Ljubljana, 20. 2. 2023

Upravljanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževalnem sektorju

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je oktobra lani objavila študijo o tveganjih za varnost in zdravje pri delu v dejavnosti izobraževanja, ki temelji na podatkih evropske raziskave ESENER. Študija potrjuje pogosto prisotnost psihosocialnih tveganj in tveganj, povezanih s kostno-mišičnimi obolenji. Po mnenju avtorjev je mogoče stanje varnosti in zdravja pri delu v tej dejavnosti izboljšati z boljšim upravljanjem, pri katerem bi morali tesneje sodelovati zaposleni, večjo ozaveščenostjo o tveganjih,  zagotavljanjem usposabljanja zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu in imenovanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu.

EU-OSHA v drugi polovici aprila organizira spletni seminar, na katerem bo predstavila glavne ugotovitve študije. Na njem bodo sodelovali tudi predstavniki Evropske komisije in evropskih socialnih partnerjev.

Spletni seminar bo potekal v sredo, 26. aprila 2023, od 10.00 do 12.30. Dogodek bo v angleškem jeziku. Program, dodatne informacije in povezava, preko katere se lahko registrirate za udeležbo na dogodku, so na voljo na spletni strani EU-OSHA.