Ljubljana, 15. 2. 2019

Teže dostopna in manj kakovostna predšolska vzgoja

Nemški sindikat vzgoje in izobraževanja Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) že dlje z zaskrbljenostjo opozarja, da se v njihovi državi zaradi pomanjkanja ustrezne podpore in zapostavljanja vzgojiteljskega soočajo z zelo velikim pomanjkanjem strokovnih delavk in delavcev v vrtcih.

Tako GEW poroča, da so bili številne vrtce v Nemčiji že primorani zapreti, v večini drugih pa strokovnih delavcev primanjkuje. Vodstvo sindikata izpostavlja, da bi že zgolj za to, da bi lahko v nemški predšolski vzgoji ohranili trenutne standarde in normative, takoj potrebovali 100.000 dodatnih vzgojiteljic in vzgojiteljev, v prihodnjih letih pa nadaljnjega pol milijona. Nemško ministrstvo za izobraževanje pomanjkanje kadra ocenjuje na 200.000 do leta 2030 in namerava v sektor vložiti 300 milijonov evrov. S tem financiranjem želijo spodbuditi, da bi se več mladih odločilo za vzgojiteljski poklic ter za dodatno zaposlovanje in dvig plač obstoječim zaposlenim.

Po mnenju GEW je mogoče razloge za trenutne razmere v predšolski vzgoji v Nemčiji iskati v obstoječi situaciji v predšolskem sektorju – velja namreč, da izobraževanje za vzgojitelja predšolskih otrok lahko traja do pet let, financirati pa ga mora študent sam, medtem ko so stroški študija za druge poklice pokriti s sredstvi dualnega sistema, ki je uveden v državi. »To jasno kaže odnos družbe do tega področja in zaposlenih v vrtcih,« poudarja član vodstva sindikata Björn Köhler. »Drugi sektorji, v katerih prevladujejo moški, uživajo višji ugled, kar se odraža tudi pri študijskih pogojih in plačah. Kandidati za vzgojiteljski poklic morajo sami prispevati svoj denar.« Köhler izpostavlja še, da se mora nujno spremeniti mislenost družbe: »Jasno moramo pokazati vrednost in pomen, ki ju ima vzgojiteljski poklic v naši družbi in zanjo.«

Sindikat GEW sicer na svoji spletni strani poroča tudi o vse bolj perečem pomanjkanju učiteljev v poklicnih in osnovnih šolah, ki spodbujajo inkluzijo in zato potrebujejo učiteljice in učitelje, ki so dodatno strokovno usposobljeni za to.

Da je pomanjkanje učiteljev res zaskrbljujoče in da v izobraževanju na globalni ravni vztraja trend poslabševanja delovnih pogojev, izhaja tudi iz poročila Izobraževalne internacionale, ki ga je slednja prvikrat objavila ob zadnjem svetovnem dnevu učiteljev. Poročilo Globalni pregled položaja učiteljev in učiteljskega poklica prinaša številne zanimive podatke z vsega sveta in vam ga priporočamo v branje.