Ljubljana, 1. 7. 2020

V javni obravnavi novela pravilnika o napredovanjih v nazive

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom

Ljubljana, 1. julija 2020
 

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

V JAVNI OBRAVNAVI SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V NAZIVE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je 29. 6. 2020 na portalu e-demokracija objavilo spremembe in dopolnitve Pravilnika o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive, ob tem pa želimo posebej izpostaviti, da je javna razprava o dokumentu predvidena do zgolj 13. julija 2020.

V pravilnik je ministrstvo poleg sprememb, ki sledijo sklenjenemu dogovoru in V. točki stavkovnega sporazuma, dodalo še spremembe, ki niso bile dogovorjene in po vsebini omejujejo možnosti napredovanja strokovnih delavk delavcev v nazive. Tako je predlagano, da za napredovanje ne bi bili upoštevani prispevki na mednarodnih konferencah (ne gre le za določeno omejevanje, temveč naj bi to veljalo nasploh), omejuje se upoštevanje prispevkov na državnih konferencah (npr. na tiste, ki bodo izpeljane v organizaciji inštitucij, katerih ustanovitelj sta ministrstvo ali vlada, kot je ZRSŠ), mentorstvo otrok in učencev oziroma nastopov bo za napredovanje ovrednoteno le, če bodo ti predstavljali vzgojno-izobraževalni zavod, iz katerega prihajajo ipd. Obenem naj bi vse navedene omejitve veljale tudi za že opravljene naloge in tako teh po 1. 9. 2020 sploh ne bo več mogoče uspešno uveljavljati! Več o tem smo sicer že zapisali v obvestilih GO SVIZ v začetku junija letos.

V SVIZ smo ministrstvo do zdaj že dvakrat, tj. 11. 3. 2020 in 10. 6. 2020, pisno opozorili, da takšne spremembe oziroma črtanje določenih dodatnih strokovnih del in nalog brez strokovnih izhodišč in brez nadomeščanja le-teh z drugimi nalogam predstavlja omejitev možnosti napredovanja v nazive, in da MIZŠ s tem krši dogovor. V slednjem njem smo se socialni partnerji uskladili, da se bodo postopek in drugi pogoji za pridobitev nazivov spremenili šele na podlagi strokovnih izhodišč, pridobljenih v projektu MIZŠ, in da bomo pri implementaciji sprememb tudi sodelovali.

Predstavljenega ravnanja MIZŠ zato ni mogoče razumeti drugače kot nespoštovanje dogovora in tudi pravice zaposlenih do socialnega dialoga. Ministrici prof. dr. Simoni Kustec Lipicer smo danes ponovno sporočili, da se z omenjenimi spremembami v SVIZ ne moremo strinjati, in jo pozvali, da o besedilu pravilnika, ki predstavlja implementacijo dogovora in stavkovnega sporazuma, dosežemo soglasje.

Ker je pravilnik že v javni razpravi, vas, spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, prosimo, da s predstavljeno problematiko nemudoma seznanite članstvo v svojih zavodih in dodatno morebitna strokovna združenja ter da k pravilniku podate predloge – te posredujte bodisi na MIZŠ (gp.mizs@gov.si) ali pa jih oddajte preko portala e-demokracija. Na tem mestu vam posredujemo tudi delovni prikaz sprememb pravilnika, ki ga je pripravila naša pravna služba in vam je lahko v pomoč pri oblikovanju pripomb za ministrstvo.

Z lepimi pozdravi,


Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Violeta S.
18.08.2020

Saj ni res - pa je!
Mednarodne konference črtane!?? Po toliko vloženega časa in truda????!!!
Že od začetka se mi upira ta "igra", po nagovarjanju kolegic pa sem se le spustila vanjo. Za sodelovanje na mednarodnih konferencah sem se odločila, ker mi je manjkalo samo še 7 točk do naziva svetnica. Moji dve konferenci, kamor so bili sprejeti moji prispevki (in sem kotizacijo plačala sama), sta bili zaradi korone prestavljeni s pomladi oz. poletja na letošnji oktober! Ali naj to pomeni, da se lahko (kot kaže -za vedno) poslovim od napredovanja? Po vseh točkah, ki sem jih leta in leta nabirala, novih 7 pa do upokojitve najbrž ne bom uspela nabrati?
Za razliko od delavcev v javni upravi, ki prav zlahka napredujejo in je delež tistih z nazivi neprimerljivo večji od le-tega v šolstvu!
Najmanj, kar je, je treba dovoliti vsaj neko prehodno obdobje, v katerem bi lahko uveljavili mednarodne konference, za katere smo porabili toliko truda in sredstev, povrh vsega pa nam jo je zagodla še korona.

Še najbolj pa mi je všeč ideja, da se nazivi in borbe za plačilne razrede sploh ukinejo. Že izmislili so si jih zato, da bi nas čim bolj prikrajšali in sprli med seboj, nam vrgli prah v oči in pustili, da se ukvarjamo s tem, medtem ko drugje (javna uprava, zdravniki, ...) prav lepo rastejo plače, hkrati pa omogočili "prijateljem", da mastno zaslužijo s konferencami, predavanji, seminarji, itd.
Delovna doba in uspešnost pri delu naj bosta merilo za nagrajevanje in spodoben dohodek.

Nataša Hlebš
30.07.2020

Kaj se dogaja z napredovanjem pomočnikov vzgojiteljev.
Prisotni moramo biti na vseh izobraževanjih, enako kot vzgojitelji, na vseh srečanjih s starši, roditeljskih sestankih, govorilnih urah, delo načrtujemo skupaj z vzgojitelji, sodelujemo pri procesu dela, aktivni smo na raznih domačih in mednarodnih seminarjih, delamo na projektih Erasmus+ in Etwinning ... in od tega nimamo nič, razen rednih napredovanj v plačne razrede.
Ob pogajanjih je bilo omenjeno, da naj bi se do 30. 6. 2020 uredile tudi te stvari, pa nikjer ne najdemo nič.

Hvala in lep pozdrav,
Nataša Hlebš

Glasbenik
14.07.2020

Pozdravljeni.
Če se nekdo poleg učenja tudi umetniško izpopolnjuje, s tem sledi trendom, spoznava nove tehnike, širi obzorja sebi in tudi otrokom. Mnogi smo trdo delali, da lahko sodelujemo v umetniških hišah. Ne predstavljam si, da bi npr. v koncernem listu premiere opere pisalo da je violonist zastopnik neke glasbene šole ali pa da so razstavljene slike predstavnika neke OŠ. Nikakor si tudi šola ne more lastiti našega umetniškega dela!! Pustite ljudem delati in jih stimulirajte ne jih omejevat. Očitno res želijo, da naredimo minimum za učence in šolo.

Boštjan
13.07.2020

Spoštovani,
sprašujem se, koliko je dolgoletna zmanjšana aktivnost SVIZ-a pripomogla k temu, da Ministrstvo za izobraževanje tako omalovažujoče gleda na delavce v vzgoji in izobraževanju in sploh poda tak predlog, da bi vsi, ki smo se enako kot pravniki, ekonomisti, arhitekti, strojniki, zdravstveni in socialni delavci ipd. izobraževali najmanj 4 leta, še naprej in do konca delovne dobe ostali podplačani?
Omejitve napredovanj s strani uradnikov MIZŠ-a in (s tihim soglasjem?) SVIZ-a, ki nikoli niso stali v igralnici/razredu/predavalnici so nedopustne!
Vsi s hrbtenico in svojim mnenjem smo bili že tako ali tako omejevani s strani ravnateljic in ravnateljev (ker pač nismo njihovi). In se sprašujem, ali so bili nekateri ravnatelji, ki so omejevali napredovanje, zato, da bi bili oni dobro zapisani pri MIZŠ-u, deležni takšnih in drugačnih »nagrad«? Udeležbo na konferencah so namreč nekateri na različne načine omejevali že znotraj izobraževalnih zavodov …
Večina prosvetnih delavcev nas v današnjih razmerah gara, a vztrajamo ker smo poklicani za delo z mladimi, ne glede na plačo! Ob vsakodnevnem pedagoškem delu je časa in energije za dodatno strokovno delo, pisanje člankov za konference malo in zato naporno. Pa smo se mnogi vendarle trudili.
Predlog sprememb pravilnika razumem v smeri, da po novem dodaten trud, strokovno usposabljanje in delo z mladimi ni več kaj prida vredno. S tem pa nam jemljete še kanček motivacije, ki je ostala za delo in trud.
Res žalostno spoznanje, da nas prosvetne delavce prav krovni instituciji - torej MIZŠ in SVIZ - tako zelo omalovažujeta in podcenjujeta tako po vlogi kot po plačilu. Prav ti, ki bi morali naše delo zagovarjati, ga čislati in mu dvigati pomen in ugled.
Koliko časa še, pa bodo čistilci, trgovci bolje plačani kot slovenski vzgojitelji in učitelji? V večini slovenskih proizvodnih podjetij nas delavci s končano srednjo šolo že prehitevajo pri plačilu po levi in desni?
S takim ministrstvom in s takim sindikatom zunanjih sovražnikov ne potrebujemo … Takšno vodstvo je delavce v vzgoji in izobraževanju potisnilo na rob revščine.
Boštjan

Natalija PREDNIK BURIČ
10.07.2020

Pozdravljeni!
Ne morem verjeti, da lahko kdo sploh pomisli na to, da nam bo pod temi pogoji lažje napredovati! Sem ena izmed tistih, ki bi imela ob koncu letošnjega šolskega leta možnost odposlati vlogo za napredovanje v naziv svetnice, vendar je bila tudi v mojem primeru ena izmed mednarodnih konferenc prestavljena na jesen. Mimogrede, če prav razumem, čeprav sem imela prispevek na istih konferencah kot kolegi, ki jim je do konca šolskega leta uspelo zbrati še eno za zadostno število točk, jih jaz (in mnogi drugi) ne bomo mogli več uveljavljati.
Absurd in zopet skregano z vso logiko...
Menim, da tega ne smemo dopustiti!
S spoštovanjem,
Natalija Prednik Burič

Bojana
09.07.2020

Sama sem začela razmišljati o možnosti napredovanja v svetnika in delati za napredovanje, ravno zaradi možnosti pridobitve 4 točk na mednarodnih konferencah. V zbiranje idej, pisanje referatov in izvedbo predavanj na konferencah, je bilo vloženega veliko truda, časa in inovativnosti, več kot bi si kdo lahko mislil, ki se s tem še ni ukvarjal. To očitno na MIZŠ ne vedo in jim ni niti mar za to. Naj poudarim tudi dejstvo, da je na tovrstnih konferencah primerov dobrih praks učiteljev praktikov tako veliko, kot jih ne more ponuditi nobeno drugo izobraževanje. Izobraževanja, ki so nam učiteljem na voljo, so v veliki večini teorija, a prakse, ki bi nam koristila je bore malo ali pa je sploh ni.
Mednarodne konference prinašajo nepredstavljivo število dobrih praks in profesionalni razvoj v pedagoškem poklicu, zato se njihova vrednost ne more kar tako izničiti.

V pravilniku ni nikjer omenjeno prehodno obdobje, ki običajno velja pri spremembah za take zadeve. Bodo vse točke šle v nič? Tudi, ko se je zaključeval star način študija, so dali nekaj let možnosti za dokončanje. A za nas poslušne in pohlevne učitelje pa to ne bo možno?

Tako kot je napisal kolega zgoraj. To delajo potihoma, ko je čas počitnic, da se šolniki nebi imeli časa odzvati in bi to speljali kar na hitrico.

Franci Zalar
07.07.2020

Pozdravljeni,
to kar sedaj dela ministrstvo je za na prvo stran vseh novic. Kdaj bo Sviz odločneje odreagiral? Če so bila pogajanja povod za spremembo pravilnika je Sviz izpogajal bistveno slabšo situacijo kot je bila prej. Kako naprej? Namesto zbiranja podpisov za dodatke bi morala biti osrednja tema sprembe pravilnika o napredovanju.

Na ulice!
07.07.2020

Prosim za obrazložitev, kako se je s prenovo "Pravilnika" učiteljem olajšalo napredovanje v nazive, kot je svetnik? To je bila ena izmed stavkovnih zahtev! Čeprav manj točk, so kriteriji še bolj nemogoči kot so bili. Mednarodne konference po novem so vredne 0 točk. Bravo! To je bil za mnoge učitelj edini, ampak resnično edini način, da so dobili točke. To da so se razbohotile, je očitno problem nekje drugje. Ker sem tudi sama po še vedno obstoječem pravilniku imela prispevek na mednarodni konferenci, zahtevam da se ga upošteva! Za nazaj se pravil ne da spreminjati. Sama sem tudi plačala kotizacijo.
Ce pravilnika ne bodo popravili, potem zahteva Sviza ni bila izpolnjena.

Simona Mavrič Kustec
06.07.2020

Spoštovani,
imam več kot 20 let delovnih izkušenj in nekako sem čakala z napredovanjem za svetnico, nikoli ni bilo časa.
Končno sem začela delati na napredovanju, a se zdi, da prepozno.
Da bi napredovanje lahko vložila konec tega šolskega leta, mi manjkajo točke za projekt in zadnja predstavitev na mednarodni konferenci, ki sta bila zaradi koronavirusa prestavljena in podaljšana v jesen. Če ne bi bilo koronavirusa, bi imela vse potrebne točke konec tega šolskega leta.
Če bo sprejet nov zakon že v septembru, kaj naj naredim s 4 točkami z mednarodnih koneferenc?
Naj poudarim še to, da sem si kotizacijo za 2 mednarodni konferenci plačala sama, kar me je stalo 400 evrov.

Lep pozdrav, Simona M. Kustec

Vse je igra
03.07.2020

Enako tudi jaz. Lanske jesenske počitnice pisala članek. Nemalo dela in truda. Če hočeš dobro in strokovno.
Sem pa proti načinu, ko so eni skakali z ene na drugo konferenco in en članek spremenili v tri z nekaj spremembami. Zaradi takih so postale zdaj neverodostojne. Manjšina koristolovcev je preostalo večino spravila ob tako težko prislužene 3 ali 4 točke.
Po drugi strani pa se tudi jaz sprašujem, kaj se dogaja v MIZŠ. Bomo res samo še izvajalci navodil, kot nekje zapiše SVIZ, res samo ubogljivi apartčiki??? Do intelektualnega in moralnega dna ni več daleč.

Tajništvo GO SVIZ
03.07.2020

Pozdravljeni.

V sindikatu si bomo prizadevali za spremembe pravilnika oz. da pravilnik v trenutni različici ne bi bil sprejet. K obojemu pa lahko pripomorete tudi vsi ostali, zato vas pozivamo, da še sami podate komentar MIZŠ na omenjeni predlog pravilnika (lahko tudi elektronsko preko portala e-demokracija https://e-uprava.gov.si/storitve/pripraviObrazec.esju?id=2024&dokument=141774 ali neposredno na MIZŠ preko njihovega naslova gp.mizs@gov.si).

Lep pozdrav.

Tajništvo GO SVIZ

Katja
02.07.2020

Pozdravljeni.
Ko takole prebiram predloge sprememb, ne morem mimo tega, da izrazim nezadovoljstvo z zapisanim. Gre za izrazito poslabšanje pogojev za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Ravno vseh tistih, ki so v preteklih mesecih (kot je večkrat omenila tudi gospa ministrica!) pomembno prispevali k temu, da je mladina uspešno končala šolanje na daljavo, kolikor je bilo to mogoče v danih razmerah. Vse skupaj zato daje zelo grenak priokus. Nujno bi bilo potrebno doseči vključenost več akterjev pri oblikovanju predlogov sprememb in vsekakor pravilnik sprejeti na način, ki ne daje neprijetnega "občutka", da očitno obstaja interes, da se ga sprejme čim hitreje in čim bolj "potiho".

Polonca
02.07.2020

Predlog pravilnika ni pripravljen v skladu s Stavkovnim sporazumom med Vlado Republike Slovenije in SVIZ, podpisanim dne 3. 12. 2018 in s tem povezanim Dogovorom o uresničevanju V. točke Stavkovnega sporazuma, sklenjenega med ministrstvom pristojnim za izobraževanje in SVIZ z dne 8. 1. 2020, s katerima so bile dogovorjene spremembe v vsebini in obsegu pogojev za napredovanje zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja nazive. V sporazumu in dogovoru se ne omenja črtanje mednarodnih konferenc, kar je med učitelji upravičeno sprožilo veliko slabe volje, saj za pripravo na tako konferenco potrebno veliko vloženega časa in truda ter dodatnega dela z učenci!!! Korenita vsebinska prenova, ki se nanaša na omenjene mednarodne konference, je nestrokovno utemeljena, čeprav ministrstvo navaja sodelovanje strokovnih javnih zavodov. Omenjena sprememba (črtanje sodelovanja na mednarodni konferenci) ni v skladu z določbami sporazuma in dogovora. Razumljiva je posodobitev izrazoslovja in upoštevanje sprememb v sistemu vzgoje in izobraževanja v skladu z novimi pravnimi predpisi. Vse to je razumljivo.
Kdo, in na podlagi katerih strokovnih izhodišč ocenjuje, da so mednarodne konference naenkrat vredne nič???
Imam pa še vprašanje, katere so inštitucije ustanovljene s strani Republike Slovenije ali Vlade Republike Slovenije in poslovodeče inštitucije, ki vodijo projekte izbrane na razpisih ministrstva pristojnega za šolstvo in mednarodne inštitucije ali mednarodne organizacije, katerih članica je Republika Slovenija?

saj ni res (pa je!)
01.07.2020

Spoštovani kolegi na SVIZ-u,

tole kar berem, je - verjetno se boste strinjali - ABSOLUTNO NEZASLIŠANO!

Zdi se mi, da bi na SVIZ-u morali narediti VEČ in bolj aktivno zastopati interese članstva ter doseči med drugim tudi, da se v nekem smislu članstvo zmobilizira in oglasi ter ZAHTEVA to, kar je bilo dogovorjeno že prej. Od 11. 3. do 10. 6. ste se MIZŠ oglasili zgolj 2x (!), kar je RES OBČUTNO PREMALO!

Tile na MIZŠ že vedo kako je treba zadevo speljati - najprej so tiho in se jim (z ministrico Kustečevo na čelu!) fučka za komentarje in opozorila SVIZ-a, potem spravijo ven na tiho prenovo pravilnika mimo vseh dogovorov v času, ko vedo, da smo šolniki z mislimi drugje (zaključek šol. leta, dopusti, ...) in na to ne bomo pozorni, MIZŠ pa bo - očitno - uspelo izsiliti svoje.
Bojim se, da ko bo enkrat pravilnik šel skozi javno razpravo (v kateri se bodo itak požvižgali na moje/naše komentarje, saj so se očitno namenili narediti na silo po svoje), ga bodo na silo tudi uveljavili. In ko bo enkrat uveljavljen, bo prepozno, čeprav na škodo učiteljev in vzgojiteljev, po drugi strani pa seveda v finančno korist javnih financ, od koder pa denar na veliko odteka marsikje drugje!
Skratka, briga jih, oni imajo svojo agendo in jo bodo uveljavili tako ali drugače. Žalostno.

Toliko torej o tem, kar je bilo prvotno mišljeno kot "omogočili bomo lažje napredovanje"; bogve, kaj se še obeta ko (ali če sploh) bo enkrat uzakonjen še četrti naziv. Verjetno bo na razpolago tistemu 0.5% zaposlenih.

Očitno bo od tega na dolgi rok za učitelje in vzgojitelje nastalo in ostalo eno samo VELIKO RAZOČARANJE.

Andreja Kadiš
01.07.2020

Spoštovani,
tudi jaz sem med tistimi, ki je ravnokar dobila 4 točke za udeležbo na mednarodnem seminarju z avtorskim prispevkom. V mojem prispevku sem predstavila 20 letno prostovoljno delo v obliki tedenske, strokovno vodene vadbe za moje sodelavke. Ravno zato, ker moje delo ni bilo nikoli plačano, se mi ni zdelo sporno, da na tak način pridobim še zadnje točke, ki so mi manjkale do naziva - po kriterijih, ki bodo začeli veljati septembra 2020. Prispevek na konferenci ni vedno nekaj, kar nastane v nekaj urah.
Lep pozdrav,
Andreja Kadiš

Vaš komentar