Ljubljana, 26. 9. 2023

V boju za kakovostno izobraževanje

Šolski sindikati v Srbiji so ob začetku novega šolskega leta že opozorili odločevalce in javnost, da položaj zaposlenih v izobraževanju v njihovi državi še nikoli ni bil slabši, in pozvali k takojšnjemu ukrepanju. Ob tem so, če oblast ne bi pokazala pripravljenosti za dogovor o pripravi dolgoročne strategije zvišanja plač v izobraževanju, napovedali sindikalne akcije – najprej proteste, izključili pa niso niti možnosti stavke. Na resorno ministrstvo so ponovno naslovili pričakovanje, da bo izobraževanju namenilo zahtevano pozornost in zagotovilo vsaj izenačitev učiteljskih plač s povprečno plačo v državi, poskrbelo za dodatne zaposlitve strokovnega osebja v šolah in dodatke za razrednike ter šolnike razbremenilo vse obsežnejših administrativnih zadolžitev. Še enkrat več so izpostavili tudi, da se srbski pedagoški delavci in delavke ob tem, da so v nadvse slabem finančnem položaju, zelo pogosto soočajo z različnimi oblikami nasilja.

Odgovornost oblasti je šolstvu in zaposlenim v njem zagotoviti ustrezne pogoje za delo, zato je povsem nesprejemljivo, da je resor odrinjen na obrobje interesov politike.

Predstavniki zaposlenih v srbskem vzgojno-izobraževalnem sistemu – Sindikat prosvete Srbije, Zveza sindikatov prosvetnih delavcev Srbije, GSPRS Neodvisnost, Sindikat prosvetnih delavcev Srbije – v pogajanjih z vlado niso dosegli pričakovanega napredka k izboljšanju razmer v šolstvu. Ob podpori številnih staršev in vseh, ki jim je mar za kakovostno izobraževanje v Srbiji, so zato za 26. septembra 2023 napovedali protestni shod na ulicah Beograda, s katerim želijo javnosti jasno sporočiti, da je skrajni čas, da vlada šolstvu zagotovi ustrezno pozornost in takoj udejanji nujne spremembe. Za podrobnejši vpogled v aktualno stanje v srbskem šolstvu delimo videoposnetek zanimivega pogovora "Država je prosveti maćeha, ostaćemo dosledni svojim zahtevima" s predstavnicama tamkajšnjih učiteljskih sindikatov Valentino Ilić in Snežano Romandić.

 

Srbskim kolegicam in kolegom smo pred dnevi, 19. septembra 2023, tudi v Svizu v posebnem pismu izrazili podporo v njihovih prizadevanjih za boljše vrednotenje dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, spoštovanje dogovorov in enakopraven socialni dialog. Strinjamo se, da je boj za kakovostno javno izobraževanje naš skupni boj in da bi vlade morale razumeti, da prav to omogoča boljšo prihodnost celotne družbe. Odgovornost oblasti je šolstvu in zaposlenim v njem zagotoviti ustrezne pogoje za delo, zato je povsem nesprejemljivo, da je resor odrinjen na obrobje interesov politike. Ne dvomimo, da bodo srbski sindikati v svojih zahtevah odločno vztrajali in dosegli, da se bo položaj pedagoških delavk in delavcev ter drugih zaposlenih v vrtcih in šolah izboljšal.

Naslovna fotografija: Pixabay