Ljubljana, 10. 2. 2022

V pričakovanju odgovora vlade

Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, ki sta pogajalsko sejo sklicali, sta vladni pogajalski skupini včeraj, 9. februarja 2022 predstavili svoja pričakovanja in zahteve. Te so sindikati javnega sektorja oblikovali zatem, ko je bilo v ločenih pogajanjih zvišanje plač zagotovljeno nekaterim poklicnim skupinam v javnem sektorju. Upoštevaje slednje sta pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja na pogajanjih na vladno stran naslovili zahtevo, da se dvigne uvrstitev vseh delovnih mest v javnem sektorju za šest plačnih razredov, pa tudi, da se omejitev najvišjega plačnega razreda, ki ga je mogoče doseči z napredovanji, odpravi za vse javne uslužbence in uslužbenke. Prav tako sindikalna stran pričakuje, da bo določeno avtomatično usklajevanje vrednosti plačnih razredov, in to najmanj z inflacijo, od letošnjega leta  naprej. Ob tem je nujen še dvig vrednosti plačnih razredov na način, da se odpravi uravnilovka v spodnjem delu plačne lestvice, tj. da se vrednost najnižjega plačnega razreda dvigne na raven minimalne plače in se nato dogovorijo ustrezna razmerja tudi do višjih plačnih razredov.

Vladna pogajalska skupina pod vodstvom ministra za javno upravo Boštjana Koritnika se na prvi pogajalski seji do nobene od zahtev sindikatov ni konkretno opredelila, je pa predstavila svoje stališče o uvedbi nagrajevanja glede na delovno uspešnost. V svojem predlogu, ki je po presoji sindikatov izrazito provokativen in so ga zavrnili, se vlada zavzema za možnost, da bi se plača javnih uslužbenk in uslužbencev, ki dela ne bi opravljali uspešno, znižala do 30 odstotkov, uspešnejše pa bi lahko nagradili z do 100-odstotnim dodatkom.   

Vodji pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek sta po pogajanjih o zvišanju plač v javnem sektorju na skupni novinarski konferenci natančneje predstavila potek le-teh in predstavila predvidene aktivnosti sindikatov. Ti pričakujejo, da se bo vlada do njihovih zahtev opredelila do 15. februarja 2022, v SVIZ pa se je ob tem z današnjim dnem, tj. 10. februarjem, že začelo napovedano izrekanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju o stavki.

V nadaljevanju si lahko ogledate videoposnetke z novinarske konference, ki sta jo po včerajšnjih pogajanjih z vlado včeraj, 9. februarja 2022, pripravili pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja.

Branimir Štrukelj, vodja pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja

 

Jakob Počivavšek, vodja Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

 

Odgovori vodij pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja na vprašanja novinark in novinarjev

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar