Ljubljana, 2. 10. 2019

Ustvarjalnost na obrobju ...

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo se odzvali na pobudo društva Asociacija ter se 30. septembra 2019 kot sopodpisniki pridružili drugim organizacijam in posameznikom s področja kulture v pozivu predsedniku Vlade RS Marjanu Šarcu in koaliciji kot celoti, naj prevzamejo odgovornost za zapisano v koalicijskem sporazumu in se nemudoma zavzamejo za ukrepe, ki bodo končno zagotovili pozitiven razvojni premik za nevladno kulturo ter samostojne ustvarjalce in ustvarjalke. Pogajanja o razrezu proračunov RS za leti 2020 in 2021 ter višina sredstev, ki so namenjena  ministrstvu za kulturo, namreč potrjujejo, da politične stranke koalicije in predsednik vlade očitno ne nameravajo uresničiti zavez iz lastne koalicijske pogodbe, ki se nanašajo na izboljšanje položaja nevladnih organizacij, samozaposlenih in drugih posameznikov v kulturi.

V SVIZ smo že julija letos opozorili, da rezrez proračunskih sredstev ne sledi zavezam v koalicijskem sporazumu, da bo vlada sredstva za kulturo do konca svojega mandata postopno povečala vsaj na 0,5 odstotka BDP.

V SVIZ smo že ob julijskem predlogu razreza proračuna opozorili, da bo mogoče le z izrazitim povišanjem sredstev kulturi zagotoviti ustrezno mesto v slovenski družbi in preprečiti njeno nadaljnjo marginalizacijo, ki jo je povzročilo izrazito zanemarjanje področja v mandatih preteklih vlad. Že takrat smo izpostavili, da je povsem nesprejemljivo, da minister za kulturo mag. Zoran Poznič na seji vlade takšnega predloga ni kategorično zavrnil, saj v ničemer ne sledi zavezam v koalicijskem sporazumu, da bo vlada sredstva za kulturo do konca svojega mandata postopno povečala vsaj na 0,5 odstotka BDP, ob tem pa zagotovila tudi sprejem zakona o kulturnem evru. Poudarili smo, da je SVIZ ob takšnem ravnanju kulturnega ministra skrajno negativno presenečen – še toliko bolj, ker se je ta še na sestanku s sindikatom maja letos strinjal, da je resor, ki ga je malo pred tem prevzel, po več kot desetih letih zapostavljanja in odvzemanja sredstev v zelo nezavidljivem stanju. Obenem je dodatno zagotovil, da se bo s svojo ekipo odločno zavzel za uresničitev koalicijskih zavez, ki kulturo prepoznavajo kot enega ključnih temeljev za razvoj odprte družbe prihodnosti. Ministra smo zato pozvali, naj svoje soglasje k predvidenemu proračunu za kulturo za leti 2020 in 2021 prekliče ter področju priskrbi nujno potrebna dodatna sredstva.

Pozivu organizacij in posameznikov s področja kulture k uresničevanju zavez iz koalicijskega sporazuma so se z odprtim pismom naknadno priključili tudi v Sindikatu kulture in narave Slovenije Glosa in med drugim pozvali k odpravi diskriminacije samozaposlenih v kulturi ter k izboljšanju njihovega socialnega in gmotnega položaja. Pri Glosi so opomnili, da so njihovi člani v javnih in zasebnih dejavnostih »siti izdajalskih obljub o zategovanju pasov, da bo jutri boljše, ker je lukenj že zdavnaj zmanjkalo …«