Ljubljana, 25. 4. 2018

Tudi stranki Solidarnost in SMC o stavkovnih zahtevah SVIZ-a

Sorodne objave

sporočilo za medije!


TUDI STRANKI SOLIDARNOST IN SMC O STAVKOVNIH ZAHTEVAH SVIZ-a


Navkljub večkratnim pozivom in zagotovilom, da se bo to zgodilo, pa svojih stališč ni posredovala Lista Marjana Šarca.
 

Ljubljana, 25. aprila 2018 – Medtem ko je večina k temu pozvanih političnih strank, ki se bodo na junijskih volitvah potegovale za vstop v parlament, Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) v želenem roku posredovala svoja stališča glede položaja vzgojno-izobraževalnega sistema in vrednotenja dela v njem, je Stranka modernega centra (SMC) svoj odziv posredovala v minulih dneh. Prav tako je SVIZ prejel tudi odgovore stranke Solidarnost, ki je ob prvem posredovanju vprašanj žal izpadla s seznama prejemnikov vprašanj sindikata. Odgovorov pa še zmeraj ni poslala Lista Marjana Šarca, čeprav jo je SVIZ k temu naknadno večkrat pozval in dobil številna zagotovila, da se bo to zgodilo, in sicer že pred dnevi.

Za osvežitev spomina – SVIZ je strankam zastavil štiri vprašanja, in sicer: glede primerne višine sredstev za vzgojo in izobraževanje v deležu BDP v prihodnjih letih; o stališču stranke glede nujnosti odprave zaostankov na strokovnih delovnih mestih v vzgoji in izobraževanju za primerljivimi v drugih delih javnega sektorja; o ustreznosti enakega vrednotenja dela visokošolskih učiteljev in zdravnikov specialistov; o potrebi, da prihodnja vlada s stavkajočimi v vzgoji in izobraževanju čim prej prioritetno sklene stavkovni sporazum.

Po mnenju stranke Solidarnost sta vzgoja in izobraževanje otrok, mladine in celotne populacije skupaj z dobro razvito in ustrezno financirano znanstveno sfero ter kulturo ključni steber družbene blaginje te in prihodnjih generacij. »Seveda pa niso dovolj samo višja sredstva: potrebno je spremeniti standarde, zmanjševati skupine v razredih in vrtcih, učiteljem in vzgojiteljem omogočiti čas za izobraževanje in narediti še mnogo drugih stvari.« Stranka bi delež sredstev za vzgojo in izobraževanje vrnila na predkriznih 5,3 % najpozneje v dveh letih. Obenem se absolutno strinja, da je treba zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju za primerljivimi delovnimi mesti v drugih delih javnega sektorja odpraviti. Prav tako soglaša z zahtevo, da se delo visokošolskih učiteljev, ki imajo doktorat znanosti, vrednoti v razmerju 1 : 1 z zahtevnim delom zdravnikov specialistov. Pri vprašanju, ali mora biti prioritetna naloga prihodnje vlade s stavkajočimi v vzgoji in izobraževanju čim prej skleniti stavkovni sporazum, pa so v stranki Solidarnost prepričani, da če temu ne bo tako, bodo izobraževalke in izobraževalci prihodnjo vlado s svojo že izkazano odločnostjo v to prisilili.

Stranka modernega centra (SMC) medtem odgovarja, da so vprašanja, ki jih je na stranke naslovil SVIZ, tudi njegove stavkovne zahteve, do katerih se je SMC v javnih izjavah, predvsem pa skozi pristojnosti vlade in pristojnih ministrstev, že pozitivno opredelila in jih tudi podprla. Konkretno na vprašanje glede deleža BDP za vzgojo in izobraževanju SMC ne odgovarja, pojasnjuje pa, da stranka dojema javni vzgojno-izobraževalni sistem ne le kot ključno primerjalno prednost Slovenije pred drugimi državami, ampak tudi kot nujni pogoj za razvoj naše države in dobro ljudi. »Uskladitev vrednotenja poklicev v vzgoji in izobraževanju je absolutno pravična in nujna« dodajajo v SMC, pri tem poudarjajo, da je treba vprašanja nastalih razlik med dejavnostmi, anomalijami posameznih dejavnosti, razlik v višini sredstev za plače in sorodno celovito analizirati in ugotoviti dejavnike, ki ustvarjajo razlike med vrednotenjem posameznih poklicev. Ker se veljavna zakonodaja ni prilagodila spremenjenim okoliščinam v zadostni meri, je to privedlo do uresničevanja pravic zaposlenih s stavko. Kar zadeva sklenitev sporazuma z izobraževalci v stavki, SMC poudarja, da je »prednostna naloga prihodnje vlade zaključiti pogajanja, ki jih je vlada dr. Mira Cerarja pripeljala skorajda do cilja. Visoko na seznamu prednostnih nalog prihodnje vlade pa je tudi prilagoditev plačnega sistema in drugih pogojev dela, ki bodo omogočali ne le enako plačilo za primerljivo delo, ampak bodo sledili dejanskim potrebam hitro razvijajoče se družbe.«

 

Prilogi:

-        Odgovori in stališča strank Solidarnost in SMC na vprašanja SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar