Ljubljana, 24. 10. 2022

V nov mandat tudi upokojeni članice in člani

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) so se 24. oktobra 2022 na volilnem zboru zbrali predstavnice in predstavniki Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ.

Po uvodnem pozdravu predsednice sekcije v mandatnem obdobju 2018–2022 Jožice Unetič, ki prihaja z Območnega odbora SVIZ Novo mesto, je zbrane nagovoril glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in ob tem izrazil zadovoljstvo, da ostaja članstvo v sekciji skozi leta stabilno in se v zadnjem obdobju še povečuje. Jožici Unetič, ki se je po uspešnem vodenju sekcije zadnje tri mandate odločila svoje mesto prepustiti novim močem, se je zahvalil za vse opravljeno in postorjeno v sekciji ter v razmerju med Glavnim odborom, katerega članica je bila, in upokojenimi članicam in člani. Glavni tajnik je izpostavil, da je SVIZ eden redkih sindikatov, ki vključuje tudi upokojene člane, in njihov doprinos ocenil kot zelo dragocen. Upokojenim članicam in članom se je zahvalil, da aktivno spremljajo dejavnosti sindikata in tudi sodelujejo pri sindikalnih akcijah ter tako podpirajo še zaposlene kolegice in kolege v dejavnostih vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Ob tem jim je predstavil aktualne družbeno-politične razmere in prizadevanja SVIZ, da bi preobrnil več let vztrajajoči trend marginaliziranja dejavnosti, ki jih predstavlja SVIZ, s strani slovenskih oblasti. Poudaril je, da si SVIZ prizadeva, da bi politika vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi priznala mesto, ki jim v družbi pripada, in sicer tudi z ustreznim vrednotenjem dela zaposlenih v teh dejavnostih. V pogajanjih z Vlado RS želi sindikat odpraviti vrzel, ki obstaja med plačami izobraževalk in izobraževalcev ter zaposlenim na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja. V zaključku svojega nagovora je glavni tajnik upokojene kolegice in kolege še povabil, naj sporočajo svoje ideje in predloge za organizacijo delavnic, izobraževanj, aktivnosti, ki bi lahko bile zanimive ali koristne za upokojene člane, in GO jih bo skušal v kar največji meri uresničiti.V nadaljevanju seje je dozdajšnja predsednica sekcije Jožica Unetič predstavila delo upokojenih članic in članov letih od 2018 do 2022, ki jih je več kot 1.300, njihovo število pa se nenehno povečuje. Kot je v poročilu poudarila predsednica sekcije, je v mandatnem obdobju 2018–2022 v dejavnost le-te in v naša življenja nasploh močno zarezala pandemija. V svojem Poročilu je izpostavila, da so bile »pred nas postavljene mnoge omejitve, ki smo jih vsi ali vsaj večina težko prenašali. V času epidemije covida-19 smo starejši, ki smo že sicer odrinjeni od javnega življenja, izgubili še tiste drobne stike, ki nam pomagajo ohranjati vitalnost in optimizem, da še veliko zmoremo sami in da smo lahko koristni na različnih področjih delovanja. A ves čas smo ohranjali upanje, da bomo sovražni virus vendarle premagali in se ponovno medgeneracijsko povezovali, aktivno preživljali prosti čas na športnem in kulturnem področju, na družabnih srečanjih in izletih.
Vsem, ki bi nas radi videli ponižne in zadovoljne z vse slabšim življenjskim standardom, v katerega nas in naše otroke peha na hitro obogatela manjšina, sporočamo, da smo mi tisti, ki smo zgradili visoko socialno državo, svojim otrokom in vnukom pa smo dolžni pomagati z znanjem in življenjskimi izkušnjami socialno državo tudi ohraniti. Tem besedam dr. Mateje Kožuh Novak, nekdanje predsednice Zveze društev upokojencev Slovenije, pritrjujemo  tudi v naši sekciji, saj smo med svojimi najpomembnejšimi nalogami izpostavili, da bomo branili in zagotavljali pridobitve socialne države ter se dosledno zavzemali za uresničevanje prvega člena Ustave RS Slovenije – namreč, da je Slovenija pravna in socialna država. Politiki nam nemalokrat poočitajo, da smo zahtevni, celo politični, ker zagovarjamo svoje ustavne pravice, ker se zavzemamo, da se nam prizna naše pretekle dosežke, ker se borimo proti razslojevanju slovenske družbe. Na to nikakor ne pristanemo, zato smo v sodelovanju z glavnim odborom vedno – in bomo tudi v prihodnje – l podpirali vse akcije sindikata, tvorno in aktivno sodelovali v razpravah o aktualnih temah ter se zavzemali za ekonomsko uspešno in hkrati socialno pravično pravno državo, v kateri bodo sadove ekonomskega napredka države uživale vse plasti prebivalstva.
Vodilo Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ v mandatnem obdobju 2018–2022 je bilo ohraniti socialno državo ter s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami pomagati otrokom in vnukom, ob tem pa krepiti zavedanje o pomenu čim večje enotnosti, strpnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Sekcija, ki, kot rečeno, šteje več kot 1.300 aktivnih članic in članov, je bila organizirana na 23 območnih odborih sindikata, na nekaj preostalih pa kljub večkratnemu posredovanju in obljubam predsednic in predsednikov območij ni bila vzpostavljena. Slednje ostaja naloga za prihodnje štiriletno obdobje. Izkušnje namreč kažejo, da nas mnogi članice in člani poiščejo sami, ko slišijo za naše aktivnosti, a na območnih odborih ostajajo osamljeni, ker pač nimajo ustanovljene sekcije in izvoljenega  predstavnika, ki bi jih vodil in organiziral druženja.
Predsedstvo naše sekcije se je v aktualnem mandatu, oznamovanem z epidemijo covida-19, sestalo trikrat, in sicer na ustanovni seji leta 2018, zatem pa še leta 2020 in aprila 2022. Leta 2019 smo pod okriljem glavnega odbora organizirali letno srečanje upokojenih članic in članov v Beli krajini, ki je po številu udeleženih – skupno nas je bilo skoraj 400 – preseglo vsa naša dozdajšnja srečanja. Že dogovorjeno in delno pripravljeno druženje za lepo 2020 smo morali v okoliščinah epidemije odpovedati, enako tudi v letu 2021. Še toliko bolj zadovoljni smo se zatem junija 2022 sešli na srečanju v Velenju, kjer se nam je pridružilo skoraj 380 naših članic in članov.
Glede na našo trdno pripadnost SVIZ-u sem prepričana, da si bomo v sekciji še naprej prizadevali za ohranjanje spoštljivih vezi med aktivnimi generacijami ter upokojenimi članicami in člani.«


V razpravi so se upokojeni članice in člani strinjali s predsednico, da je treba doseči – morda tudi z določbami v aktih SVIZ –, da bodo lahko predstavnice in predstavniki sekcije v prihodnje s svojimi izkušnjami aktivno sodelovali pri delu območnih odborov. Še vedno naj bi bilo namreč čutiti nerazumevanje aktivnega članstva, predvsem predsednic in predsednikov območij, do njihovih želja in prizadevanj po vključevanju v delo območnih odborov. Upokojeni članice in člani so prepričani, da obojestranske dejavnosti – na eni strani znanje in izkušnje starejših kot prava motivacija za mlade in na drugi strani vedoželjnost mladih – vzpostavljajo pristnejše medsebojne odnose in strpnost, kar je pogoj za prijetnejše sobivanje. Predsednica Jožica Unetič je zbranim zagotovila, da bo omenjeni izziv ponovno izpostavila na seji glavnega odbora sindikata, v katerega so imenovani tudi vsi predsednice in predsedniki posameznih območnih odborov SVIZ.

Na glasovanju v sklepnem delu volilnega zbora so zbrani upokojeni članice in člani SVIZ za svojo predsednico v mandatnem obdobju 2022–2026 soglasno potrdili Jelko Velički, dosedanjo predsednico Glavnega odbora SVIZ, ki bo tudi predstavnica upokojenih članov za območne odbore SVIZ Velenje, Koroška, Celje, Šmarje pri Jelšah, kot predstavnike na območnih odborih sindikata pa Zlatko Knez (za OO SVIZ Obala, Ilirska Bistrica, Postojna), Jožico Unetič (za OO SVIZ Novo mesto, Posavje, Zasavje, Bela krajina), Izidorja Podgornika (za OO SVIZ Kranj, Radovljica, Jesenice, Škofja Loka), Marjana Gojkoviča (za OO SVIZ Pomurje, Ormož, Lenart, Ptuj), Ireno Škorjanc (za OO SVIZ Podravje (Maribor), Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice), Avguštino Zupančič (za OO SVIZ Ljubljane in okolice) in Edo Čufer (za OO SVIZ Idrija, Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin).

V zaključku srečanja so nova predsednica sekcije upokojenih članic in članov SVIZ s člani predsedstva in ostalimi prisotnimi izmenjali še nekaj idej o možnih prioritetah in njihovih aktivnostih v novem štiriletnem mandatu. Želja je, da bi vseh 27 območnih odborov sindikata v sekcijo imenovalo svoje predstavnike (trenutno jih je to storilo 20), da bi lahko skupaj, s še močnejšim glasom in povezano opozarjali na položaj upokojencev v družbi. Za marsikoga prehod iz aktivnega dela v upokojitev že sam po sebi predstavlja veliko spremembo in stres, številni pa se zaradi spremenjenega finančnega položaja (nizkih pokojnin) znajdejo v velikih stiskah. Vsakdo si zasluži dostojno življenje in enake prejemke, in upokojenci so si svoje pokojnine pošteno zaslužili skozi več desetletij odgovornega dela.

Spregovorili so tudi o želji oziroma potrebi po spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja. Nekateri upokojeni člani so poročali o primerih dobrih praks z njihovih območnih odborov, kjer so vabljeni na srečanja in seje ter lahko na njih sodelujejo in prispevajo svoje poglede. Posamezni območni odbori imajo tudi lastne pisarne, ki so odprte za vse, lahko zgolj za pogovor ali pomoč. Zbrani so izpostavili, da bi morali tudi na območnih odborih ponotranjiti načelo medgeneracijskega sodelovanja, saj se posamezni člani po upokojitvi znajdejo v povsem novih okoliščinah, z različnimi skrbmi in dilemami ter se pogosto zgodi, da se počutijo spregledani in pozabljeni. Nova predsednica Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ Jelka Velički je zato izpostavila primer dobre prakse z območnega odbora Velenje, katerega predsednica je bila do letos; tam za sodelovanje na športnih igrah povabijo vse članice in člane, tudi upokojene, saj se za vsakogar lahko najde določen šport ali aktivnost, v kateri lahko sodeluje.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar