Ljubljana, 21. 1. 2020

V podporo šoli in kulturni dediščini

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana ob robu nujne seje Odbora za kulturo ta četrtek, 23. januarja 2020, od 16. do 18. ure, na Trgu Republike v Ljubljani pripravlja protestni shod za razrešitev prostorske problematike šole in kulturnega spomenika Križanke. Vabljeni, da jih v prizadevanjih podprete!

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo svoje članstvo in vse zaposlene ter dijakinje in dijake na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (SŠOF) aktivno podprli v prizadevanjih, da se negotovost, povezana s prihodnjo lokacijo delovanja šole, čim prej ustrezno razreši. SŠOF, ki je srednja šola z dolgoletno tradicijo, ki si je pridobila ugled, ki z dobrimi rezultati izkazuje kakovost in ima v vsakem posameznem šolskem letu poln vpis, je namreč soočena s poskusi izselitve iz Križank, v katerih se že več kot 70 let izvaja vzgojno-izobraževalna dejavnost. V povezavi s selitvijo šole, ki naj bi se zgodila jeseni 2022, se porajajo vprašanja, kje in kako bo šola delovala, ali bodo dijakom zagotovljeni primerni učni pogoji in zaposlenim ustrezne delovne razmere. SVIZ je že pred meseci tudi ministra za izobraževanje dr. Jerneja Pikala pozval k sestanku – ta, žal, še ni bil izpeljan –, na katerem bi mu predstavili pomisleke in argumente glede predvidene prihodnje prostorske umestitve šole, obenem pa bi se lahko natančneje ter neposredno seznanili tudi z načrti ministrstva glede izpostavljene problematike.

Na temo prostorske problematike Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana ter spomenika Križanke, ki ga namerava država za namen reševanja drugih projektov prodati, je ta četrtek, 23. januarja 2020, v Državnem zboru sklicana tudi nujna seja Odbora za kulturo.  Za čas seje, to je od ( simbolično pet pred 16.00) 16. do 18. ure, je šola prijavila javni shod pred Državnim zborom - na Trgu republike v Ljubljani. Kot so zapisali učiteljice in učitelji SŠOM, bo miroljuben shod organiziran tako, »da se v urejeni formaciji udeleženke in udeleženci postavimo na trgu in brez tradicionalnih protestnih glasovnih sporočil (žvižgov, piščalk, megafonov, glasnih parol ...)  zgolj s prisotnostjo in pripravljenimi vizualnimi sporočili izrazimo podporo šoli in kulturni dediščini.« Vabljeni, da v četrtek, 23. januarja 2020, od 16. do 18. ure, na Trgu republike v Ljubljani s svojo navzočnostjo na shodu podprete zaposlene in dijake SŠOF v njihovih prizadevanjih!

Fotografija: Ana Kovač