebno identificira (v eni izmed 39 poslovalnic Delavske hranilnice). Skladno z Zakonom o potrošniških kreditih lahko le registrirani kreditni posredniki zainteresiranim za najem kredita predstavljajo ali ponujajo kredite hranilnice ali jim pomagajo v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe. Torej – članica ali član SVIZ, ki želi pridobiti kredit v obliki Svizove čebelice, se mora pred oddajo vloge osebno zglasiti v eni izmed poslovalnic Delavske hranilnice (seznam poslovnih enot in poslovalnic DH – klik!)

Podpisano vlogo s potrebnimi prilogami član/članica odda v poslovalnici Delavske hranilnice. Pomoč se ob izpolnjevanju pogojev odobri kot kredit, ki se ne obrestuje in član/članica zanj ne plačuje nobenih stroškov. Pogodba je sicer sklenjena med posameznim članom/članico in Delavsko hranilnico. Svetujemo, da k vlogi priložite tudi svoje kontaktne podatke (telefonsko številko, e-naslov), da bi v primeru morebitnih nejasnosti ali pomanjkljivo izpolnjene dokumentacije te težave rešili čim hitreje.

Vloge bodo obravnavane vsaj dvakrat mesečno in prosilci bodo sredstva na svoje račune – ob izpolnjevanju pogojev in ustrezno izpolnjeni vlogi – prejeli v najkrajšem možnem času.

Več informacij o Svizovi čebelici in pogojih za pridobitev finančne pomoči dobite pri vašem predsedniku/predsednici območnega odbora ali če pošljete e-pošto na naslov cebelica@sviz.si.


DOKUMENTI, POTREBNI ZA ODDAJO VLOGE:

- Vloga za odobritev kredita fizični osebi
- Kreditna pogodba (izpolniti v dveh izvodih, .DOC)
- Odstopna izjava oziroma Upravna izplačilna prepoved (izpolnjena v dveh izvodih in potrjena s strani delodajalca)
- Potrdilo o plači
- Vprašalnik o politični izpostavljenosti stranke
- DH samopotrdilo
- fotokopija osebnega dokumenta (če vlagatelj ni državljan RS, je obvezna priloga potrdilo o stalnem prebivanju v RS)
- fotokopija bančne kartice
- fotokopije treh zadnjih plačilnih list