Ljubljana, 10. 12. 2020

Odsotnost z dela zaradi koronavirusa SARS-CoV-2

Danes, 10. decembra 2020, smo na ministrico za izobraževanje, znanost in šport naslovili pismo glede problematike pravilnega obračuna nadomestila plače v primeru odsotnosti z dela zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 s pozivom, naj na MIZŠ korektno povzamejo veljavne predpise, pojasnila in navodila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter  delodajalcem v skladu s svojo pristojnostjo posredujejo ustrezna navodila o njihovem dolžnem ravnanju v primerih obolenja zaposlenih zaradi okužbe na delovnem mestu.

Celotno pismo ministrici si lahko preberete v nadaljevanju.
 

Zadeva: Stališče SVIZ o upravičenosti do dodatka za delo v rizičnih razmerah zaposlenih v času epidemije – dopolnitev predloga

 

Spoštovana gospa ministrica,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) skrbno sledimo napotkom, ki jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v času epidemije in z njo povezanimi pogoji dela naslavlja na zavode s področja vzgoje in izobraževanja.

V okrožnici za vrtce z dne 26. 11. 2020 smo tako med zapisom »druge usmeritve« lahko zasledili, da zavodom ni bilo podano ustrezno navodilo o tem, kako naj postopajo v primerih okužbe na delovnem mestu, ko delavec zaradi okužbe tudi zboli. MIZŠ omenja le napotitev v karanteno in možnost dela od doma ali, če te možnosti ni, čakanje na delo z 80-odstotnim nadomestilom.

Ne dvomimo, da ministrstvo – enako kot mi v sindikatu – prejema številna vprašanja zaposlenih in tudi vodstev šol o tem, kako pravilno obračunati nadomestila plače v primeru odsotnosti z dela zaradi koronavirusa SARS-CoV-2. S to problematiko smo v SVIZ seznanili članstvo že konec oktobra letos, in sicer smo pojasnili, da je, če se delavec okuži z novim koronavirusom SARS-CoV-2 na delovnem mestu in za covidom-19 zatem tudi zboli, razlog začasne nezmožnosti za delo poškodba pri delu in ne bolezen ali poškodba izven dela! Gre za obolenje, ki je posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela, takšno obolenje pa se v skladu s 3. alinejo 66. člena ZPIZ-2 šteje za poškodbo pri delu. Članicam in članom smo pojasnili tudi, kakšne so v navedenem primeru dolžnosti delodajalca. Ta mora v takšnih primerih prijaviti poškodbo pri delu, in sicer tako, da ustrezno izpolni  obrazec Prijava nezgode – poškodbe pri delu (ER-8) ali izjemoma poda drugo pisno izjavo, s katero potrjuje, da se je delavec okužil na delovnem mestu. Izpolnjeni obrazec oziroma izjavo se v dopolnitev posreduje izbranemu osebnemu zdravniku delavca, ta pa jo zatem naslovi na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, en izvod pa vrne delodajalcu. Opisano postopanje je podlaga za opredelitev začasne nezmožnosti delavca za delo kot  »04 - Poškodba pri delu«, zavarovanec pa je upravičen do nadomestila v višini 100 % od osnove.

Članom smo podali še dodatno pojasnilo o relevantnih okoliščinah pri ugotavljanju okužbe pri opravljanju dela.

Omenjeni dopis smo v SVIZ pripravili, ker smo zaznali, da prihaja zaradi neustreznih postopkov prijav poškodb pri delu v zavodih do številnih sporov in nezadovoljstva. Takšno stanje je bilo največkrat posledica sklicevanja vodstva zavodov, da od pristojnega ministrstva, torej MIZŠ, še niso prejeli ustreznih napotitev o tem, kako v tovrstnih primerih ravnati. Ravnatelji zato delavkam in delavcem zavračajo izpolnjevanje obrazca ER-8, in sicer se to dogaja celo v primerih, ko obolenje nastopi v času karantene, v katero je zaposlenega napotil delodajalec po stiku z okuženo osebo v okviru opravljanja dela v zavodu.

V izogib morebitnim nadaljnjim sporom med delavci in delodajalci, ker slednji načelno zavračajo, da bi izpolnili obrazec ER-8, vas, spoštovana gospa ministrica, pozivamo, da korektno povzamete veljavne predpise, pojasnila in navodila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter  delodajalcem v skladu s svojo pristojnostjo posredujete ustrezna navodila o njihovem dolžnem ravnanju v primerih obolenja zaposlenih zaradi okužbe na delovnem mestu.

 

S pozdravi,

 

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar