Ljubljana, 15. 10. 2018

V nov mandat tudi upokojeni članice in člani

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) so se 15. oktobra 2018 na volilnem zboru zbrali predstavnice in predstavniki Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ.

 

Po uvodnem pozdravu predsednice sekcije v mandatnem obdobju 2014–2018 Jožice Unetič, ki prihaja z Območnega odbora SVIZ Novo mesto, je zbrane nagovoril glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in ob tem izrazil zadovoljstvo, da ostaja članstvo v sekciji skozi leta stabilno in se v zadnjem obdobju še povečuje. Upokojenim članicam in članom se je zahvalil, da aktivno spremljajo dejavnosti sindikata in tudi sodelujejo pri sindikalnih akcijah ter tako podpirajo še zaposlene kolegice in kolege v dejavnostih vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Ob tem jim je predstavil aktualne družbeno-politične razmere in prizadevanja SVIZ, da bi preobrnil več let vztrajajoči trend marginaliziranja dejavnosti, ki jih predstavlja SVIZ, s strani slovenske oblasti. Poudaril je, da si SVIZ prizadeva, da bi politika vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi priznala mesto, ki jim v družbi pripada, in sicer tudi z ustreznim vrednotenjem dela zaposlenih v teh dejavnostih. V pogajanjih z Vlado RS želi sindikat odpraviti vrzel, ki obstaja med plačami izobraževalk in izobraževalcev ter zaposlenim na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja. Ob tem je spregovoril tudi o povečevanju razkoraka med pokojninami in plačami ter zavezi politike v koalicijski pogodbi, da se bodo pokojnine v naslednjih letih v Sloveniji zviševale.

 

V nadaljevanju seje je dozdajšnja predsednica sekcije Jožica Unetič predstavila delo upokojenih članic in članov letih od 2014 do 2018, ki jih je trenutno 917, njihovo število pa se vsako leto povečuje. S plačano članarino, ki znaša 15 evrov na leto, je članstvu omogočena udeležba na različnih srečanjih, izletih, kulturnih prireditvah na ravni glavnega odbora in območij, cenejši najem počitniških stanovanj v lasti sindikata in še številne druge ugodnosti. V skladu s prizadevanjem, da bi v SVIZ naredili več glede informiranja o možnosti nadaljevanja članstva v sindikatu tudi po upokojitvi, je sekcija v minulem mandatnem obdobju pripravila zgibanko, ki temelji na osnovnih podatkih o članstvu v SVIZ, pravicah in ugodnostih iz članstva, kontaktnih podatkih o zastopnikih po posameznih območjih sindikata, priložena pa je tudi pristopna izjava za upokojene članice in člane. Sekcija je v preteklem mandatnem obdobju izpeljala tudi vsa načrtovana druženja in izlete – prvo v mandatnem obdobju na Koroškem (11. 6. 2015, 181 udeleženk in udeležencev), drugo v Murski Soboti (9. 6. 2016, 255 udeleženk in udeležencev), naslednje na Ptuju (8. 6. 2017, 255 udeleženk in udeležencev) ter zadnje v Ljubljani (7. 6. 2018, 260 udeleženk in udeležencev). Vsakoletno vseslovensko srečanje upokojenih članov SVIZ organizirajo posamezni območni odbori sindikata ob sodelovanju tamkajšnjih sekcij upokojenih članic in članov, poteka pa pod okriljem GO SVIZ, ki dogodek tudi financira. Predsednica sekcije je za neprecenljiva druženja GO SVIZ izrekla veliko zahvalo, prav tako se je za dobro organizacijo, prisrčen sprejem in gostoljubnost zahvalila vsem drugim, ki so sodelovali pri pripravi dozdajšnjih srečanj.

Jožica Unetič je v svojem poročilu izpostavila še, da je bilo v zadnjih štirih letih ustanovljenih še nekaj sekcij upokojenih članic in članov po posameznih območjih – nekatere so bolj, druge manj aktivne –, brez sekcije pa za zdaj ostajajo območni odbori Idrija, Lenart, Slovenske Konjice in Škofja Loka.  V naslednjem mandatu bo treba po besedah predsednice vložiti še več truda, da bi bile sekcije bolj dejavne, v pridobivanje novih članic in članov ter večjo informiranost članstva tudi s strani sindikalnih zaupnikov in predsednikov območij. Nedokončana naloga za naslednje štiriletno obdobje prav tako ostaja povezovanje med sekcijami posameznih območnih odborov, in sicer na kulturnem, športnem in družabnem področju. V povezavi s tem je predsednica pohvalila sekcijo upokojenih članic in članov območnega odbora Novo mesto, ki že nekaj časa uspešno sodeluje s sekcijo območnega odbora Bela krajina na rednih mesečnih srečanjih. 

 

V razpravi so se upokojeni članice in člani strinjali s predsednico, da je treba doseči – morda tudi z določbami v aktih SVIZ –, da bodo lahko predstavnice in predstavniki sekcije v prihodnje s svojimi izkušnjami aktivno sodelovali pri delu območnih odborov. Še vedno naj bi bilo namreč čutiti nerazumevanje aktivnega članstva, predvsem predsednic in predsednikov območij, do njihovih želja in prizadevanj po vključevanju v delo območnih odborov. Upokojeni članice in člani so prepričani, da obojestranske dejavnosti – na eni strani znanje in izkušnje starejših kot prava motivacija za mlade in na drugi strani vedoželjnost mladih – vzpostavljajo pristnejše medsebojne odnose in strpnost, kar je pogoj za prijetnejše sobivanje. Predsednica Jožica Unetič je zbranim zagotovila, da bo omenjeni izziv ponovno izpostavila na seji glavnega odbora sindikata, v katerega so imenovani tudi vsi predsednice in predsedniki posameznih območnih odborov SVIZ.

 

Na glasovanju v sklepnem delu volilnega zbora so zbrani upokojeni članice in člani SVIZ za svojo predsednico v mandatnem obdobju 2018–2022 soglasno potrdili že dozdajšnjo predsednico Jožico Unetič, kot predstavnike na območnih odborih sindikata pa Gorana Treursiča (za OO SVIZ Obala, Ilirska Bistrica, Postojna), Jožico Unetič (za OO SVIZ Novo mesto, Posavje, Zasavje, Bela krajina), Toneta Pfajfarja (za OO SVIZ Kranj, Radovljica, Jesenice, Škofja Loka), Blanko Beloglavec (za OO SVIZ Pomurje, Ormož, Lenart, Ptuj), Marinko Jurič (za OO SVIZ Podravje (Maribor), Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice), Avguštino Zupančič (za Oo SVIZ Ljubljane in okolice), Rozalijo Pudgar (za OO SVIZ Velenje, Koroška, Celje, Šmarje pri Jelšah) in Edo Čufer (za OO SVIZ Idrija, Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin).

Volilna zbora bosta v naslednjih dneh, 17. in 18. oktobra letos, izpeljana še v Sekciji šolskih knjižničark in knjižničarjev SVIZ ter Sekciji svetovalnih delavk in delavcev SVIZ.