Ljubljana, 11. 8. 2022

V pričakovanju volilnih zborov sindikalnih konferenc

Po tistem, ko so bile aprila in maja v okviru opravil pred kongresom SVIZ – ta bo potekal 21. in 22. novembra letos v Portorožu – izpeljane volitve sindikalnih zaupnic in zaupnikov za mandatno obdobje 2022–2026, v juniju pa so potekale še volilne aktivnosti na območnih odborih, zdaj sledijo še volilni zbori sindikalnih konferenc. Na njih bodo lahko vsi sindikalni zaupnice in zaupniki, imenovani za nov mandat, volili predsednike ter člane predsedstva svojih konferenc. Prvi volilni zbor bo že konec tega meseca, natančneje 29. avgusta na sedežu sindikata v Ljubljani, in sicer bodo zaupniki volili vodstvo Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Do 20. septembra bodo nato izvedeni tudi preostali volilni zbori, in sicer po naslednjem razporedu:

- Sindikalna konferenca kulturnih organizacij, 5. septembra 2022,
- Sindikalna konferenca predšolske vzgoje, 6. septembra 2022,
- Sindikalna konferenca srednjih, višjih šol in dijaških domov, 13. septembra 2022,
- Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti, 15. septembra 2022,
- Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, 20. septembra 2022.

Na dnevnem redu volilnih zborov so, med drugimi točkami, formalno ugotavljanje sklepčnosti volilnega zbora in imenovanje zapisnikarja, sprejem Poslovnika o delu zbora sindikalne konference, seznanitev s poročilom o delu sindikalne konference v obdobju 2018–2022, predstavitve kandidatov/kandidatk in programov za predsednika/predsednico sindikalne konference za obdobje 2022–2026, predstavitve kandidatov za člane/članice predsedstva sindikalne konference za prihodnje štiriletno mandatno obdobje ter seveda volitve omenjenih. Glavni tajnik SVIZ bo spregovoril o najaktualnejših minulih in pričakovanih dogajanjih ter aktivnostih sindikata jeseni oziroma v prihodnjih mesecih, zbrani pa bodo govorili tudi o aktualni problematiki na področju posamezne sindikalne konference.

Sindikalni zaupnice in zaupniki bodo vabila z vsemi potrebnimi informacijami in gradivi pravočasno prejeli na svoje elektronske naslove, ki so nam jih sporočili ob izvolitvi. Če se volilnega zbora ne more udeležiti, sindikalni zaupnica oz. zaupnik lahko nanj pošlje tudi namestnika, vendar ta nima volilne pravice. V primeru kakršnih koli vprašanj v povezavi z bližajočimi se volilnimi zbori sindikalnih konferenc nam lahko pošljete e-sporočilo.


Oktobra bodo izpeljani še volilni zbori sekcij, in sicer po naslednjem razporedu:
Sekcija svetovalnih delavk in delavcev, 6. oktobra 2022,
Sekcija upokojenih članic in članov, 10. oktobra 2022,
Sekcija šolskih knjižničark in knjižničarjev, 13. oktobra 2022,
Sekcija administrativno-računovodskih in tehničnih delavk in delavcev, 20. oktobra 2022.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar