Ljubljana, 25. 3. 2021

Učiteljice in učitelji v Evropi

Učiteljice in učitelji so v vzgoji in izobraževanju tisti, ki s svojim delovanjem ključno vplivajo na kakovost učnega procesa in učne izkušnje za učence in učenke. Odlično usposobljeni in motivirani izobraževalke in izobraževalci predstavljajo bistveno predpostavko za to, da je lahko pedagoški proces uspešen in da lahko učenke in učenci z zelo različnim socialno-ekonomskim ozadjem, ki vanj vstopajo, v čim večji meri uresničijo svoje sposobnosti in zmožnosti.

Prav kriza, povezana z zdaj že enoletno intenzivno navzočnostjo covida-19, ki pomembno posega na številna področja vzgojno-izobraževalnega polja, je še dodatno poudarila osrednjo vlogo učiteljic in učiteljev pri zagotavljanju enake dostopnosti kakovostnega izobraževanja vsem učenkam in učencem. Kot izpostavlja v novem poročilu omrežja Eurydice Učitelji v Evropi: Kariere, razvoj in blagostanje (Teachers in Europe Carreers, Development and Well-being) tudi evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Mariya Gabriel, so aktualne razmere ob prehodu na šolanje na daljavo pokazale vrednost in prednosti vzgojno-izobraževalnih sistemov, a hkrati razkrile tudi precej pomanjkljivosti. Brez dvoma se je primoran šolski prostor z vsemi vključenimi v vzgojno-izobraževalni proces intenzivno prilagajati zahtevnim okoliščinam, kriza pa bo v prihodnje zahtevala dodatne spremembe v izobraževanju učiteljic in učiteljev ter povečano vlaganje v vzgojo in izobraževanje.

 

Snovalci nacionalnih in evropskih politik razvijajo rešitve za ublažitev primanjkljaja učiteljev na trgu dela in za ohranjanje standardov kakovosti v poučevanju. Poročilo Učitelji v Evropi: Kariere, razvoj in blagostanje je osredinjeno na učitelje v nižjem sekundarnem izobraževanju (ISCED 2; v Sloveniji tretje vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ) in prispeva k razpravi z naborom informacij o politikah in praksah. V njem so podatki omrežja Eurydice o zakonodaji, povezani s podatki o praksah in zaznavah učiteljev iz mednarodne študije OECD – TALIS. Oba vira skupaj osvetljujeta vpliv nacionalnih politik na vedenje učiteljev. Poročilo zajema vseh 27 držav članic EU, pa tudi Združeno kraljestvo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Švico, Islandijo, Lihtenštajn, Črno goro, Severno Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo.

Poročilo Teachers in Europe Carreers, Development and Well-being 

Vira: Eurydice Slovenija: https://www.eurydice.si/novice-eurydice/novice-eurydice-1-850-24-3-2021-izid-studije-ucitelji-v-evropi/ in https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teachers-europe-carreers-development-and-well-being_en .