Ljubljana, 11. 5. 2018

Kultura in umetnost si zaslužita primerno mesto

S predstavitvijo zahtev in pričakovanj 10. maja so kulturniki in kulturnice v času pred bližajočimi se državnozborskimi volitvami začeli kampanjo Čas je za kulturo in umetnost, s katero želijo opozoriti na pomen kulture in umetnosti ter zagotoviti, da bo prihodnja vlada kulturi dala primerno simbolno in proračunsko mesto. Do volitev bodo pripravili več dogodkov, kampanja pa se bo sklenila 31. maja z zborovanjem v Kinu Šiška v Ljubljani. Zahtevam se pridružuje tudi SVIZ, saj v sindikatu že več let opozarjamo na pomen kulture in umetnosti, nesprejemljiv položaj kulture, zaposlenih in prekarnih delavcev v kulturi ter na nujnost zvišanja proračunskih sredstev za kulturo.

V omenjeno kampanjo #časzakulturo so vključeni tako javni zavodi kot stanovska društva, predstavniki ljubiteljske kulture, nevladnih organizacij, samozaposlenih in sindikatov. Z njo želimo vsi partnerji prihajajoči vladi in političnim strankam predstaviti svoje zahteve za ureditev tega področja, saj kultura v družbenem in političnem prostoru ne igra ustrezne vloge, obenem pa je, podobno kot tudi vzgoja, izobraževanje in raziskovalna dejavnost, odrinjena na rob interesa političnih strank in je daleč od tega, da bi bila tema predvolilnih nastopov in pomemben, prednostni del programov političnih strank.

Preko kampanje #časzakulturo se na politične stranke in prihodnjo vlado naslavlja poziv k izpolnitvi štirih zahtev. Prvi dve sta, da kultura dobi primerno mesto v družbi in da se poviša proračun zanjo že leta 2019 z rebalansom na raven iz leta 2009, kar je približno 210 milijonov oz. mora znašati dva odstotka BDP, od te točke dalje pa se mora zviševati za pet odstotkov na letni ravni. Tretja in četrta zahteva pa sta strokovni minister oz. ministrica, saj je polje kulture kompleksno, zato potrebuje nekoga, ki ga dobro pozna in je pripravljen na dialog, ter nov kulturni model.

Kulturniki so pripravili tudi skupne zahteve pred volitvami in jih objavili v obliki peticije. Vabljeni, da jih s podpisom in širjenjem vsebine peticije podprete tudi vi!

Objavljamo vsebino peticije, hkrati pa še povezavo do zahtev in pričakovanj, ki so jih NVO in samozaposleni v kulturi pred volitvami posredovali tudi političnim strankam.

Od leta 2009, ko je imela Slovenija najvišji proračun za kulturo, je drastično upadanje sredstev, hitre menjave ministrov in ministric ter vse manj strokovnega dialoga med ustvarjalci in odločevalci položaj kulture in umetnosti pripeljalo na rob propada. Poka na vseh področjih – od javnih zavodov do nevladnega sektorja, samozaposlenih in ljubiteljske kulture. Trpijo umetniški programi, mediji in kulturna dediščina.

Pomanjkanje sredstev in umanjkanje konsistentne in razvojne kulturne politike se mora ustaviti. Zato kulturnice in kulturniki politične stranke ter prihodnjo vlado pozivamo k izpolnitvi spodnjih zahtev.

(1) PRIMERNO MESTO ZA KULTURO V DRUŽBI
Postopna degradacija kulture in umetnosti v družbi je nesprejemljiva. Ministrstvo za kulturo je pomemben resor in si kot tak zasluži primerno simbolno mesto in ministra, ki bo imel znotraj vlade moč za konkretne spremembe.

(2) POVEČANJE PRORAČUNA ZA KULTURO
Proračun se mora z rebalansom že leta 2019 vrniti na nivo iz leta 2009 (približno 210 milijonov) oziroma mora znašati 2% BDP. Od te točke dalje se mora zviševati za 5% na letni ravni. Nujna so tako vlaganja v investicije kot programe v vseh sektorjih.

(3) STROKOVNI MINISTER/MINISTRICA
Polje kulture je kompleksno, zato potrebuje nekoga, ki ga dobro pozna in razume ter je pripravljen na dialog in iskanje kompromisov. Od novega ministra ali ministrice zato pričakujemo dialoškost, strokovnost, delovanje ZA in ne PROTI kulturi, ter kjer je to potrebno, ustrezno reorganizacijo ministrstva, da bo uspešno delovalo za dobrobit celotne kulture in umetnosti.

(4) NOV KULTURNI MODEL
V prvih dveh letih pričakujemo nov Nacionalni program za kulturo ter novo zakonodajo, ki bo uredila vsa pereča področja na področju kulture. Pričakujemo, da bo napisana v soglasju in dialogu s strokovno javnostjo. Le tako bo po letih konfliktov in parcialnih rešitev, ki to niso bile, obstajal možnost za uspeh.

Od političnih strank, ki si prizadevajo priti v parlament, pričakujemo odgovore in nedvoumne zaveze glede zgornjih zahtev. K podpisu peticije pod zahteve so vabljeni vsi, ki jim za kulturo in umetnost ni vseeno! #časzakulturo