Ljubljana, 6. 9. 2018

Učeča se profesionalna skupnost

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Eurydice Slovenija v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) 3. oktobra letos na Brdu pri Kranju pripravljata prvo nacionalno konferenco o profesionalnem razvoju strokovnih delavcev v VIZ in o tem, kako naj vsak vzgojno-izobraževalni zavod postane učeča se profesionalna skupnost.

Konferenca je namenjena vsem vzgojiteljem, učiteljem, drugim strokovnim delavcem in ravnateljem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, organizacij za izobraževanje odraslih ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, študentom pedagoških študijskih programov, izobraževalcem učiteljev, pedagoškim svetovalcem in raziskovalcem s področja vzgoje in izobraževanja ter drugim predstavnikom zainteresirane javnosti. Prijave se zbirajo do 15. septembra, kotizacije za udeležbo pa ni!  Na tej povezavi si lahko ogledate Program konference, prijavite pa se TUKAJ – klik!


Cilji konference so:

•Spodbuditi razpravo o različnih vidikih profesionalnega razvoja učiteljev. Identificirati močna področja sedanjega sistema začetnega in nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in šibka področja, torej tista, ki so potrebna ponovnega premisleka, ocene in prenove.

•Odpreti razpravo o opredelitvi kompetenc učitelja v različnih obdobjih kariere. Ob tem izpostaviti dileme, ki se navezujejo na kontinuiteto med začetnim izobraževanjem in stalnim profesionalnim razvojem učiteljev v šolah.

•Predstaviti študijo evropskega omrežja Eurydice o karierah učiteljev v Evropi (Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support) in umestitev Slovenije v njej.


Dogodek ima tudi svojo FB stran, na kateri lahko sproti spremljate objave, povezane z dogodkom.


Objavljamo še povezavi do video vabil k prijavi na konferenco:


Se spomnite svojega prvega šolskega dne v profesionalni vlogi?Koga si pa vi upate vprašati za mnenje?