Ljubljana, 13. 12. 2018

V Uradnem listu objavljeni aneksi h KP in ostali dokumenti

Pretekli petek, 7. decembra, so bili v Uradnem listu objavljeni stavkovni sporazum med Vlado RS in SVIZ, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter aneksi h kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Preko njih se uveljavljajo dogovorjeni plačni dvigi in dvigi dodatkov, ki jih je vladna pogajalska skupina uskladila v pogajanjih s sindikati javnega sektorja.

Pristojni ministri in predstavniki sindikatov javnega sektorja so v začetku preteklega tedna podpisali stavkovne sporazume in dogovor o plačah ter tudi na njihovi podlagi pripravljene anekse h kolektivnim pogodbam. Med drugim se z dokumenti, ki so bili v petek objavljeni tudi v Uradnem listu, določajo dvigi plač za večino zaposlenih, povišali pa se bodo tudi nekateri dodatki.

Vsi zaposleni v javnem sektorju z izjemo zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev bodo pridobili najmanj en plačni razred, nekaterim se bodo plače izboljšale za dva, tri ali celo štiri plačne razrede. Višji bodo dodatki za nedeljsko, nočno in praznično delo ter za deljen delovni čas. Poleg jubilejne nagrade za 30 let se uvaja tudi jubilejna nagrada za 40 let v enaki višini, višja je odpravnina ob upokojitvi. Dogovorjeni dvigi plač, dodatkov in ostalih pravic so skupno ocenjeni na dobrih 300 milijonov evrov, predvidena pa je njihova postopna uveljavitev v prihodnjih dveh letih. Plačni dvigi in dvigi dodatkov pa se pri večini poklicev uveljavljajo z aneksi h kolektivnim pogodbam.

Vse objave (dogovor, stavkovni sporazum, aneksi) najdete na spletni strani Uradnega lista (št. 80/2018, z dne 7. 12. 2018), in sicer tukaj, vse najpomembnejše dokumente pa objavljamo tudi v nadaljevanju.

Stavkovni sporazum med Vlado RS in SVIZ

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju

Izjava o usklajenosti ZSPJS

Aneks h KPJS

Aneks h KPND

Aneks h KPVIZ

Aneks h KPRD

Aneks h KPK