Ljubljana, 25. 4. 2024

V solidarnosti za varen in dostopen splav

Sindikati smo v svoji zgodovini izborili veliko. Zmeraj se postavimo na stran šibkejših, ne le, ko gre za delavske pravice, temveč tudi ko so kakorkoli ogrožene ali kršene druge temeljne pravice – med te spadajo tudi reproduktivne pravice. Že v času oblikovanja Ustave Republike Slovenije leta 1991 smo se sindikati – tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) – javno in odločno zavzeli za vpis pravice do svobodne odločitve o rojstvu otrok v temeljni pravni akt naše države. V Sloveniji je ta pravica urejena v 55. členu Ustave RS. Lani smo se ponovno povezali in dosegli, da je pravica do splava v celoti financirana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V okviru aktualne evropske državljanske pobude Moj glas moja izbira za varno in dostopno prekinitev nosečnosti v EU, ki jo koordinira slovenski Inštitut 8. marec, je mogoče zdaj izraziti solidarnost z vsemi ženskami v Evropski uniji, ki jim je onemogočen dostop do varnega splava in ki tako še vedno ne morejo svobodno odločati o svojem telesu in prihodnjem življenju. Pomanjkanje dostopa do splava v številnih delih Evrope ne pomeni le tveganja za telesno zdravje žensk, temveč tudi neupravičeno ekonomsko in duševno breme za ženske in družine, pogosto za tiste na družbenem obrobju, ki si ga najtežje privoščijo.

V sindikalni zgodovini se je prav solidarnost izkazala za temelj napredka in varovanja človekovih pravic. Od boja za delavske pravice do boja za enakost spolov. Vsak pomemben napredek sta vedno poganjala kolektivno delovanje in solidarna skupnost, zato se je pobudi Moj glas moja izbira za varno in dostopno prekinitev nosečnosti v EU pridružila tudi Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, katere del je ob sedmih še drugih sindikatih tudi Sviz.

Podpis v znak solidarnosti z več kot 20 milijoni žensk v Evropski uniji, ki jim še vedno ni  omogočen dostop do varnega splava, lahko oddate tudi vi in tako pomembno pripomorete, da bo to vprašanje urejeno na evropski ravni ter da bo tako vsem ženskam v Evropski uniji zagotovljena pravica do svobodne odločitve o rojstvu otrok. Podpis lahko oddate – tukaj.