Ljubljana, 23. 6. 2021

Vzgoja in izobraževanje v poplavi težav

sporočilo za medije!

 

V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU POPLAVA TEŽAV – MINISTRICA PA?

 

Zaradi neustreznega ovrednotenja vloge področja vzgoje in izobraževanja, prezirljivega odnosa šolske oblasti do praktikov in ignoriranja socialnega dialoga je cena, ki jo v zahtevnih okoliščinah epidemije covida-19 plačujejo šolstvo, zaposleni v njem ter v še največji meri otroci in mladi, izjemno visoka.
 

Ljubljana, 23. junija 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ob zaključku tega, spet nedvomno zelo posebnega, šolskega leta vnovič izpostavlja številna dozdajšnja opozorila in nerešeno problematiko, ki jih šolska oblast ni ustrezno – ali pa jih sploh ni – naslavljala. Obenem se SVIZ pridružuje množici opozoril in zahtev, ki jih v luči res veliko nerešenih vprašanj in izzivov, ki so se v okoliščinah epidemije covida-19 nakopičili v vzgojno-izobraževalnem prostoru, ob koncu šolskega leta naslavljajo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter resorno ministrico prof. dr. Simono Kustec predstavniki različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju. SVIZ tako izreka odločno podporo zaposlenim v svetovalni službi v vrtcih in šolah v njihovih svarilih, da se v znanih razmerah soočajo z vse zahtevnejšo psihosocialno in učno problematiko ter da pri osnovnošolcih in dijakih opažajo porast težav na področju učne in delovne motivacije, na področju čustvovanja in socialnih odnosov. Svetovalni delavke in delavci, združeni v Sekciji svetovalnih delavk in delavcev SVIZ ter Društvu šolski svetovalnih delavcev Slovenije, ministrstvo o tem seznanjajo že dolgo – tudi ves čas trajanja epidemije covida-19 –, a se slednje tudi na njihova opozorila ne odziva. Med drugim že vse od marca letos niso dočakali nikakršnega odgovora k pozivu za takojšnje spremembe normativov, ki bi omogočile, da bi lahko svetovalna služba v vzgoji in izobraževanju poskrbela za sistematično preventivno delo z otroki in mladimi ter tako preprečila napovedujoči se zlom sistema zagotavljanja zdravstvene pomoči na področju duševnega zdravja. Stiske in izgorelost so se močno povečale tudi med samimi zaposlenimi v šolstvu, v precejšnji meri celo med samimi šolskimi svetovalnimi delavkami in delavci! Ministrica pa nič.

Tudi sicer želi sindikat ponovno poudariti, da ministrico prof. dr. Simono Kustec dobesedno od začetka njenega mandata in hkrati epidemije covida-19 nenehno poziva, naj zaposlene v vrtcih in šolah vključi v pogovore in dogovore o oblikovanju ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja ter v razreševanje aktualne problematike, a je vsa opozorila doslej prezrla oziroma jih očitno prezira. Medtem ko MIZŠ bližajoče se predsedovanje Svetu EU promovira pod geslom Skupaj!, je obenem brez posluha za pozive stroke in različne dobronamerne pobude. Vneto ignorira pozive sindikata, naj se po zgledu učencev in dijakov tudi zaposlenim v vzgoji in izobraževanju omogoči prostovoljno in manj invazivno samotestiranje. Enako kot ministrica izkazuje nezaupanje do zaposlenih v slovenskih vrtcih in šolah, katerih prva zastopnica bi morala biti, so tudi zaposleni nezadovoljni z vodenjem resorja in so to nedavno izkazali z več kot 17 tisoč podpisi k pozivu za njen odstop. Ministrica pa nič.

Prav zaradi neustreznega ovrednotenja pomena področja vzgoje in izobraževanja, prezirljivega odnosa šolske oblasti do zaposlenih v slovenskih vrtcih in šolah, ignoriranja socialnih partnerjev ter zapostavljanja socialnega dialoga – le-tega še nikoli od osamosvojitve Slovenije ni bilo manj – je po mnenju SVIZ cena, ki jo v zahtevnih okoliščinah epidemije covida-19 plačujejo vzgoja in izobraževanje, zaposleni v teh dejavnostih ter v še največji meri otroci in mladi, izjemno visoka. Na to opozarjajo številni strokovnjaki z mnogih področij. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je večkrat poudarila in pozvala, naj bodo v pandemiji vrtci in šole zadnji, ki bi zapirali svoja vrata, in prvi, ki naj jih odprejo. Pri nas je bilo prav obrnjeno. Ministrica pa nič.

Ker so se težave v vzgoji in izobraževanju ob neustreznem odzivanju šolskega ministrstva v zadnjem letu zgolj (na)kopičile, obenem pa ob odsotnosti kakršnekoli sistemske izhodne strategije res ni mogoče pričakovati, da se bodo uredile kar same od sebe, sindikata novo šolsko leto 2021/2022 niti malo ne navdaja z optimizmom – niti lažnim. Ministrica pa …?!

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar