Svizova čebelica – blagajna vzajemne pomoči

POMEMBNA NOVOST – OSEBNA IDENTIFIKACIJA KREDITOJEMALCA

Pred sklenitvijo kreditne pogodbe je od jeseni 2019 obvezno, da se kreditojemalec osebno identificira (v eni izmed 39 poslovalnic Delavske hranilnice). Skladno z Zakonom o potrošniških kreditih lahko le registrirani kreditni posredniki zainteresiranim za najem kredita predstavljajo ali ponujajo kredite hranilnice ali jim pomagajo v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe. Torej – članica ali član SVIZ, ki želi pridobiti kredit v obliki Svizove čebelice, se mora pred oddajo vloge osebno zglasiti v eni izmed poslovalnic Delavske hranilnice (seznam poslovnih enot in poslovalnic DH – klik!). Stranke izpolnjeno vlogo (vse potrebne dokumente) prinesejo osebno v katerokoli poslovalnico Delavske Hranilnice, uslužbenci hranilnice identificirajo stranke ter prevzamejo kreditno dokumentacijo.

Glavni odbor SVIZ je na svoji seji novembra 2017 (januarja 2022 je IO SVIZ prilagodil nekatere pogoje) sprejel sklep o ustanovitvi Blagajne vzajemne pomoči (Svizova čebelica). Deluje od začetka leta 2018 in je namenjena vsem članicam in članom sindikata z bruto plačo nižjo od 1.800 evrov bruto, ki zaidejo v finančne težave in potrebujejo hitro pomoč.

Članica ali član, ki je kreditno sposoben ter včlanjen v SVIZ vsaj tri mesece, lahko enkrat na leto (oz. po odplačilu pretekle obveznosti) zaprosi za od 300 do 700 evrov pomoči, ki jih nato vrne v (največ) 12 mesecih. Pomoč se ne obrestuje.

Primer: Član/članica zaprosi za 480 evrov pomoči.

a) Odplačilna doba eno leto: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 40,00 evrov.

b) Odplačilna doba 10 mesecev: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 48,00 evrov.

c) Odplačilna doba 8 mesecev: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 60,00 evrov.

d) Odplačilna doba 6 mesecev: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 80,00 evrov.

Kaj morate storiti za pridobitev pomoči?

Članica oziroma član SVIZ-a mora izpolniti vlogo za odobritev kredita fizični osebi, soglasje za posredovanje podatkovkreditno pogodbo (v dveh izvodih), odstopno izjavo (če bo odplačevanje urejeno s trajnikom; v dveh izvodih in potrjena s strani delodajalca) ali upravno izplačilno prepoved, če gre za odtegovanje od plače (izpolnjena mora biti v dveh izvodih in potrjena s strani delodajalca) in potrdilo o plači. Izpolniti in  posredovati je treba še vprašalnik o politični izpostavljenosti stranke in DH samopotrdilo. Vlogi je treba priložiti fotokopijo osebnega dokumenta (če vlagatelj ni državljan RS, je obvezna priloga še potrdilo o stalnem prebivanju v RS) ter fotokopije bančne kartice in treh zadnjih plačilnih list.

POMEMBNA NOVOST – OSEBNA IDENTIFIKACIJA KREDITOJEMALCA

Pred sklenitvijo kreditne pogodbe je od jeseni 2019 obvezno, da se kreditojemalec osebno identificira (v eni izmed 39 poslovalnic Delavske hranilnice). Skladno z Zakonom o potrošniških kreditih lahko le registrirani kreditni posredniki zainteresiranim za najem kredita predstavljajo ali ponujajo kredite hranilnice ali jim pomagajo v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe. Torej – članica ali član SVIZ, ki želi pridobiti kredit v obliki Svizove čebelice, se mora pred oddajo vloge osebno zglasiti v eni izmed poslovalnic Delavske hranilnice (seznam poslovnih enot in poslovalnic DH – klik!)

Podpisano vlogo s potrebnimi prilogami član/članica odda v poslovalnici Delavske hranilnice. Pomoč se ob izpolnjevanju pogojev odobri kot kredit, ki se ne obrestuje in član/članica zanj ne plačuje nobenih stroškov. Pogodba je sicer sklenjena med posameznim članom/članico in Delavsko hranilnico. Svetujemo, da k vlogi priložite tudi svoje kontaktne podatke (telefonsko številko, e-naslov), da bi v primeru morebitnih nejasnosti ali pomanjkljivo izpolnjene dokumentacije te težave rešili čim hitreje.

Vloge bodo obravnavane vsaj dvakrat mesečno in prosilci bodo sredstva na svoje račune – ob izpolnjevanju pogojev in ustrezno izpolnjeni vlogi – prejeli v najkrajšem možnem času.

Več informacij o Svizovi čebelici in pogojih za pridobitev finančne pomoči dobite pri vašem predsedniku/predsednici območnega odbora ali če pošljete e-pošto na naslov cebelica@sviz.si.


DOKUMENTI, POTREBNI ZA ODDAJO VLOGE:

- Vloga za odobritev kredita fizični osebi
- Soglasje za posredovanje podatkov
- Kreditna pogodba (izpolniti v dveh izvodih)
- Odstopna izjava oziroma Upravna izplačilna prepoved (izpolnjena v dveh izvodih in potrjena s strani delodajalca)
- Potrdilo o plači
- Vprašalnik o politični izpostavljenosti stranke
- DH samopotrdilo
- fotokopija osebnega dokumenta (če vlagatelj ni državljan RS, je obvezna priloga potrdilo o stalnem prebivanju v RS)
- fotokopija bančne kartice
- fotokopije treh zadnjih plačilnih list