Ljubljana, 4. 3. 2021

Uspeh SVIZ-a - Odpoved pogodbe je bila nezakonita

Pooblaščeni odvetnik sindikata Dino Bauk je za članico SVIZ Cvetko Hojnik (SŠOM) po prejemu sodbe mariborskega Delovnega sodišča v zadevi odpovedi delovnega razmerja omenjeni kolegici na Višje delovno in socialno sodišče vložil pritožbo zoper sodbo. Višje sodišče je v bistvenem delu ugodilo pritožbi ter spremenilo sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, ugotovilo nezakonitost odpovedi in jo razveljavilo! V tem delu je sodba pravnomočna in šola mora Cvetko Hojnik v roku osmih dni pozvati nazaj na delo. V delu, ki se nanaša na povračilo plač od nezakonitega prenehanja delovnega razmerja do vrnitve na delovno mesto, je Višje sodišče zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču, da o tem delu zahtevka odloči v skladu z ugotovljeno nezakonitostjo odpovedi. Odškodnine za domnevno šikaniranje tudi Višje sodišče ni priznalo.

Sodba višjega sodišča je tudi širše zelo pomembna, ker jasno ugotavlja in izpostavlja, da je bilo pravilno naše stališče in trditev, da učitelj s poučevanjem na dveh šolah v javni mreži ne more storiti dejanja konkurenčne prepovedi, saj si dve šoli vključeni v javno mrežo  "med seboj ne moreta konkurirati, saj je njuna dejavnost v javnem interesu in ni in ne more biti tržno naravnana" (!).

Spomnimo še, da je maja lani v delovnem sporu, ki ga je za zaščito svojega odpuščenega sindikalnega zaupnika prek odvetnika Dina Bauka vodil SVIZ, Delovno sodišče v Mariboru odločilo, da je bila odpoved delovnega razmerja učitelju in sindikalnemu zaupniku na Srednji šoli za oblikovanje Maribor (SŠOM) nezakonita. Po opravljenem dokaznem postopku je sodišče ugotovilo, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, v kateri je ravnateljica Nadja Jager Popović sindikalnemu zaupniku Dejanu Paski očitala, da naj bi zlorabljal sestanke sindikata in svoje sodelavce nagovarjal, naj s svojimi ravnanji škodijo ravnateljici oziroma ji otežijo vodenje šole, tako prepozna kot tudi neutemeljena, torej nezakonita.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar